Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Особливості регіоналізації по країнах і формам зовнішньоекономічних зв'язків


Зазначена тенденція є домінуючою, але не обов'язковою для всіх випадків. Багато розвиваються, і держави з перехідною економікою у своїх зовнішньоекономічних зв'язках орієнтуються на розвинені країни, а не на своїх сусідів по регіону, такі ж розвиваються або постсоціалістичні країни, до того ж нерідко невеликі за величиною ринку. Так, у зовнішній торгівлі Африки домінує Західна Європа (52% африканського експорту в 1996 р.).
Подібне особливо характерно в міжнародному русі капіталу. Наприклад, в експорті товарів з США на інші американські країни припадає близько 40%, а в експорті прямих інвестицій - менше 1/3. Це пов'язано з тим, що прямі інвестиції є не тільки знаряддям зрощування економік (як у вищезгаданому прикладі взаємних капіталовкладень в ЄС), але й способом проникнення на ті ринки, де зростання експорту товарів і послуг стикається з великими труднощами (високими митами, сильною конкуренцією і т.д.). Ще більш яскравим прикладом можуть бути портфельні інвестиції, орієнтовані не так на стратегію завоювання (утримання) зарубіжних ринків, а насамперед на прибутковість зарубіжних цінних паперів з поправкою на їх ризикованість і ліквідність: лише 1/4 портфельних інвестицій США за кордоном розміщена в інших країнах Північної і Південної Америки.

Що стосується регіоналізації інших форм міжнародних економічних відносин, то треба мати на увазі наступне. Валютно-розрахункові відносини досить сильно прив'язані до торгівлі товарами і послугами, менше - до руху капіталу і тому насамперед регіоналізація зовнішньої торгівлі країни визначає характер регіоналізації валютно-розрахункових відносин.
Менше регіоналізація проявляється в міжнародній торгівлі знаннями. Центри виробництва та експорту знань розташовані переважно у провідних розвинених країнах. Тому, як і сто років тому, покупці знань орієнтуються на Західну Європу, Північну Америку, а в останні десятиліття - також на Японію.
Однак потоки міжнародної міграції робочої сили носять переважно регіональний характер. Так, робоча сила з Індії, Пакистану, Ємену та Єгипту мігрує переважно в сусідні арабські нафтовидобувні країни; поляки, турки, алжирці, марокканці та тунісці - в сусідню Західну Європу. Латиноамериканці мігрують переважно в рамках свого регіону або надсилаються до Північної Америки, а мігранти з СНД направляються в основному до Росії.
В цілому регіоналізація є помітним і, як вважають деякі економісти, все більш важливим явищем господарського життя світу.
Як доказ вони наводять той факт, що хоча міжнародні економічні відносини в цілому в останні десятиліття розвиваються досить швидко, найбільш динамічно вони розвиваються всередині регіонів і між сусідніми регіонами. Більше того, існує точка зору, згідно з якою регіоналізація - це перешкода для глобалізації.
Але якщо виходити з припущення, що в дуже віддаленому майбутньому світове господарство, можливо, перетвориться на єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили і знань, то регіоналізацію можна розглядати як рух до цієї мети, яке здійснюється поки в обмежених масштабах, в рамках регіонів і частково між сусідніми регіонами. З цієї точки зору, регіоналізація є не перешкода для глобалізації, а шлях до неї. Адже сучасна регіоналізація, на відміну від 20-30-х рр.. - Це не посилення економічних зв'язків виключно всередині регіонів і угруповань (наприклад, всередині стерлинговой зони) за рахунок їх ослаблення з іншими країнами і регіонами, а прискорений розвиток регіональних зв'язків при досить високій динаміці міжрегіональних зв'язків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості регіоналізації по країнах і формам зовнішньоекономічних зв'язків "
 1. Висновки
  особливо швидко збільшується починаючи з другої половини XX в. Їх діяльність базується на прямих інвестиціях, що приймають форму зарубіжних філій ТНК. 7. Діяльність ТНК все більше перетворює світове господарство на єдиний ринок товарів, послуг, робочої сили і капіталу. Подібний процес називається глобалізацією, яка, по суті, є більш високою стадією інтернаціоналізації. 8.
 2. Перспективи СНД
  особливо готовими виробами, залишаються значними. Технологічне поділ праці і єдині стандарти, успадковані від радянського періоду, знайомство з продукцією один одного, характер загальної підготовки персоналу і т.д. створювали хороші можливості для взаємного обміну. Звичайно, ця продукція за якістю і технічним рівнем часто не відповідає вимогам світових ринків, але торгівля в
 3. Глосарій
  особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну
 4. ОБ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  особливостями їх прояву в Росії дозволить економічній науці повноцінно виконати властиву їй функцію виховання професіоналів, здатних ефективно вирішувати проблеми економіки нашої країни. Важливо пам'ятати, що в Росії освіту історично було завжди дуже насичене загальнотеоретичних і гуманітарним знанням. Тому далеко не випадково, що і в минулому, і в нашому столітті російська наука
 5. Висновок
  регіоналізація торгових потоків, а в державах, що розвиваються велика частина торгівлі здійснюється з країнами поза регіонів і підсистеми. Серед більш ніж 30 торгово-економічних угруповань цієї підсистеми світового господарства ні в одній з них внутрішня торгівля не перевищує 25% загального експорту. У світі, що розвивається переважають відносини Південь-Північ, а не Південь-Південь. Основні потоки товарів,
 6. Господарська діяльність. Блага і потреби
  особливість полягає в тому, що вони є загальним еквівалентом, тобто на гроші можна купити будь-які товари. 62 Глава 3 Економічні системи. Блага. Потреби і економічний вибір Від споживання слід відрізняти потреби. Потреби - вимагає задоволення нужда, потреба в чому-небудь необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку організму, особистості.
 7. Роздержавлення і приватизація
  особливостей. По-перше, триває внутрішній процес поділу власності, іноді виривається на поверхню у формі судових розглядів з майнових питань. В основному ж цей процес йде негласно і являє собою добрий грунт для різного роду зловживань і створення кримінальних структур. По-друге, значний сектор економіки все ще становлять державні
 8. Висновки
  особливість протиріч, історичність. Найважливіші специфічні закономірності перехідної економіки - інерційність відтворювального процесу та інтенсивний розвиток нових форм, елементів, інститутів. 4. Головні завдання перехідної економіки Росії - лібералізація економіки, демонополізація та створення конкурентного середовища, структурні перетворення, макроекономічні перетворення,
 9. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  особ привести суспільство до добробуту. З концепції своєкорисливого інтересу витікала і політика невтручання, або "природної свободи". Адже якщо економічна діяльність кожного веде в кінцевому рахунку до блага суспільства, її не можна утискувати. Проте, економічні погляди А.Сміта будуть зрозумілі недостатньо повно, якщо не взяти до уваги його першу велику роботу "Теорія
 10. З іншого боку, такі країни, як Південна Корея, Сінгапур і Тайвань, орієнтовані на вільну
  особливо яскраво при аналізі змін людського капіталу. Так, у країнах з високими темпами зростання населення - багато дітей шкільного віку, що створює значні труднощі для системи освітньої-ня. Тому не дивно, що в таких країнах рівень знань, одержуваних школах, вельми невисокий. Глава 24. Виробництво та економічне зростання 531 Показники швидкості росту населення різних
© 2014-2022  epi.cc.ua