Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн
ЗМІСТ:
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006
Розглядаються найважливіші теоретичні та практичні аспекти: світова економіка як наука, предмет дослідження, етапи становлення та розвитку. Проведено макроекономічний аналіз країн і регіонів світу на основі використання матеріалів найбільших міжнародних фінансово-економічних організацій, а також статистичних даних.
Аналізуються сучасні проблеми розвитку постсоціалістичних країн і проблеми соціально-економічного розвитку Росії в умовах ринкових перетворень. Для студентів економічних факультетів вузів.
Передмова
Розділ I. Світова економіка як цілісна система
Тема I. Світове господарство, риси і тенденції розвитку
I.1.1. Поняття світової економіки, її сутність
I.1.2. Основні етапи розвитку світової економіки
I.1.3. Деякі особливості сучасного етапу
I.1.4. Основоположні теорії розвитку світової економіки
Тема I.2. Найважливіші риси та закономірності розвитку світової економіки
I.2.I. Передумови, фактори і рушійні сили світової економіки
I.2.2. Нерівномірність як закономірність розвитку світової економіки
I.2.3. Види економічної діяльності
I.2.4. Розвиток - основний закон світової економіки
Тема I.3. Вплив міжнародного поділу праці на світове господарство
I.3.1. Сутність міжнародного поділу праці. Його основні фактори
I.3.2. Основні форми міжнародного поділу праці
I.3.3. Кількісні показники характеристик основних форм міжнародного поділу праці - спеціалізації і кооперування
I.3.4. Сучасні тенденції міжнародного поділу праці. Транснаціональні корпорації - найбільш виражена форма сучасного міжнародного поділу праці
Тема I.4. Найважливіші структури світової економіки
I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
I.4.2. Галузева структура
I.4.3. Відтворювальна структура
I.4.4. Територіальна структура
I.4.5. Соціально-економічна структура
Тема I.5. Зовнішньоекономічні зв'язки, їх місце і роль в економіці країни
I.5.1. Сутність і структура зовнішньоекономічних зв'язків
I.5.2. Кількісні показники зовнішньоекономічних зв'язків
Розділ II. Міжнародна економічна інтеграція
Тема II.1. Економічна інтеграція - глобальний процес світової економіки
II.1.1. Сутність міжнародної економічної інтеграції. Концептуальні підходи
II.1.2. Передумови і фактори міжнародної економічної інтеграції
II.1.3. Типи інтеграційних угруповань
Тема II.2. Регіональні інтеграційні процеси в системі світового господарства
II.2.1. Сучасні тенденції інтеграційних процесів
II.2.2. Західноєвропейська інтеграція - найбільш "класичний" варіант регіональної економічної інтеграції
II.2.3. Проблеми і тенденції західноєвропейського інтеграційного процесу
II.2.4. Шляхи та проблеми становлення Європейського економічного і валютного союзу
II.2.5. Розширення Європейського союзу на Схід. Місце Росії в системі західноєвропейської інтеграції
Тема II.3. Американо-канадська інтеграція
Тема II.4. Великі регіональні інтеграції в зонах країн, що розвиваються
II.4.1. Інтеграційні процеси в Латинській Америці
II.4.2. Економічна інтеграція в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
II.4.3. Інтеграційні процеси в Африці
II.4.4. Арабські країни в інтеграційних процесах
Розділ III. Сучасні тенденції розвитку світової економіки. Класифікація країн
Тема III.1. Світова економіка на кінець століття
III.1.1. Загальна оцінка ситуації
III.1.2. Риси і тенденції розвитку світової економіки
Тема III.2. Світова господарська структура Нові тенденції розвитку найважливіших галузей
III.2.1. Паливно-енергетичний комплекс
III.2.2. Металургія - риси та особливості розвитку
III.2.3. Світовий агропромисловий комплекс і світова продовольча проблема
Тема III.3. Класифікація країн за макроекономічними показниками
III.3.1. Група країн з розвиненою ринковою економікою
III.3.2. Класифікація країн групи експертів Організації Об'єднаних Націй
III.3.3. Класифікація країн світу на базі досліджень і розрахунків установ та організацій ООН * 1
III.3.4. Класифікація країн за ЮНКТА
III.3.5. Класифікація Міжнародного валютного фонду
Розділ IV. Концептуальні зміни економічної політики розвинених країн
Тема IV.1. Економічні держави світу в сучасному Світовому поділі праці
IV.1.1. США на шляху підйому, новий економічний курс Б. Клінтона
Місце США у світовій економіці
США на порозі XXI в. Пріоритети сталого розвитку
IV.1.2. Західна Європа - один їх трьох "центрів сили"
Місце Західної Європи у світовій економіці
Західна Європа: особливості економічної політики (90-і рр..)
