Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Поняття міжнародної економічної інтеграції та інтеграційних об'єднань


Регіоналізація є базою для міжнародної економічної інтеграції. Цей термін означає процес зрощення економік сусідніх країн єдиний господарський комплекс на основі глибоких і стійких економічних зв'язків між їхніми компаніями. Прикладом може бути стабільно йде весь XX в. посилення зв'язків американських корпорацій з канадськими і мексиканськими (багато з них є філіями американських ТНК) або бурхливе зростання взаємозв'язків між західноєвропейськими компаніями в останні десятиліття.
Інтеграційним об'єднанням називають господарську угруповання, створену для регулювання інтеграційних процесів між її країнами-учасницями. В даний час в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. У розвинених країнах це в першу чергу ЄС і НАФТА, в країнах, що розвиваються - МЕРКОСУР в Латинській Америці і АСЕАН у Південно-Східній Азії, в країнах з перехідною економікою - СНД на території колишнього СРСР, АТЕС в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (див. гл. 39).
З визначення суті міжнародної економічної інтеграції та інтеграційних об'єднань випливає, що останні будуються на базі глибоких і стійких зв'язків між фірмами країн-учасниць.
Спроби створити інтеграційні об'єднання на базі неглибоких і нестійких зв'язків між компаніями країн-учасниць у більшості випадків приводили до формального існування цих об'єднань (така доля більшості інтеграційних угрупувань в Африці) або до їх нестійкого розвитку (прикладом може бути СНД), або ж взагалі до їх краху (наприклад, РЕВ, створений насамперед з політичних цілей і що припинив своє існування відразу ж після розпаду СРСР). Історія північноамериканської інтеграції демонструє, що юридичне оформлення регіональної інтеграції може відбуватися без поспіху (Американсько-канадська угода про вільну торгівлю було укладено лише в 1989 р., а потім до нього в 1992 р. приєдналася Мексика, в результаті чого НАФТА в її нинішньому розмірі діє з 1994 р.).
Водночас приклад ЄС говорить про те, що процес швидко розвиваються зв'язків між компаніями сусідніх країн можна стимулювати, якщо укладати й удосконалювати інтеграційні угоди між країнами-учасницями не по підсумками, а по ходу цього процесу .
Для СНД звідси можна зробити висновок, що, не заперечуючи можливостей державного регулювання економічних відносин в рамках цієї господарської угруповання, її активний розвиток, насамперед, можливо за умови активізації відносин між компаніями країн - учасниць СНД.
Іншим важливим висновком для даного об'єднання є те, що в інтеграційних об'єднаннях активно можуть брати участь країни різного економічного рівня. Так, співвідношення обсягів ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності між США і Мексикою становить 3,9: 1,0, а між Люксембургом та Грецією - 2,6: 1,0. Між Росією і Таджикистаном це співвідношення в 1996 р. становило 5,4: 1,0 (у 1998 р. воно було набагато менше-2, 6:1,0).
Нарешті, як показує позитивний досвід регіональної економічної інтеграції, важливою передумовою життєздатності інтеграційних об'єднань є спільність або близькість культур їх країн-учасниць.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття міжнародної економічної інтеграції та інтеграційних об'єднань "
 1. Терміни і поняття
  економічні відносини Міжнародний поділ праці (МРТ) Теорія абсолютної переваги Теорія відносної переваги Теорія співвідношення факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності, взаємозалежності і залежності Структура світового господарства
 2. Висновки
  понятті світового (всесвітнього) господарства. 4. Корінна причина виникнення і розвитку міжнародних економічних відносин полягає у відмінності в забезпеченості країн факторами виробництва (економічними ресурсами). З одного боку, це веде до міжнародного поділу праці, з іншого - до переміщення цих факторів між країнами. 5. Посилення участі країни в світовому господарстві, зване
 3. Терміни і поняття
  економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарського життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка
 4. ВИКЛИК ЧАСУ
  поняття «ривок» має строго наукове значення, а не надію на якесь чудо. В даний час ряд країн вже приступило до розробки довгострокової програми соціально-економічного розвитку на 10-15 років. З'явилися і перші проекти: погані або хороші - це питання часу і концентрації наукових сил. Саме в рамках їх і повинна скластися програма ривка на світовий ринок, яка і потребують саме
 5. Коментарі
  поняття політичної і правової думки, що означає сукупність вихідних цінностей, принципів і прав , що випливають з природи людини і незалежних від соціальних умов. Ідея природного права розвивалася ще в працях давньогрецьких філософів, а в середні століття була складовою частиною християнських релігійних вчень (наприклад, Фома Аквінський). У XVIIXVIII вв. ідея природного права
 6. Економічна інтеграція та інтернаціоналізація
  міжнародному рівнях в різних формах: вільної торгівлі, митних союзів, спільних ринків, економічних союзів, валютно-економіческіхі політичних союзів. Інтернаціоналізація - процес розвитку економічних зв'язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни виступає частиною світового господарського процесу, який поглиблюється на основі міжнародного поділу праці,
 7. Запитання для самоперевірки
  міжнародне поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних об'єднань ви знаєте? 6. За допомогою яких показників (коефіцієнтів) можна охарактеризувати рівень реальної інтеграції? 7.
 8. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  міжнародного поділу праці (див. гл. 33); - загальносвітова за своїм характером науково-технічна революція; - підвищення відкритості національних економік . Всі ці фактори взаємообумовлені. У сучасних умовах розвиток стійких економічних зв'язків між країнами і особливо між їх фірмами на основі міжнародного поділу праці прийняло глобальний характер. Все більша відкритість
 9. Глосарій
  міжнародних розрахунках Валютний кошик - певним способом фіксований набір валют, що використовується для вимірювання середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних рахункових одиниць, страхуванні валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу
 10. § 58. Сутність економічних законів світового господарства
  поняття «виробництво» (і, відповідно, «інтернаціональне виробництво») вживається у вузькому значенні слова. Міжнародний поділ праці та міжнародне усуспільнення виробництва проявляються в міжнародній спеціалізації, кооперації, комбінуванні, концентрації виробництва та ін Ці процеси формують важливий елемент господарського механізму на інтернаціональному рівні.
© 2014-2022  epi.cc.ua