Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Оборотні кошти


Оборотні кошти - предмети праці, які цілком споживаються в процесі виконання послуг, змінюють свою натуральну форму і переносять свою вартість на виконану послугу повністю.
До оборотного капіталу (оборотних засобів) відносяться: паливо, енергія, газ, фонд заробітної плати, а також лікарські засоби і засоби догляду за хворими, включаючи малоцінний і швидкозношуваний інвентар.
Для безперебійної роботи медичний заклад має бути забезпечене всіма видами оборотних коштів у належному обсязі і кількості. Для цієї мети застосовні методи розрахунку запасів необхідної кількості лікарських засобів, м'якого інвентарю, засобів гігієни, продуктів харчування та ін Розрізняють добовий, поточний і страховий запаси.
Зтек=Мср * Д, де Мср - середньоденна потреба
Д - кількість днів між 2-ма поставками.
Зсут (ЗКВ)=Сд * К, де Сд - среднекурсовая доза
К - кількість випадків застосування на добу (квартал).
Запас страховий повинен відображати асортимент, обсяг матеріалів, що забезпечують адекватну медичну допомогу в рамках програми ОМС, з урахуванням періоду між поставками лікарських засобів або між термінами надходження фінансування.

Неправильне обчислення запасу будь-якого виду засобів може призвести або до неякісного виконання медичної послуги, або до перевищення кошторису витрат.
Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів: *
обсяг діяльності медичної установи, *
правильний облік використання лікарських засобів і матеріалів , *
раціональне та ефективне використання грошових коштів на медикаменти та вироби медичного призначення, *
створення механізму лікарського забезпечення медичних установ та пільгових категорій громадян, *
забезпечення прав застрахованих у системі ОМС на отримання лікарських засобів та інструменти медичного призначення, що гарантують якісну медичну допомогу, державне регулювання цін на ліки.
Особливістю оборотних коштів є те, що вони, насамперед, мають натуральну, а потім вже грошову форму, що дає підставу для розрахунку показників матеріаломісткості і матеріаловіддачі в цілях встановлення рівня ефективності використання оборотних коштів медичного закладу
Рішення завдання ефективності використання оборотних коштів у системі живлення має свої особливості і залежить від: діагностики захворювання, наявності ліжко-місць, термінів доставки продуктів харчування, термін між двома поставками, рівня кваліфікації працівників харчоблоку, наявності або відсутності схеми живлення за формами захворювання, географічного розташування стаціонару, сезонності, наявності або відсутності систематичної і достовірної інформації про хімічний склад та калорійність страв.

Запитання для самоконтролю:
1. Дати поняття основних засобів медичного закладу та подати їх класифікацію в розрізі активної і пасивної частини.
2. Назвати види визначення вартості основних засобів медичного закладу.
3. Привести порядок розрахунку оцінки основних засобів медичного закладу.
4. Дати поняття оборотних коштів медичного закладу та подати їх класифікацію.
5. Назвати методи розрахунку запасів медикаментів і продуктів харчування в медичному закладі, що забезпечують безперебійний лікувальний процес. 1.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оборотні кошти "
 1. 3. Оборотний капітал
  оборотному капіталу, якщо мати на увазі його економічне визначення, відносять сировину, паливо, енергію, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво, запаси готової продукції, товари для перепродажу. Якщо брати бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства та
 2. Аналіз оборотного капіталу
  оборотного капіталу застосовують та інші показники (коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча цей показник сильно коливається в
 3. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  оборотний капітал з основним, то в більшості фірм і галузей перший набагато менше другого. Проте оборотний капітал у відповідності зі своєю назвою обертається в господарському житті набагато швидше основного. У результаті його внесок у собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на виготовляється в
 4. Сутність і форми капіталу
  оборотний капітал (рис. 17.1). До основного капіталу зазвичай відносять майно, яке служить більше одного року. У Росії основний капітал називають основними фондами. До реального оборотному капіталу слід відносити тільки матеріальні оборотні кошти, тобто виробничі запаси, незавершене виробництво, запаси готової продукції і товари для перепродажу. Це економічне визначення
 5. 3. Розрахункові задачі
  оборотний капітал становить 480 тис. марок, у тому числі заробітна плата - 100 тис. Прибуток становить 100 тис. марок. Які будуть величини собівартості продукції і вартості річної продукції? 3.2. Основний капітал фірми становить 80 тис. ієн, час його відтворення - 10 років. Оборотний капітал дорівнює 20 тис. ієн, в рік він обертається 5 разів. Визначте, скільки капіталу обернулося
 6. § 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  оборотні фонди як частина виробничих фондів. Кошти ж, розміщення або знаходяться в сферах обігу, називаються фондом обігу. Ці кошти в сукупності дозволяють здійснити повний кругообіг, замкнути і знову відновити його. Кошти в процесі кругообігу на його різних стадіях набувають то матеріально-речову, то грошову форму, наростаючи за вартістю до моменту
 7. § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  оборотних фондів і оборотних коштів складається з економного витрачання оборотних фондів і прискорення оборотності всіх елементів оборотних коштів на всіх стадіях кругообігу (Д - СП - П - Г - Д '). Показниками ефективності використання оборотних коштів є наступні: 1. Коефіцієнт оборотності: де: - коефіцієнт оборотності,
 8. § 2. СКЛАД, СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  оборотних фондів - це предмети праці, що знаходяться у виробничому процесі на різних стадіях обробки відповідно до технології виготовлення продукту. Це - сировина, основні матеріали, допоміжні матеріали, паливо, тара і тарні матеріали тощо Вони розміщені у виробничих запасах або в незавершеному виробництві. Їх грошова оцінка, як вказувалося, становить вартість
 9. Висновки
  оборотний, а за сферами функціонування - на виробничий (промисловий), торговий, фінансовий (позичковий). 2. Серед теорій капіталу і прибутку найбільш відомі трудова, теорія стриманості, теорія капіталу як блага, що приносить дохід. 3. Основні фонди є головною складовою частиною капіталу фірм у більшості галузей, насамперед у реальному секторі. У собівартості продукції більше
 10. № 204. Трансформаційний спад перехідної економіки Росії
  оборотні фонди підприємств і позбавили їх власних оборотних коштів. Це проявилося у високому рівні дебіторської заборгованості, хронічному недоліку виробничих запасів і наростаючому дефіциті високо ліквідних
 11. § 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  оборотних коштах є виключно важливим в умовах ринку. Оборотні кошти, як підкреслювалося вище, є абстрактними засобами, авансованими для виробництва і реалізації товарів і послуг. Вартість оборотних фондів і оборотних коштів порівняно велика. Все це обумовлює необхідність науково-обгрунтованого підходу до визначення необхід-екпортувати розмірів оборотних коштів,
 12. Запитання для самоперевірки
  оборотному капіталу? 3. Кажуть, що люди - основний капітал будь-якого підприємства. До основного або оборотного капіталу потрібно віднести витрати на заробітну плату? 4. Коефіцієнт оновлення основних фондів зріс з 5 до 7%, коефіцієнт вибуття - з 3 до 4%. У результаті основний капітал фірми: а) молодіє, б) старіє швидше, ніж раніше; в) зберігає свій вік незмінним? 5. Як
 13. Чому продуктивний капітал поділяється на основний і оборотний?
  Оборотний капітал (табл. 10.1). Основний і оборотний капітал {foto62} Основний капітал - та частка капіталу, яка протягом тривалого терміну бере участь у виробництві, але переносить свою вартість на готові вироби поступово і повертається до бізнесмена в грошовій формі по частинах. До нього відносяться засоби праці - заводські будівлі, машини, обладнання і т. п. Вони купуються відразу, а свою
 14. Капітал і гроші
  оборотний. Основний капітал, за Смітом, приносить прибуток, не «Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів / / Антологія економічної класики. Т. I. М.: економ-Ключ, 1993. С. 306. 1 Мілль Дж.Ст. Указ. соч. С. 148 77 надходячи в обіг або не змінюючи власника »; оборотний капітал, на-<проти,« приносить дохід тільки в процесі обігу або міняючи господарів »4. Два види
 15. Джерела фінансування інвестиційної діяльності
  оборотних коштів, то в структурі їх фінансування частка позикових і залучених коштів набагато
 16. Фізичний знос основного капіталу - це втрата ним споживної вартості
  оборотних фондів (капіталу) виражається в матеріаломісткості (ME): ММ=Фоб / Л, де Фоб - оборотні фонди; Я-вартість випущеної продукції. Крім основного і оборотного капіталів (фондів), що функціонують у сфері виробництва, фірми мають фонди обігу, призначені для процесу реалізації. Грошові кошти, вкладені в оборотні фонди і фонди обігу, утворюють оборотні кошти.
 17. 9.2. Основний і оборотний капітал. Амортизація
  оборотний капітал. До основного капіталу належать будівлі, обладнання і т. п. Вони багаторазово використовуються у виробничих циклах і переносять вартість по частинах. До оборотного капіталу відносяться сировина, матеріали, робоча сила. Вони використовуються повністю і переносять вартість протягом одного виробничого циклу. Процес перенесення вартості основного капіталу протягом терміну його
© 2014-2022  epi.cc.ua