Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

I.3.3. Кількісні показники характеристик основних форм міжнародного поділу праці - спеціалізації і кооперування

Найбільш важливою методологічною проблемою при розгляді розвитку МРТ є вибір показників, що характеризують основні форми. Економісти запропонували ряд таких показників: індексна оцінка, визначення МРТ через коефіцієнти, визначення рівня спеціалізації через питома вага експорту в загальному обсязі виробленої продукції, питома вага галузі в загальній вартості експорту, темпи зростання галузей спеціалізації в порівнянні з темпами зростання всієї промислової країни та ін Кожен із запропонованих показників може бути використаний для характеристики тих чи інших аспектів участі країни або групи країн у міжнародному поділі праці.
Нижче розглянемо основні показники, що характеризують рівень міжнародної спеціалізації.
Насамперед, це коефіцієнт відносної експортної спеціалізації, що відображає експертні можливості країни або групи країн в МРТ:

де - питома вага товарів даної галузі в експорті країни;
- питома вага тих же товарів у світовому експорті.
Якщо> 1, то дана галузь є експортно-спеціалізіруемой, якщо ж <1, то дана галузь не може бути експортно-спеціалізіруемой.
Другий показник - експортна квота. Квота - кількісний показник, що характеризує частку підприємства, фірми або країни - учасника міжнародного співробітництва в загальному обсязі випуску продукції. Експортна квота - це встановлений державою обсяг експорту конкретних товарів.
Експортні квоти зазвичай вводяться відповідно до міжнародних стабілізаційних угод, що встановлюють частку кожної країни у виробництві або експорті певного товару. Величина експортної квоти визначається з наступних співвідношень:
або
де - обсяг експорту товарів.
Експортна квота свідчить насамперед про ступінь залежності виробництва національної економіки від збуту своїх товарів на ринку інших країн. Крім того, частка експорту у валовому внутрішньому продукті показує можливості даної країни виробляти певну кількість продукції для продажу на світовому ринку.
Існує політика добровільного обмеження обсягів експорту. Починаючи з 70-х рр.. - Це виражається зобов'язанням одного з експортерів товарів обмежити обсяги експорту з метою регулювання попиту і пропозиції.

Поряд з експортною квотою для цієї мети слід використовувати і величину валового імпорту. Ставлення валового імпорту даної країни до її валового внутрішнього продукту є третім показником, що характеризує МРТ і званим імпортною квотою:
де - імпортна квота;
- величина імпорту.
Імпортна квота показує, яку частину імпорт становить від ВВП. Величини і можна зіставити і таким чином визначити співвідношення між експортом та імпортом. Їх значення можуть бути рівні між собою, але найчастіше вони не збігаються.
Крім того, до основних показників, що характеризує МРТ, можна віднести і зовнішньоторговельну квоту.
В умовах кожного економічного району і країни в цілому розглядається оптимальний варіант розміщення виробництва як з точки зору ефективності використання природних і соціально-економічних умов і ресурсів, так і за сукупними витратами на виробництво і транспортування продукції до споживачів . Критерієм оптимальності є найбільший народногосподарський ефект з найменшими витратами на виробництво одиниці продукції. І це можна виразити формулою приведених витрат:
П=С + К х е,
де С - собівартість або сума всіх поточних витрат на вироб ництво одиниці продукції;
К - питомі капітальні витрати;
е - нормативний коефіцієнт окупності.
Вибір оптимального варіанту розміщення підприємства проводиться по мінімуму приведених витрат.
Щоб визначити ступінь ефективності територіального поділу праці, виявити рівень та ефективність спеціалізації району доцільно використовувати індексний метод. Індексна оцінка рівня спеціалізації господарства району виражається індек-самі локалізації, душового виробництва і товарності:У всіх випадках до галузей спеціалізації відносяться такі галузі, для яких зберігається співвідношення J 1, а за умови J <1 галузі слід розглядати як обслуговуючі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I.3.3. Кількісні показники характеристик основних форм міжнародного поділу праці - спеціалізації і кооперування "
 1. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  міжнародну міграцію робочої сили. Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 2. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації виробництва. Міжнародне кооперування і міжнародна спеціалізація є не просто формами МРТ, але і його елементами, що визначають його сутність. Це твердження ні в якій мірі не суперечить діалектичному принципом взаємозв'язку сутності і форми. Діалектика взаємозв'язків поділу,
 3. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  міжнародного поділу праці і подальшим його поглибленням. Міжнародний поділ праці носить об'єктивний характер, і в безпосередній-ної зв'язку з ним, як його наслідок розвиваються викликані ним економічні процеси. Насамперед це процес транснаціоналізації виробництва, що виражається в міжнародній спеціа-лізації і кооперуванні виробництва і знайшов своє втілення у створенні
 4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  кількісний показник, що характеризує значимість експорту для економіки , окремих галузей і виробництв з тих чи інших видах продукції. ІМПОРТНА КВОТА - кількісний показник чи інструмент адміністративно-кількісного регулювання імпорту, що характеризує значимість імпорту для економіки, окремих галузей і виробництв з різних видів продукції. МИТНІ МИТА -
 5. Тест
  формування світового господарства: а) виникнення монополій; б) міжнародний поділ праці; в) виникнення фінансового капіталу; г) переростання капіталізму досконалої конкуренції в державно-монополістичний капіталізм. 4. Міжнародний поділ праці вигідно з наступних причин, крім: а) внаслідок відмінностей природно-кліматичних умов, б) в силу підвищення
 6. Продуктивність праці
  кількісних характеристиках трудових ресурсів; фактори соціального
 7. Передумови міжнародної спеціалізації
  міжнародної спеціалізації є внутрішньодержавні поділ праці. Чим вище рівень розвитку продуктивних сил в країні, тим більше розвинена внутрішньокраїнні спеціалізація. Сильно розчленоване виробництво і тісна взаємозалежність між диференційованими елементами національного господарства створюють передумови для широкої участі країн у міжнародному поділі праці. Між внутрішньою і
 8. 28.2. Країни, що розвиваються в міжнародному поділі праці
  міжнародному поділі
 9. Праця як проста кооперація
  форм суспільного розподілу праці. При виконанні робіт враховувалися, зрозуміло, стать і вік, але всі дорослі чоловіки, як і жінки, могли виконувати одні й ті ж завдання. Однак поступово виникло і посилився поділ виробничих функцій. Так, при проведенні загородного полювання виділяються організатори, загоничі, ті, хто обробляв видобуток, переносив її на місце
 10. Поняття поділу праці та спеціалізації
  міжнародний поділ праці. Розрізняють також поділ праці подетальное і повузлова, тобто виготовлення не готової до кінця продукту, а його елементів. У ході поділу праці працівники, підприємства та їх підрозділи, галузі, регіони, країни орієнтуються на виробництво обмеженого кола продуктів. Базована на поділі праці орієнтація виробників на виготовлення окремих
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  характеристику найбільш розвинутої форми міжнародної економічної міграції. 9. Які найважливіші наслідки розвитку основних форм міжнародних економічних
 12. Контрольні питання і завдання
  показники характеризують зовнішню торгівлю? 5. У чому суть принципу абсолютних переваг у зовнішній торгівлі? 6. Що являє собою принцип порівняльних переваг? Як визначається рівень відносних витрат на виробництво продукції відповідно до принципу порівняльних переваг? 7. У яких випадках країнам вигідно торгувати один з одним? 8. Які існують види
 13. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  основних форм міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
© 2014-2022  epi.cc.ua