Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Аналіз оборотного капіталу


Під матеріаломісткістю розуміють відношення витрат сировини, палива, енергії, матеріалів та інших предметів праці до вартості виробленої продукції:

, (17.7)
де? - Матеріаломісткість,%; М - вартість використаної сировини, палива, енергії, матеріалів і напівфабрикатів, руб.; Q - вартість випущеної продукції, руб.
Варіантами цього показника можуть бути енергоємність, металоємність і ін
При фінансовому аналізі ефективності використання оборотного капіталу застосовують і інші показники (коефіцієнти), у тому числі:
- оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів)

, (17.
8)
де Про - коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча цей показник сильно коливається залежно від галузі, проте він показує, скільки разів на рік відбувається економічний кругообіг на підприємстві;
- поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)

, (17.9)
де Л - коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття); Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів); Окр - короткострокові зобов'язання підприємства.
Поточна ліквідність відображає, чи достатньо у фірми засобів, які можуть бути використані нею для погашення (покриття) своїх короткострокових зобов'язань протягом майбутнього року (короткострокових позик і кредитів, кредиторської заборгованості).
Якщо зіставити тільки грошові кошти фірми з її короткостроковими зобов'язаннями, то отримаємо коефіцієнт абсолютної ліквідності. По ньому оцінюють можливість фірми заплатити відразу за всіма короткостроковими зобов'язаннями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналіз оборотного капіталу "
 1. Висновки
  аналізі основного капіталу використовують коефіцієнти оновлення, вибуття та зносу основних фондів, фондовіддачі, капіталомісткості основного капіталу та інші показники. При аналізі оборотного капіталу застосовують показники його матеріаломісткості, енергоємності, металоємності, оборотності, ліквідності та ін 6. Оцінка підприємства - важливий елемент економічного життя. Використовують три основних
 2. Коментарі
  аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
  аналізі, обгрунтуванні перспектив розвитку і використання науково - технічних та організаційно - економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта. Консалтинг вирішує питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження та
 4. 3. Виручка і прибуток фірми
  аналізі доходів підприємства або фірми зазвичай оперують поняттями: - валовий дохід, який дорівнює виручці від реалізації всієї продукції (в грошових одиницях: рублях, доларах і т.д.); - середній дохід, що розраховується на одиницю проданої продукції; - граничний дохід, який являє собою приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці продукції. Його розраховують як
 5. Процентна ставка
  аналізом ринку і не роблять політичних висновків. К. Маркс припускав, що з розвитком технічного прогресу відсоток на капітал повинен знижуватися. Технічних прогрес він пов'язував із зростанням органічного складу капіталу -, який повинен знижувати норму прибутку де с - постійний капітал (засоби виробництва); v - змінний капітал (робоча сила, яка має здатність створювати
 6. Національне багатство
  аналізу застосовується показник національного багатства у вузькому сенсі слова. До національного багатства у вузькому сенсі слова відноситься все те, що так чи інакше опосередковано людською працею і може бути відтворене. Іншими словами, національне багатство країни являє собою сукупність матеріальних і культурних благ, накопичених даною країною протягом її історії на даний
 7. 1. Економічні погляди К. Маркса
  аналізу конкретних форм додаткової вартості: прибутку, відсотку, ренті . При цьому він постійно підкреслює, що рента, відсоток і промисловий прибуток - це тільки різні назви різних частин додаткової вартості товару, або втіленого в ньому неоплаченої праці, і всі вони в однаковій мірі черпаються з цього джерела, і тільки з нього одного. Ні рента, ні відсоток не породжуються землею і
 8. Сутність і структура Системи національних рахунків
  аналізу макроекономічних процесів. Вона дає відомості про всіх стадіях економічного кругообігу - виробництві та обміні, первинному і вторинному розподілі (перерозподілі), споживанні і заощадженні (накопиченні). СНС ООН 1993 включає оцінку тіньової економіки, яка, як уже зазначалося, являє собою виробництво звичайних товарів і послуг, здійснюване підпільним чином з метою
 9. Розрахунок ВВП за галузями
  оборотних коштів, які, як і валове нагромадження основного капіталу, є складовою частиною всього валового накопичення. 6. Чистий експорт товарів і послуг, що розраховується у внутрішніх цінах. Наприклад, ВВП Росії з використання (витратам) в 1998 р. склав, млрд. руб. (%):
 10. Механізм підготовки і здійснення прямих інвестицій
  аналізі. Тому зупинимося лише на деякі особливості, властивих проекту здійснення прямих інвестицій в постачальницько-збутову діяльність. У більшості випадків створення за кордоном фірм з російським капіталом було логічним кроком в освоєнні зарубіжних ринків, які споживають російську продукцію та / або постачають свою продукцію до Росії. Засновники зазначених фірм робили цей
© 2014-2022  epi.cc.ua