Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

I.1.1. Поняття світової економіки, її сутність

Сучасна спеціальна (економічна) література не містить єдиного підходу до поняття "Світова економіка". В одних випадках простежується поняття "Світова економіка", в інших - "Світове господарство", в третьому - "Всесвітнє господарство". Відповідно проглядаються кілька підходів до розкриття змісту цих понять.
Найбільш часто в науковій літературі зустрічається наступне трактування:
Світова економіка - це сукупність національних економік країн і окремих регіонів, і що пов'язують міжнародні відносини, що можна представити наступною формулою :

де СЕ - країнові економіки;
МЕВ - сукупність міжнародних економічних відносин.
Подібне співвідношення не просто арифметична сума. Це є інтегральна сума, яка відображає процес саморозвитку організму як самостійної соціально-економічної одиниці.
Інакше, світова економіка - це сукупність національних господарств, що знаходяться в постійній динаміці, у розвитку, володіють зростаючими взаємозв'язками і взаємовпливом, в результаті чого складається більш-менш цілісна світова економічна система.
Об'єднуючу роль у всій системі світової економіки відіграють міжнародні економічні відносини.
Світова економіка відноситься до числа складних глобальних систем, які характеризуються різноманіттям складових елементів, ієрархічністю і складною структурою. В основі цієї системи - міжнародне й обмежене рамками окремих держав національне виробництво матеріальних і духовних благ, їх розподіл, обмін і споживання.
Основна мета функціонування світової економіки - задоволення людських потреб (попиту).
Усередині самої системи, в рамках окремих держав дана мета модифікується в силу різних соціально-економічних умов.
Світова економіка одночасно є об'єктом вивчення теорії міжнародних економічних відносин.
Специфіка світового господарства і міжнародних економічних відносин визначається тим, що взаємини в соціально-економічному суспільстві здійснюються через державні кордони і реалізується у вигляді міжнародних економічних відносин.
Звідси предметом дослідження теорії світової економіки і міжнародних економічних відносин є взаємини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ.
Весь різноманітний комплекс питань світової економіки і міжнародних економічних відносин є об'єктом вивчення теорії економічних відносин на рівнях:
а) розвинених країн;
б) країн, що розвиваються;
в) постсоціалістичних країн.
У своїй сукупності ці відносини на всіх рівнях утворюють відносини світової економіки. Перебуваючи у складі світової економіки, економіка кожної країни пристосовується. Вона поступово трансформується з економіки повного або неповного набору галузей в економіку спеціалізовану, в якій одні галузі починають грати в умовах жорсткої конкуренції не тільки внутрішньокраїнні, а й міжнародне значення (при наявності сприятливих передумов для їх розвитку), а інші припиняють своє існування або зберігають значення тільки в межах своєї країни. Історично, в різних країнах виробляються різні види товарів залежно від природно-ресурсного потенціалу, демографічної ситуації та історичних особливостей розвитку.

Так складається міжнародне територіальний і галузевий поділ праці (про який скажемо далі), в результаті чого країна спеціалізується на виробництві конкретної продукції і розвитку відповідних галузей. Наприклад:
Марокко (має багаті родовища фосфатів) - країна отримала міжнародну спеціалізацію з виробництва та експорту сировини продукції хімічної промисловості.
Країни ОПЕК (країни - експортери нафти) - у міжнародному поділі праці їх обличчя визначається здобиччю, експортом, а зараз і переробкою нафти.
Країни Центральної Америки - виробництвом і експортом цитрусових та інших видів тропічних культур і т. д.
У сучасному світовому господарстві дуже мало країн, що не спеціалізувалися б на виробництві конкретної продукції.
Таким чином, світова економіка являє собою сукупність взаємопов'язаних країн, що об'єднуються системою МЕВ (одні країни і регіони не можуть обійтися без інших, наприклад Європа без Північної Африки, і навпаки, Близький Схід без Європи і т. д.).
У цих та інших регіонах йде, з одного боку, взаємна поставка сировини і робочої сили, а з іншого - готової продукції та обладнання. У всьому цьому процесі кожна країна прагне отримати економічну вигоду, використовуючи кращі умови (сторони) свого становища.
В даний час майже всі держави колишнього Союзу переживають економічну кризу, основною причиною якого є різкий розрив всіх соціально-економічних відносин, що склалися десятиліттями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I.1.1. Поняття світової економіки, її сутність "
 1. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  світового господарства. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку Мета теми - з'ясувати сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
 2. Запитання для повторення
  світового ринку? 2. Яке визначення світового господарства? 3. У чому відмінність світового господарства від світового ринку? 4. Які риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси
 3. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  поняття, вимірювання, причини, типи. 20. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 21. Економічне зростання, сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика
 4. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  поняття: «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство». Для зручності будемо вважати ці поняття синонімами. Світова економіка - це сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система. Водночас світова економіка - це розділ економічної науки, що досліджує економічні процеси на глобальному
 5. 1. Становлення і сутність світового господарства
  світового
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  світове господарство і які основні ознаки його цілісності? 2. У чому полягає сутність закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону вартості в
 7. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 8. Глава 33. Сутність і головні тенденції світової економіки
  світової економіки спочатку потрібно з'ясувати, що мається на увазі під цим терміном, які форми приймають світогосподарські зв'язку і як вони розвиваються. Цим питанням і присвячена дана
 9. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 10. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
  світової торгівлі, необхідно вивчити закономірності розвитку останньої і знати теорії, обгрунтовують принципи участі національних економік у міжнародному
 11. Запитання до теми
  поняття «механізм світового господарства»? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави
 12. Економічна категорія і закон
  понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна плата, прибуток і багато інших. В економіці, як і в будь-який інший
 13. Економічна категорія і закон
  понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна плата, прибуток і багато інших. В економіці, як і в будь-якій області
 14. Терміни і поняття
  світове господарство, всесвітнє господарство) Міжнародні економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання
© 2014-2021  epi.cc.ua