Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

I.4.3. Відтворювальна структура

Відтворення - безперервне повторення виробничих циклів з постійно покращувати показники (якщо все, що виробили, ми з'їмо, то нічого буде посіяти, тому виробляти треба у вигляді накопичення, що і є відтворення).
У відтворювальної структурі виділяються наступні частини: споживання, нагромадження та експорт - основні ланки відтворювальної структури.
Якщо від ВВП на споживання йде 102%, то інших ланок вже бути не може, що є ознакою значних перекосів у структурі національної економіки, соціальних негараздів, зростання напруженості, а якщо споживання становить 70%, накопичення - 25%, експорт - 5%, то такі співвідношення відображають найбільш оптимальну структуру.
За рахунок цих накопичень (у даному випадку 25%) здійснюються нові інвестиції в економіку, розвиваються певні експортно-імпортні відносини і в країні відсутня соціальна напруженість.
Інакше, відтворювальна структура - це співвідношення між різними видами використання виробничого ВВП.
Динаміка відтворювальної структури економіки різних країн має істотні відмінності. Це стосується насамперед пропорцій "споживання" і "накопичення". Наприклад, прискорене економічне зростання в післявоєнний період сприяв прискореному зростанню норми накопичення в ряді промислово розвинених країн з кінця 70-х до кінця 90-х рр..
: У ФРН з 21-22 до 26-28%, у Франції з 16 до 29%, в США з 18,5 до 31%, а в Японії в окремі роки - до 32%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I.4.3. Відтворювальна структура "
 1. Терміни і поняття
  структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 2. Висновки
  відтворювальну, регіональну та зовнішньоторговельну структури. 8. Галузева структура характеризує співвідношення між різними галузями й усередині галузей. 9. Основним параметром відтворювальної структури є співвідношення між споживанням і накопиченням. 10. Економічна структура схильна до змін. Можна виділити два основних шляхи її зміни: стихійний і
 3. Сутність економічної структури
  відтворювальну, регіональну та зовнішньоторговельну
 4. Запитання для самоперевірки
  відтворювальної структури економіки? 9. Чим пояснюється циклічність розвитку ринкової економіки? 10. Чим відрізняються довгохвильові цикли економічного розвитку від промислових економічних
 5. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 6. Аналіз інвестицій
  відтворювальна структура капіталовкладень, т.е . співвідношення між вкладеннями в нове будівництво, розширення діючих підприємств, в їх технічне переозброєння і реконструкцію. Зазвичай останні обходяться дешевше, ніж нове будівництво. У 1997 р. на них припадало відповідно 10 і 48% капітальних вкладень в Росії; - технологічна структура капіталовкладень, тобто співвідношення
 7. Запитання до теми
  відтворювального процесу в глобальному масштабі? Яка роль іноземних прямих інвестицій у світовому виробництві? 2. Розкрийте поняття міжнародного поділу праці (МРТ); охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. У яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі виробництва»? 4. Що таке міжнародна
 8. Глава 3 Світовий відтворювальний процес
  Основу функціонування господарської системи складає виробництво товарів і послуг, яке забезпечує життєдіяльність людського суспільства. Історично виробництво розвивалося на державно обмежених територіях, а в світовому масштабі воно характеризувалося розрізненістю, дискретністю. Матеріально організуючий зміст мирової виробничого процесу виступає в
 9. I.4.5. Соціально-економічна структура
  відтворювальної структури. 6. У чому значимість структури світової економіки та світового господарства за функціональними особливостями? Терміни і поняття Структура. Галузь. Інфраструктура. "Безлюдна" технологія. Споживання. Накопичення.
 10. Функція ціни на медичну послугу
  відтворювальну; б) доведення фінансових коштів до медичних закладів; в) облікову; г) стимулюючу; д) регулюючу; е) контролюючу; ж) оцінну. Відтворювальна функція покликана забезпечити відшкодування витрат, понесених у процесі надання медичної допомоги, і забезпечення умов для розвитку медичної установи. На сьогодні ця роль обмежена при
 11. 30.4. Індія в міжнародних економічних зв'язках
  відтворювальні процеси, на пропорції економічного зростання. Індія грає відносно скромну роль у процесах міжнародного поділу праці. Її частка у світовій торгівлі тривалий час скорочувалася і тільки в останнє десятиліття стабілізувалася на рівні 0,5-0,7% (в 1948 р. - 2,3%). Індія належить до країн з напіввідкритою економікою: частка експорту, імпорту не перевищує 14% ВВП
 12. Рівень концентрації капіталу
  відтворювальний процес великих об'єднань, виступаючи складовою частиною їхнього ринку. Ця прив'язка здійснюється через контрактну систему, субпідряд, технологічні зв'язки. Таблиця 21.3 Розмірна структура підприємств в США, за кількістю зайнятих,% число зайнятих 0 - 9 10 - 19 20 - 99 100 - 499 500 + зайнято 11,8 7,7 18,4 14,6 47,5 виробництво 10,8 6 , 1 17,0 13,1 53,0
 13. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  структурою, а й інституціональної, організаційної структурою, характером взаємин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним
 14. Глава 13. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
  відтворювальний процес. Мета теми - з'ясувати особливості відтворення в аграрній сфері, сутність рентних відносин та основні шляхи радикального перетворення власності в сільському
 15. Глава 4 Комунікаційні системи у світовому господарстві
  воспроизводственном рівні всю економічну систему в єдине ціле. Зв'язок і транспорт відіграють важливу роль у створенні ВМП. У розвинених країнах в цих сферах господарства створюється 9,5%, в середньорозвинених - 6,8% і в країнах з низьким рівнем доходу - 5,4% ВВП. Чим вище рівень розвитку продуктивних сил в підсистемах світового господарства, тим активніше впливають зв'язок і транспорт на соціальні процеси в
 16. Структура капіталовкладень
  відтворювальна структура капіталовкладень. У промислово розвинених країнах переважна частина інвестицій спрямовувалася на відшкодування вибуття основного капіталу. Під впливом технічного прогресу відбулася зміна в технологічній структурі капітальних вкладень в обробній промисловості - ключовій сфері економіки з точки зору НТП. У 80-90-ті роки активна частина інвестицій досягла
 17. Контрольні питання
  структури? Якими показниками її можна виміряти? 2. Чим різняться структури промисловості і господарства? 3. Як змінилася структура російської промисловості за роки реформ? 4. Які напрямки структурної перебудови
 18. Запитання до теми
  відтворювальних процесів даної групи країн? 6. Охарактеризуйте становище розвинених країн у міжнародному русі капіталу - прямі, портфельні інвестиції, позичковий капітал, економічна допомога. 7. Які зміни відбулися в позиціях цієї групи країн у світовому експорті та
 19. Глава 21 США у світовій економіці
  відтворювальних процесів в американській економіці здійснюється під впливом не тільки зростаючого вивезення товарів, послуг і капіталів, а й величезного припливу в США фахівців, товарів, послуг і капіталів через
© 2014-2022  epi.cc.ua