Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

III.2.2. Металургія - риси та особливості розвитку

З економічних позицій чорна металургія стала однією з найбільш малоприбуткових галузей сучасної обробної промисловості. Розвиток усіх її стадій (видобуток і збагачення руди, виплавка чавуну і сталі, виробництво сталевого прокату) вимагає дуже великих капіталовкладень, що обумовлено специфікою і технологією випускається - великі обсяги продукції, оснащення підприємств дорогим обладнанням, необхідність створення розвинутої заводської інфраструктури і т. д . На сучасних підприємствах чорної металургії до 15-20% загальних капіталовкладень спрямовується на забезпечення екологічних норм виробничих викидів. Дуже повільна оборотність капіталу в галузях чорної та кольорової металургії помітно знижує інвестиційну привабливість.
Світова металургія, переживши затяжні структурні кризи 70-80 рр.., Виробила найбільш оптимальні тенденції свого розвитку - це широкомасштабна реконструкція та модернізація підприємств у бік скорочення традиційних методів (доменного виробництва) і впровадження нових - метод прямого відновлення з руди; в сталеплавильної галузі - високоефективної киснево-конверторної плавки металу, безперервного розливання сталі, які істотно підвищують ефективність виробництва та якість продукції.
Велике визнання отримало будівництво міні-і мідізаводов потужністю в 0,1-1,0 млн т металопродукції на рік. Середні і малі підприємства менше капіталомісткі, коротше терміни їх будівництва і окупності, вони легше реагують на технічні новинки і конверсію.
Істотно посилилися можливості міжнародної галузевої спеціалізації та кооперації, позначилися напрямки металлосбереженія у всіх сферах народного господарства.
Найважливіші тенденції розвитку світової металургії за останнє десятиліття - переміщення її в країни, що розвиваються, тобто досить динамічне зростання виробництва і споживання чорних металів в країнах Південно-Східної Азії та Латинської Америки (з 20,9 % у 1990 р. до 36,9% в 1999 р.). Навпаки, за роки реформ відбулося різке скорочення металургійного виробництва в країнах Східної Європи і колишнього Союзу (спад в Польщі на 10%, Словаччині - на 15, Болгарії - 16, Росії - 11, на Україні - 9,5 і в Казахстані - 20, 8%). У цьому процесі свою роль безумовно зіграв також порівняно низький технологічний рівень більшості металургійних підприємств колишнього Союзу і держав Східної Європи, які не відповідали вимозі часу - зниження виробничих витрат і підвищення якості металопродукції.
Сумарна частка країн Далекого Сходу і Південно-Східної Азії (Китай, Корея, Індія, Тайвань) у світовому виробництві сталі зросла в 1,6 рази. Наприкінці 90-х рр.. Китай, Корея і Тайвань по спільному виробництву сирої сталі перевершили країни ