Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Тема II.3. Американо-канадська інтеграція

Інтеграція в Північній Америці розвивається на приватно-корпоративній основі, в той час як у Західній Європі це розвиток грунтується на державно-корпоративної основі. Основа такої специфіки Північної Америки - це високий рівень взаимопереплетения і взаємопроникнення капіталів двох країн, інтегруючих дві національні економіки; вільна міграція населення - робочої сили. Характер інтеграції визначали потужні американські корпорації та їх канадські філії, що перетворилися в післявоєнний період в ТНК.
Американські корпорації ще з 60-х рр.. прагнули розширити двосторонню інтеграцію, зробивши її тристоронньої, за рахунок "включення" Мексики. До цього процесу підштовхували радикальні зміни (до початку 90-х рр..) В політичній та економічній ситуації в світі: Євросоюз різко прискорив розширення і поглиблення інтеграційних процесів у своєму регіоні; країни АСЕАН, Японія, Китай нарощували свій економічний потенціал; посилилося Азіатсько-Тихоокеанське співпрацю.
На цьому тлі США поставили завдання активізації інтеграційних процесів на своєму континенті, щоб зберегти конкурентоспроможність американських корпорацій на світовому ринку.
У 1992 р. ця довгострокова задача була досягнута - підписаний договір, який об'єднує США, Канаду і Мексику до загального північно-американський ринок з населенням в 1999 р. близько 380 млн чол. Щорічне виробництво товарів і послуг цими країнами складає 7 трлн дол На їх частку припадає близько 20% всього обсягу світової торгівлі. У розвиток цього договору була створена зона вільної торгівлі, відома як "The North America Free Trade Agreement" - північноамериканське угода про вільну торгівлю (САССТ) або НАФТА між США, Канадою і Мексикою. У ході створення цієї зони ліквідовано 50% з 20 тисяч мит на різні види товарів. З 1982 по 1992 р. американський експорт до сусідньої Мексики ріс щорічно в середньому на 23%.
З 1992 р. Мексика стає найбільшим споживачем промислових товарів з США.
Договір передбачає поступове зниження і, до кінця сторіччя, повну ліквідацію митних обмежень у взаємній торгівлі. Канада - перший, а Мексика - третій за значенням ринок для США. На початку 1994 р. США і Канада скасували податок на 80% мексиканських товарів, а Мексика - на 40% американських і канадських.
Сумарний ВВП країн дорівнює 65 трлн дол США направляють в Канаду і Мексику 20% свого експорту. Мексика 72% свого експорту в США і Канаду * 1. Вже в 1995 р. Канада і Мексика купують в США більше половини свого американського експорту - сировини для "вторинного" виробництва. За 1995-1998 рр.. товарообіг з Мексикою та Канадою зріс на 44%, що свідчить про реальне просування регіональних інтеграційних процесів.
___
* 1 Тарушкін А.В. Інтеграція Росії у світову економічну систему. - СПб., 1995. С. 23
У нинішній період йде свого роду процес "вирівнювання" взаємопроникнення великого капіталу на території північноамериканського континенту. Тенденція така, що континент в цілому стає одним з трьох економічних центрів, здатним абсолютно домінувати над двома іншими - Західна Європа, Японія.
Найбільшу вигоду від створення блоку отримали споживачі, так як в результаті посилення конкуренції і зниження тарифів знизилися ціни на широке коло товарів. У вигідному становищі опинилися також американські промисловці, оскільки зріс приплив дешевої робочої сили (для порівняння: 1:00 робочого часу в Канаді в 1993 р. коштував 5,75 дол, в США - 4,5 дол, а Мексиці - 50 центів) .
За своїм економічним потенціалом Канада і Мексика значно поступаються США: ВВП Канади становить 10% від ВВП США, а Мексики - 5%; якщо ВВП на душу населення Канади перебуває на рівні приблизно 90% від США, то Мексики - 15%.
Якщо в Євросоюзі менш розвиненим країнам (Греція, Ірландія, Португалія) надається фінансова допомога з бюджетного фонду ЄС, то НАФТА такої допомоги Мексиці не надає. Незважаючи на це, Мексика налаштована за допомогою НАФТА прискорити темпи свого економічного розвитку (приблизно 1,6-2,6% приросту ВВП), насамперед, за рахунок значних надходжень іноземного капіталу, прямих іноземних інвестицій. Починаючи з 1993 р. в середньому Мексика отримувала щорічно більше 8 млрд дол, тоді як в 80-х рр.. цей показник відповідав 3,0-3,2 млрд дол
За оцінками експертів, Мексика зможе скоротити період реформування своєї економіки і прилучення до клубу розвинених країн з півстоліття до 10-15 років.
Що стосується Канади, то перші роки вона менше всіх отримувала вигод від НАФТА. Хоча її економіка тісно пов'язана з США і майже не має зв'язків з Мексикою. Однак у міру повномасштабного розвитку НАФТА, формування лібералізованого ринкового простору на всьому континенті, Канада може розраховувати на приплив прямих і портфельних інвестицій з третіх країн, насамперед країн - членів ЄС, Японії.
