Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 57 Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили


Відповідь
Міграція робочої сили чинить серйозний вплив на структуру трудових ресурсів країн, задіяних у міграційних процесах, викликає проблеми, пов'язані з расовими, культурними, релігійними відмінностями «легіонерів» від «аборигенів».
Головними наслідками міграції для країн реципієнтів є:
- випереджальний розвиток наукоємних галузей в результаті впливу процесів «витоку мізків» з країн донорів;
- економія в результаті тієї ж «підживлення мізками» із за кордону на інвестиціях в освіту власного населення (даний ефект в перспективі може мати і негативні наслідки);
- нівелювання зниженого відтворення населення, характерного для багатьох високорозвинених держав;
- благотворний вплив на демографічну ситуацію із за переважання у складі іммігрантів людей середнього віку та молоді;
- складна соціально економічна обстановка із за того, що іммігранти конкурують з корінним населенням на ринку праці;
- виконання іммігрантами важких, низькооплачуваних видів робіт, які не приваблюють місцеве населення;
- можливість структурного перетворення економіки, оскільки в розряд структурних безробітних потрапляють насамперед іноземці.

Для країн донорів можна виділити наступні наслідки міграції робочої сили:
- зменшення напруженості на національних ринках праці;
- відставання в науково технічному розвитку в результаті безповоротної «витоку мізків»;
- позитивні ефекти у вигляді доходів від експорту робочої сили, а також грошові вливання в економіку в разі можливого повернення емігрантів;
- прогресуюча депопуляція, тобто зменшення населення країни, яке може привести до демографічної кризи (наприклад, населення Ірландії із за міграції скоротилося з 1841 р. по 1961 р. з 6,5 до 2,8 млн осіб).
Можна виділити наслідки міграції робочої сили для Росії:
- відтік за кордон найбільш освічених і кваліфікованих кадрів, у тому числі вчених, артистів великих і малих академічних театрів, заслужених діячів мистецтв, спортсменів;
- негативні аспекти, пов'язані з масовою міграцією до Росії низькокваліфікованої робочої сили з околиць екс радянської імперії, найчастіше націоналістично налаштованої і поповнює ряди тіньової сфери економіки.

Загальним для всієї світової економіки позитивним результатом міграції робочої сили є посилення мобільності трудових ресурсів, яка до цих пір знаходиться на більш низькому рівні, ніж, наприклад, мобільність капіталу. Вільне переміщення громадян країн - членів Європейського союзу в межах даного міждержавного утворення благотворно позначається на стані національних ринків праці і призводить до того, що вже зараз європейська економіка починає на рівних конкурувати з північноамериканськими Сполученими Штатами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 57 Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили "
 1. Контрольні питання і завдання
  економічного характеру вона передбачає? 8. Охарактеризуйте еміграційну політику держави. 9. Які зміни відбулися в міграції робочої сили в Росії 90-х років? Охарактеризуйте сучасний стан міграції робочої сили в Росії. Які її основні причини? 10. Як російське законодавство регулює міграцію робочої сили?==================================**
 2. Запитання для самоперевірки
  економічні наслідки еміграції з Російської федерації? 8. Що на практиці означає для Росії масова імміграція (репатріація) російськомовних
 3. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 4. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  питання.
 5. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  економічного, соціального та демографічного розвитку багатьох країн стає міжнародна міграція робочої сили і
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  економічної міграції. 9. Які найважливіші наслідки розвитку основних форм міжнародних економічних
 7. Запитання для повторення
  економічні наслідки трудової
 8. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  економічних
 9. Запитання для закріплення матеріалу
  економічний сенс межчасовий торгівлі, реальної процентної ставки, відносної ціни майбутнього споживання, межчасовий порівняльних переваг . Що таке прямі зарубіжні інвестиції і які мотиви інвестування капіталу в цій формі у інвесторів і реципієнтів? [Т] Оцініть масштаби сучасних ПЗІ, їх галузеву спрямованість і розподіл по групах країн. Які заходи
 10. Терміни і поняття
  міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 11. Висновки
  економічні ресурси, орієнтовані на максимально ефективне використання, в тому числі і в масштабах світової економіки. 2. Правова база сучасних міграційних процесів відображає тенденцію не тільки до економічного лібералізму і відкритій економіці, а й до протекціонізму і обмеженням в галузі міжнародної міграції. 3. Основними світовими центрами тяжіння міграційних потоків
 12. Висновки
  наслідки імміграції також суперечливий. З одного боку, іммігранти збільшують сукупний попит, країна економить кошти на освіту і підготовку робочої сили, якщо заробітна плата іммігрантів нижче заробітної плати вітчизняних робітників, то знижуються витрати виробництва товарів. З іншого боку, приплив іноземної робочої сили може викликати напруженість на внутрішньому ринку праці,
© 2014-2022  epi.cc.ua