Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

I.1.3. Деякі особливості сучасного етапу


Три останніх десятиліть теоретики вважають початком нового періоду в розвитку сучасного світового господарства. В економічному плані його відрізняють зросла ступінь освоєння географічного простору, формування міжнародних, а в ряді випадків - планетарних продуктивних сил, посилення економічної взаємодії і взаємозалежності.
Термін "сучасна світова економіка" вказує на новітні зрушення в еволюції світового господарства. Проходять стадію свого становлення та розвитку міжнародні виробництво, ринок капіталу, ринок робочої сили, інформаційний простір і т. д.
Відбуваються геополітичні зміни структури регіонального та міжнародного масштабу.

З 1992 р. з розпадом РЕВ соціалістична система стала практично розчинятися і зникати. З цього періоду почалося відновлення єдиної системи світового господарства (Польща, Чехословаччина, Болгарія, Румунія та інші країни стали інтенсивно впроваджуватися в Європейську економічну зону, Країни зарубіжної Азії - відповідно в Азіатський регіон).
Весь процес формування і розвитку єдиної світової економіки, світового господарства значно посилився з цього періоду. Це і є дві риси сучасної світової економіки.
Причини об'єднання світової економіки неоднозначні, тобто в політичному плані йде процес автономізації окремих держав, формування мононаціональних держав (СРСР, Югославія, в перспективі - Індія, де таких держав більше десяти).

В цілому 90-і рр.. характеризуються тим, що для розвинених країн вони стали часом переходу в еру постіндустріалізації, для відстаючих країн - активного подолання своєї економічної відсталості, для колишніх соціалістичних країн - часом складного переходу до ринкової економіки з лібералізацією внутрішньої і зовнішньої економічної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I.1.3. Деякі особливості сучасного етапу "
 1. Глава 3 Фінансова характеристика етапу формування сучасного ринку італійського великого капіталу
  сучасного ринку італійського крупного
 2. Глава 4 менеджериальной характеристика етапу розвитку сучасного ринку італійського великого капіталу
  сучасного ринку італійського крупного
 3. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  особливості становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової
 4. 1. Питання на кмітливість
  сучасного етапу науково-технічної
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  особливості сучасного етапу НТР? 9. Охарактеризуйте сутнісні риси людини економічної. 10. У чому полягає соціальна сутність людини? 11. Яка взаємозв'язок економічних потреб та інтересів? 12. Розкрийте структуру економічних потреб. 13. Назвіть основні типи економічних інтересів. Як вони пов'язані з формами і типами
 6. № 219. Два етапи сучасної НТР
  етапами третій НТР вважають створення та впровадження в народне господарство ЕОМ 4-го покоління, на основі яких була завершена комплексна автоматизація та розпочато перехід до нового технологічного стану всіх галузей
 7. Контрольні питання
  особливості етапу становлення системи оподаткування в РФ. 3. Охарактеризуйте особливості російської системи оподаткування в умовах її реформування. 4. Перерахуйте склад податків і зборів по статусному критерієм. 5. Перерахуйте основні елементи податку. 6. Що таке податковий потенціал економіки і в чому його відмінність від податкового тягаря економіки? 7. Охарактеризуйте структуру
 8. 10.3. «Міжнародний тероризм»: прорив під контролю?
  Сучасного етапу розвитку людства і аналізу ролі, яку тероризм грає на цьому
 9. 4. Первісно-общинного ладу
  етапу по типу матеріалу, з якого виготовляли знаряддя праці: 1) кам'яний вік: 3 млн років тому - кінець 3-го тис. до н. е..; 2) бронзовий вік: кінець 3-го тис. - 1-е тис. до н. е..; 3) залізний вік: з 1 тис. до н. е.. Останні два етапи пов'язані з появою перших державних утворень. Первісне суспільство хронологічно збігається з кам'яним століттям. У ньому виділяють три періоди: 1)
 10. Питання для самоперевірки
  особливість грошей як економічної категорії? 2. Назвіть функції і види грошей. 3. Визначте роль електронних грошей в сучасній грошовій системі. 4. Що являє собою грошова система? У чому полягає особливість з-тимчасової грошової системи? 5. Назвіть основні елементи сучасної грошової системи. 6. Для яких цілей і як вимірюється грошова маса? За яким принципом
 11. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  етапу первісного нагромадження капіталу в Росії. Проблема російської модернізації. Реформи Петра 1 та їх наслідки для соціально-економічного розвитку країни. Економічна політика Катерини II. Посилення монополізму і кріпосного характеру економіки. Стан фінансової бази Росії. Проблеми державного бюджету. Економіка Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX ст. Складання
 12. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  етапу первісного нагромадження капі-тала в Росії. Проблема російської модернізації. Реформи Петра 1 та їх наслідки для соціально-економічного розвитку країни. Економічна політика Катерини II. Посилення монополізму і кріпосного характеру економіки. Стан фінансової бази Росії. Проблеми державного бюджету. Економіка Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX ст. Складаючи-ня
 13. Глава 13. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
  особливості, а дія економічних законів набуває специфічних форм. Дана специфіка значною мірою визначається включеністю в відтворювальний процес. Мета теми - з'ясувати особливості відтворення в аграрній сфері, сутність рентних відносин та основні шляхи радикального перетворення власності в сільському
 14. 1. Особливості сучасної перехідної економіки
  сучасної перехідної еко-номіці загальноцивілізаційних транзитологічної процесів по-останньої чверті 20 століття від індустріального суспільства, економіко-теоретичної парадигмою (системою ідей і уявлень, здатної вирішити виниклі суперечності в науці) якого є веще-ственное багатство і його виробництво, а основна характеристика чоло-століття - людина "економічний", головний
 15. Фактори і умови економічного зростання
  деякими показниками науково-технічного потенціалу КНР вийшла на рівень розвинених країн. Однак загальні витрати на НДДКР (0,7% ВВП) значно нижче, ніж у західних країнах. Збільшення капіталовкладень і витрат на НДДКР сприяло зниження частки військових витрат. Якщо в 1985 р. вона дорівнювала 4,9%, то в 1999 р. - 1,3% ВВП. Економічне зростання відбувалося при постійному дефіциті
 16. 5. КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
  деякі конкуренти починають знижувати ціни. На етапі зрілості виробництво здійснюється вже в багатьох країнах, у тому числі розвиваються, починає відчуватися насичення ринку насамперед у країні нововведення, стабілізується попит, посилюється роль цінової політики, досягається висока стандартизація, властива великосерійному виробництву, втягуються менш кваліфіковані ресурси праці.
© 2014-2022  epi.cc.ua