Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність

Для розуміння світової економіки дуже важливо знати структуру світового господарства. Всесвітнє господарство являє собою складну динамічну систему, що складається з численних, найтіснішим чином пов'язаних між собою, макроекономічних елементів. Це динамічна система, що має складну функціональну і територіально-виробничу структуру, що включає галузеві та міжгалузеві ланки, регіони, комплекси, підприємства та об'єднання. Співвідношення між цими елементами являє собою економічну структуру світового господарства. Економічна структура, її оптимальність має величезне значення для стійкого й ефективного розвитку світової економіки.
Структура світової економіки і національних господарств - це найважливіші пропорції у виробництві та споживанні валового продукту.
Зміни в структурі відбуваються насамперед під впливом мінливих суспільних потреб та нагромадження капіталу.
Структурні зміни можна розглядати в широкому і вузькому сенсі. У вузькому сенсі структурні зміни являють собою зрушення в продуктово-галузевій структурі. У широкому сенсі до цих змін слід додати також зміни у складі виробництва і споживання ресурсів: інвестицій і основного капіталу (галузева, територіальна, технологічна тощо), трудових ресурсів (з погляду половозрастного, професійного, галузевого складу), матеріальних та енергетичних ресурсів (за видами та галузях).
Структура світової економіки складається з наступних великих підструктур: галузева, відтворювальна, територіальна та соціально-економічна.

Структурні зміни в світовому господарстві відбуваються практично постійно і нерівномірно. У другій половині ХХ в. можна виділити два періоди. До середини 70 рр.. в розвинених країнах на тлі високих темпів економічного зростання відбувалися зрушення в співвідношенні окремих секторів економіки (промисловість, сільське господарство, сфера послуг). З середини 70-х рр.. структурні зрушення стали сильнішими відчуватися і на внутрігалузевому рівні.
Сучасній світовій економіці притаманні глибокі структурні зміни, що відбуваються на тлі досягнень науково-технічного прогресу і вдосконалення форм організації суспільного виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність "
 1. Запитання для повторення
  структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси характеризують процес глобалізації? 10. Що собою являє транснаціональна корпорація? 11. Що являє собою економічна інтеграція? 12. Які етапи процесу
 2. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  світового господарства. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку Мета теми - з'ясувати сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
 3. Глава 17. Державне регулювання економіки
  структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
 4. 7.2. Структура механізму світового господарства
  структуру, яку визначають утворюють її інститути і підсистеми. У структуру механізму світового господарства входять агенти на двосторонньому та багатосторонньому, регіональному та світовому, приватному і міжнародно-монополістичному рівнях. Це держави, інтеграційні об'єднання, ТНК і ТНБ, міжнародні картелі, міждержавні організації, спілки
 5. 1. Становлення і сутність світового господарства
  світового
 6. Розділ V СВІТОВА ЕКОНОМІКА
  світова економіка має свої власні проблеми, відмінні від проблем національних економік. Тому світове господарство є традиційним предметом вивчення з боку економічної
 7. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  структура. 30. Бюджетний дефіцит. Державний борг. 31. Монетарна (грошово-кредитна) політика держави. Цілі та інструменти. 32. Кейнсіанський і монетаристський підхід до грошово-кредитній політиці. 33. Взаємодія монетарної і фіскальної політики. 34. Доходи населення та їх види. 35. Державна політика доходів. 36. Рівень і якість життя населення. Прожитковий
 8. Запитання для самоперевірки
  структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних об'єднань ви знаєте? 6. За допомогою яких показників (коефіцієнтів) можна охарактеризувати рівень реальної інтеграції? 7. Які форми міжнародних економічних відносин ви знаєте? Розкрийте суть і
 9. Запитання для самоперевірки
  структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних об'єднань ви знаєте? 6. За допомогою яких показників (коефіцієнтів) можна охарактеризувати рівень реальної інтеграції? 7. Які форми міжнародних економічних відносин ви знаєте? Розкрийте суть і
 10. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 11. Запитання до теми
  світового господарства »? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави на світове
© 2014-2022  epi.cc.ua