У довгостроковому плані за допомогою участі в НАФТА американські ТНК розраховують на розширення свого економічного присутності в Латинській Америці з метою завоювання ринків збуту, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності та прибутку.
У перспективі американські економісти-експерти моделюють створення панамериканського торгового блоку протяжністю від Аляски до Вогненної Землі. Це пов'язано з тим, що саме ці країни в Південній півкулі демонструють найвищі темпи економічного зростання і збережуть їх у перспективі. З 1995 р. щорічне економічне зростання спостерігається приблизно на рівні 9%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема II.3. Американо-канадська інтеграція "
 1. Особливості інтеграції в Північноамериканському регіоні
  американським угодою про вільну торгівлю (НАФТА), об'єднуючим США, Канаду і Мексику і функціонуючим з 1994 р. Тривалий час інтеграційні процеси протікали тут на фірмовому та галузевому рівнях і не були пов'язані з державним і міждержавним регулюванням. На державному рівні американо-канадська угода про вільну торгівлю було укладено лише в 1988 р. Мексика
 2. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  американськими, канадськими і мексиканськими корпораціями, що знайшло відображення у створенні інтеграційного союзу НАФТА. Таким чином, регіоналізація є базою для міжнародної економічної інтеграції. В рамках цього поняття виникають інтеграційні об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні у світі
 3. Типи і форми регіональної економічної інтеграції
  американська асоціація вільної торгівлі - НАФТА). Найбільш далеко на шляху міждержавного господарського об'єднання просунувся ЄС, де розвиток інтеграційних процесів охоплює макроекономічну сферу та засоби структурної перебудови. Інтеграційні процеси в Північній Америці відрізняються від західноєвропейської моделі. Тут давно створені передумови зародження і розвитку
 4. Поняття міжнародної економічної інтеграції та інтеграційних об'єднань
  американських корпорацій з канадськими і мексиканськими (багато з них є філіями американських ТНК) або бурхливе зростання взаємозв'язків між західноєвропейськими компаніями в останні десятиліття. Інтеграційним об'єднанням називають господарську угруповання, створену для регулювання інтеграційних процесів між її країнами-учасницями. В даний час в світі налічуються десятки
 5. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
 6. 10.1. Нове особа інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  інтеграція у світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 7. 13.4. Регіоналізація світового ринку
  американська зона вільної торгівлі (НАФТА); - Тихоокеанському-азіатська економічна інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення федеративної держави). Регіональна економічна інтеграція, з одного
 8. ДОДАТКИ
  канадськими і російськими авторами, являють собою спроби застосування викладених у книзі принципів і підходів до організації взаємодії суспільства і держави стосовно до Канаді та сучасної
 9. Запитання до теми
  інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних угрупувань інтеграції світового
 10. Тенденція до регіональної інтеграції
  інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні. На відміну від інтеграції розвинених капіталістичних країн тісне економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а викликалося потребами ліквідації техніко-економічної відсталості, можливістю використовувати економію на масштабах виробництва.
 11. Терміни і поняття
  американську угоду про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР Співдружність Незалежних Держав (СНД) Інтеграція «різних
 12. Введення
  тема 3), к.е.н., доц. Сапожникова Т.А. (Введення, тема 2, 4), к.е.н., доц. Євдокимова Є.К. (Тема 6), к.т.н., доц. Плосконосова Е.А. (Тема 4), ст.викл. Короткий А.П. (Тема 8), ст.викл. Кузнєцова О.Б. (Тема 1, 5), преп. Коробко С.М. (Тема
 13. Введення
  тема 4,7), к.е.н., доц. Сапожникова Т.А. (Введення, тема 5,9), к.т.н., доц. Плосконосова Е.А. (Тема 2,3), ст.викл. Короткий А.П. (Тема 1), ст.викл. Кузнєцова О.Б. (Тема 8), преп. Коробко С.М. (Тема
 14. Тема 9 Акцизи
  Тема 9
 15. Тема 5. БЕЗРОБІТТЯ
  Тема 5.
 16. Тема 6. ІНФЛЯЦІЯ
  Тема 6.
 17. Тема 7. ГРОШІ
  Тема 7.
 18. Тема 10. ПОДАТКИ
  Тема 10.
 19. Питання 8 Етапи міжнародної інтеграції
  американського економіста угорського походження Б. Баласса (Bela Balassa) виділяється п'ять етапів міждержавної інтеграції (рис. 6). {foto19} Рис. 6. Етапи міждержавної інтеграції На першому етапі завдяки скасуванню митних зборів та інших митних обмежень виникає зона вільної торгівлі (free trade zone; FTZ). На етапі виникнення митного союзу відбувається
 20. Тема 8. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
  Тема 8. БАНКІВСЬКА
© 2014-2021  epi.cc.ua