Західна Європа на рубежі століть
IV.1.3. Японія - динаміка економічного зростання, проблеми та перспективи
Японія в системі міжнародного поділу праці, риси та особливості розвитку
Сучасна Японія, причини кризи економічної моделі. Проблеми та перспективи розвитку
Розділ V. Країни, що розвиваються в системі світового господарства
Тема V.1. Місце країн, що розвиваються у світовій економіці
V.1.1. Найважливіші риси і особливості економіки країн, що розвиваються. Класифікація країн
V.1.2. Регіональні особливості країн, що розвиваються
Тема V.2. Нові індустріальні країни в системі світової економіки
V.2.1. Місце нових індустріальних країн у системі країн, що розвиваються
V.2.2. Особливості становлення нових індустріальних країн
V.2.3. Нові індустріальні країни Південно-Східної Азії регіональні особливості
V.2.4. Нові індустріальні країни Латинської Америки
V.2.5. Арабський регіон
V.2.6. Ізраїль
Тема V.3. КНР
Розділ VI. Загальна характеристика країн з неринковою економіко
Тема V.1. Характерні риси "соціалістичної системи господарства", причини та наслідки розпаду
VI.1.1. Наслідки розпаду Ради економічної взаємодопомоги для системи світової економіки і міжнародних відносин
Тема VI.2. Головні напрямки економічних реформ постсоціалістичних країн з метою прилучення до світового господарства
Тема VI.3. Країни східної Європи - нові тенденції економічного розвитку
Розділ VII. Сучасна Росія в системі світової економіки і міжнародних економічних відносин
Тема VII.1. Причини кризи і проблеми його подолання
VII.1.1. Передреформний оцінка економічного розвитку
VII.1.2. Перехід до реформ і загострення економічної ситуації
Тема VII.2. Сучасний стан та тенденції економічного розвитку Россі
VII.2.1. Економічний потенціал Росії
VII.2.2. Проблеми реформування російської економіки, сучасний стан та перспективи розвитку
Висновок
Глосарій
Рекомендована література за курсом
Закони та програми Уряду РФ
Основна література
Додаткова література
Адреси міжнародних організацій в Інтернет
Економіка країн:
 1. Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка - 2013
 2. Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка - 2010 рік
 3. О.В.Корніенко. Світова економіка - 2009 рік
 4. П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки - 2009 рік
 5. Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі - 2009 рік
 6. О.В. Корнієнко. Національна економіка - 2008 рік
 7. А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій. - 2008 рік
 8. Падалкіна Л.С.. Світова економіка - 2007
 9. І.А. Спиридонов. Світова економіка - 2006
 10. В.Б.Сіроткін. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок - 2006
 11. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні отношения: Підручник - 2005 р.
 12. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка - 2004
 13. В.К. Ломакін. Світова економіка - 2002 рік
 14. Т. Г. Морозова. Регіональна економіка - 2001 рік
 15. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії - 2000
 16. Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини - 2000
 17. П.В. Сергєєв. Світова економіка - 1999 рік
 18. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини. - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua