Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Система цін на роботи та послуги


Перелік видів цін являє собою систему цін, яка має свою класифікацію:
1. за джерелами фінансування;
2. за формою;
3. за ступенем регламентації;
4. за способом реалізації;
5. за формою документального оформлення;
6. по відношенню до надання медичної допомоги;
7. за видами послуг, що надаються;
8. по комплексності;
9. по суб'єктах, що встановлює ціни;
10. за способом встановлення;
11. по терміновості надання послуг;
12. за способом розрахунку;
13. за ступенем диференціації;
14. по платникам;
15. по періоду дії.
За джерелами фінансування розрізняють:
а) у системі бюджетного фінансування (не пов'язані з реальністю, а визначаються виходячи з можливості бюджету).
Б) на платні послуги (для населення, для розрахунків у системі ДМС, для підприємств і організації за договором).
В) тарифи в системі ОМС (для визначення рівня відшкодування витрат на одному рівні обсягу діяльності).
За формою:
а) ціна, як вартісне вираження витрат на одиницю наданих послуг;
б) тариф - встановлена державою система плат і зборів (частіше для ОМС);
в) бюджетні оцінки (розрахункова вартість медичних послуг, виходячи з обсягів бюджетного фінансування та планових показників).
За ступенем регламентації:
а) директивні (установлені власниками, вищестоящими органами);
б) вільні (самостійно встановлені медичними установами - вільні, ринкові, договірні).
За способом реалізації:
а) роздрібні (встановлені для населення);
б) оптові (для страхових медичних організацій, для реалізації послуг через посередників).
По формі документального оформлення:
а) прейскурантні (зафіксовані в прейскуранті - офіційний документ);
б) непрейскурантние (немає в прейскуранті, оформляються договором).

За видами, що надаються:
а) на медичні послуги (пов'язані з безпосереднім наданням медичної допомоги);
б) на немедичні послуги (сервіс, транспортні послуги).
За комплексності:
а) на поліклінічні послуги;
б) на стаціонарні;
в) на лікувально-діагностичні.
За способом встановлення:
в) на комплексні;
г) на складові.
Суб'єктами, що встановлюють ціни, можуть бути:
а) власник;
б) засновник;
в) вищестоящий орган;
г) колегіальний орган (для ОМС);
За способом встановлення:
а) розрахунковий (калькулювання витрат);
б) ціннісне ціноутворення (за рахунок оптимального співвідношення: ціна=цінність);
в) середньоринковий (приймаються середні ціни на ринку на відповідний вид послуг);
г) лідерних (орієнтуючись на цінову політику лідерів на ринку медичних послуг).
По терміновості:
а) звичайні (на планові терміни);
б) термінові (вони вищі, т.к. пов'язані вищою інтенсивністю праці, використовується спеціальне обладнання).
За способом розрахунку:
а) сумарний (загальні витрати діляться на обсяг наданих послуг);
б) поелементний (визначаються значення кожній з статей витрат на надання одиниці послуги, які в наслідок сумуються).
По мірі диференціації:
а) індивідуальні (ціна для кожної послуги);
б) групові (для групи медичних послуг, згрупованих за певною ознакою);
в) єдині (для всіх медичних послуг певної території, відомчої приналежності).
По платникам:
а) бюджет (бюджетні оцінки);
б) страхові організації (ОМС і ДМС);
в) фонди (якщо в регіоні реалізується ОМС без участі страхової організації);
г) підприємства (при укладенні прямих договорів з медичними установами);
д) населення (надання платних медичних послуг).

По періоду дії:
а) поточні (рівень цін в конкретний період часу);
б) зіставні (ціни, наведені до єдиної бази з метою вимірювання обсягів реально надаваних послуг через їх вартісні показники).
В цілому, ціна являє собою грошовий вираз вартості, ринковий параметр якої характеризує економічні відносини між продавцями і покупцями з приводу купівлі-продажу послуг.
В даний час в охороні здоров'я існує кілька груп цін на медичні послуги населенню:
1. Так звані «бюджетні оцінки», які являють собою розрахункову вартість медичних послуг в нових умовах господарювання.
2. Державні ціни на платні медичні послуги населенню (або прейскурантні ціни). Прейскурантні ціни різняться від "бюджетних оцінок» тим, що включають типові фактичні витрати, розраховані на основі вироблених трудових і матеріальних норм, а також прибуток.
3. Договірні ціни на медичні супутні послуги на замовлення організацій і підприємств. Ці ціни встановлюються на основі прямого договору між медичним закладом та організацією - замовником послуг. Договірні ціни проявляють себе як найбільш вільні в сьогоднішній практиці медичної установи.
4. Тарифи на медичні послуги з обов'язкового медичного страхування. Ці тарифи відображають грошові суми, що визначають рівень відшкодування витрат медичних організацій з виконання територіальних програм ОМС. 1.4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система цін на роботи та послуги "
 1. Податкова база
  цінними паперами. Зазначені доходи враховуються у разі можливості їх оцінки і в тій мері, у якій їх можна оцінити. При визначенні податкової бази виручка (витрати) платника податків в іноземній валюті перераховується в рублі за курсом Центрального банку РФ відповідно на дату реалізації товарів (робіт, послуг) або на дату фактичного здійснення
 2. Порядок визначення податкової бази при вчиненні операцій з передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб та виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
  цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (аналогічних робіт, послуг) , що діяли в попередньому податковому періоді, а при їх відсутності - виходячи з ринкових цін з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів) і без включення до них податку. При виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання податкова база визначається як вартість виконаних робіт,
 3. Особливості визначення податкової бази з урахуванням сум, пов'язаних з розрахунками по оплаті товарів (робіт, послуг)
  цента (дисконту) за отриманими в рахунок оплати за реалізовані товари (роботи, послуги) облігаціями і векселями, відсотки за товарним кредитом в частині, що перевищує розмір відсотка, розрахованого відповідно до ставок рефінансування Центрального банку РФ, що діяли в періодах, за які проводиться розрахунок відсотка; - отриманих страхових виплат за договорами страхування ризику
 4. 4. Система розробки нових товарів або послуг
  системи збору, генерування і відбору ідей нових товарів та послуг на регіональному рівні. 2. Основні характеристики існуючих в регіоні систем реалізації ідей в нові товари і послуги. Основні характеристики існуючих в регіоні систем випробування нових товарів і послуг у реальній ринковій
 5. Порядок визначення податкової бази при реалізації товарів (робіт, послуг)
  цін, визначених відповідно до статтею 40 НК, з урахуванням акцизів і без включення до них ПДВ. При отриманні платником податку оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товаров (виконання робіт, надання послуг) податкова база визначається виходячи із суми отриманої оплати з урахуванням податку, за винятком оплати, часткової оплати, отриманої платником податку, який застосовує момент
 6. Основні питання економічної системи: «Що?», «Як?», «Для кого?»
  система по-своєму відповідає на три наступних питання (рис. 3.2). Які з можливих товарів і послуг повинні проводитися в даній економічній системі і в певний період часу? При якій комбінації поізводственних ресурсів, з використанням якої технології повинні бути зроблені вибрані з можливих варіантів товари та послуги? Хто купуватиме обрані товари і
 7. Основні питання економічної системи: «Що?», «Як?», «Для кого?»
  Система по-своєму відповідає на три наступні питання (рис. 3.2). Які з можливих товарів і послуг повинні проводитися в даній економічній системі і в певний період часу? При якій комбінації поізводственних ресурсів, з використанням якої технології повинні бути зроблені вибрані з можливих варіантів товари та послуги? Хто купуватиме обрані товари і послуги,
 8. Тема 13 Інші податки та збори, що стягуються з юридичних осіб
  центной частка податкової бази. Сума податку включається платником податків у ціну товару (роботи, послуг), пропоновану до оплати покупцеві (замовнику, відправнику). Податок підлягає сплаті за місцем здійснення операцій з реалізації товарів (робіт, послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з Податковим кодексом. У разі, якщо відповідно до умов договору комісії (договору
 9. 12. Об'єкт оподаткування ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
  ліцензій або інших аналогічних прав; наданні консультаційних, юридичних, бухгалтерських послуг і т. д.; - діяльність організації або індивідуального підприємця, які виконують роботи (надають послуги), здійснюється на території
 10. Метод бухгалтерського обліку
  система підсумкових показників, які характеризують всі сторони фінансово-господарської діяльності установи. Контроль - попередній (при оформленні документів), подальший (після виконання послуги, роботи). Питання для самоконтролю: 1. Дати поняття методу бухгалтерського обліку. 2. Перерахувати доданки методу бухгалтерського обліку.
 11. Питання 5. Податок на окремі види доходів
  цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права; праці та послуги; інформація; результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них (інтелектуальна власність); нематеріальні блага. Під майном в НК РФ розуміються види об'єктів цивільних прав (за винятком майнових прав), що відносяться до майна відповідно до ДК РФ (див. п. 2 ст. 38 НК
© 2014-2022  epi.cc.ua