Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Функція ціни на медичну послугу


Незалежно від виду медичної послуги порядок її оцінки у вартісному вираженні виконує певні функції. Як і сама послуга, ціна на послугу складається з декількох частин. Але при цьому ціна повинна відповідати конкретним важливість справ і виконувати певні функції, серед яких можна виділити:
а) відтворювальну;
б) доведення фінансових коштів до медичних закладів;
в) облікову;
г) стимулюючу;
д) регулюючу;
е) контролюючу;
ж) оцінну.
Відтворювальна функція покликана забезпечити відшкодування витрат, понесених у процесі надання медичної допомоги, і забезпечення умов для розвитку медичної установи. На сьогодні ця роль обмежена при бюджетному і частково-бюджетному фінансуванні, а найбільш повно реалізується при підприємницької діяльності.

Доведення фінансових коштів до медичних установ проявляється при бюджетному фінансуванні та при фінансуванні в системі ОМС. Тут не ставиться завдання повного відшкодування витрат, так як в тарифи по ОМС включаються тільки заробітна плата, медикаменти та продукти харчування.
Обліковий служить цілям статистичного обліку і планування (визначення динаміки обсягу медичної допомоги, обчислення індексів інфляції, визначення роботи при розрахунку територіальних програм ОМС).
Стимулююча покликана заохочувати або стримувати різні напрямки медичної діяльності.
Регулююча базується на директивному регулюванні питань ціноутворення (склад витрат, порядок їх включення в ціну).

Контролююча здійснює контроль за певними сторонами діяльності, тобто встановлення нормативів на медикаменти, харчування та інше.
Оціночна служить цілям оцінки шляхом зіставлення витрат з рівнем затверджених або ринкових цін.
Доведення фінансових коштів до медичних установ проявляється при бюджетному фінансуванні та при фінансуванні в системі ОМС. Тут не ставиться завдання повного відшкодування витрат, так як в тарифи по ОМС включаються тільки заробітна плата, медикаменти та продукти харчування. 1.3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Функція ціни на медичну послугу "
 1. Контрольні питання
  медичної установи? 3. Як визначаються загальні витрати на охорону здоров'я у проекті бюджету району? 4. Назвіть найважливіші моделі (методи) фінансування медичних установ. 5. Охарактеризуйте страхові відносини в охороні здоров'я. 6. Що служить нормативною базою медичного страхування? 7. Перерахуйте суб'єктів медичного
 2. 4.4. Підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність)
  медичні послуги, що надаються лікарнями, клініками та іншими медичними установами; освітні послуги, що надаються школами та іншими освітніми установами, а також послуги, що надаються студентами в порядку додаткового заробітку і
 3. 24.4. Призначення і методи медичного страхування в Російській Федерації
  функціям держави при проведенні соціальної політики: 1) соціальна, так як ОМС - частина державного соціального захисту; 2) регулююча (за допомогою акредитації та ліцензування органами нагляду); 3) контрольна (за допомогою податкового контролю), 4) функція стимулювання - підвищення ступеня охорони праці та здоров'я на підприємствах, здорового способу життя громадян; 5) моніторингу
 4. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
  медичного страхування. В обов'язки зазначеного Фонду входить розробка правових, економічних та організаційних основ медичного страхування, а також посилення зацікавленості та відповідальності різних осіб в питаннях забезпечення охорони здоров'я працівників. Фонд має дворівневу структуру - федеральний фонд і незалежні територіальні фонди. Бюджет Фонду щороку затверджується законом
 5. Оборотні кошти
  медичний заклад має бути забезпечене всіма видами оборотних коштів у належному обсязі і кількості. Для цієї мети застосовні методи розрахунку запасів необхідної кількості лікарських засобів, м'якого інвентарю, засобів гігієни, продуктів харчування та ін Розрізняють добовий, поточний і страховий запаси. Зтек=Мср * Д, де Мср - середньоденна потреба Д - кількість днів
 6. 24.1 Реформування в охороні здоров'я
  функціонування та фінансування охорони здоров'я із залученням механізму медичного страхування, яке передбачає наступний порядок фінансової взаємодії суб'єктів у системі обов'язкового медичного страхування (ОМС): 1) платники (підприємства, організації та інші господарюючі суб'єкти) перераховують страхові платежі на ОМС до фондів (федеральний і територіальні) медичного
 7. 2.2.1. Види медичних установ
  медичні центри, - установи швидкої медичної допомоги, - заклади переливання крові, - установи охорони материнства і дитинства, - санаторно-курортні заклади. Лікарняні установи діляться на дільничні, районні, міські, дитячі та дорослі, обласні (крайові, окружні) дитячі та дорослі. Крім того, виділяються спеціалізовані лікарняні
 8. 6.1.4. Проблеми розвитку охорони здоров'я
  функціональних перетворень системи охорони здоров'я, що забезпечують: | стійкість функціонування закладів охорони здоров'я за рахунок зміни порядку та обсягів фінансування галузі; | пріоритетність у державній та муніципальній системах охорони здоров'я профілактичних заходів щодо зниження захво-леваемості та смертності , загрози виникнення епідемій, з формування здорового
 9. Опції державного регулювання економіки
  функцій держави. Перша група включає функції, які зазвичай виконує держава в сучасній ринковій системі: - забезпечення інституційно-правової основи діяльності економічних агентів (визначення прав і форм власності, умов укладення та виконання контрактів, відносин працівників і роботодавців і т.д.); - ліквідація або компенсація негативних ефектів ринкового
 10. Перерозподіл доходів
  функції перерозподілу доходів і багатства від тих, хто володіє їх значною кількістю, до тих, хто його не має. Незважаючи на економічні успіхи, досягнуті в багатьох країнах, варто все ж визнати, що бідність серед загального достатку продовжує залишатися гострою економічною і політичною проблемою. Для реалізації цієї економічної функції держава застосовує ряд
 11. Але якщо людина, маю-щий медичний страховий поліс, бажає полу-чить додаткову процедуру,
  медичний страховий поліс, бажає підлозі - чить додаткову процедуру, він повинен заплатити тільки $ 20. Решта $ 80 доплачу-кість страхова компанія. (Страхова компанія компенсує $ 80 із страхових внесків каждо-го її клієнта.) А. Накресліть криву попиту на ринку медицин-ських послуг. (На графіку на горизонтальній осі має бути представлено кількість ме-медичних процедур.)
 12. Хто витягує велику ви-році від падіння витрат виробництва - споживачі або виробники
  медичного страхування на кількість наданих медичних послуг. Припустимо, що звичайна медична проце-176 Частина дура обходиться в $
 13. 2. Розподільна (соціальна) функція оподаткування
  функція податків полягає в перерозподілі суспільних доходів між різними категоріями населення. Як зазначає професор Л. Ходов, через оподатковування досягається "підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між ними» 2. Іншими словами, відбувається передача засобів на користь більш слабких і
 14. 30.5. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
  функції Федерального фонду ОМС полягають головним чином у тому, щоб поряд з фінансуванням цільових програм у рамках ОМС через фінансування програм ОМС на місцях вирівнювати умови діяльності територіальних фондів. Федеральний фонд ОМС з метою здійснення комплексу заходів щодо забезпечення фінансової стійкості системи ОМС, вирівнюванню умов діяльності територіальних
 15. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 16. 2.6. Податок з продажу
  медичних. Величина ставок з податку варіюється залежно від штату. Максимальна ставка становить 8,5%, середня ставка по штатах - 4 - 5%. Місцеві податки з продажів є доповненням до податків з продажів штатів. Ставки місцевих податків з продажів нижче ставок штатних податків і не перевищують за величиною
© 2014-2022  epi.cc.ua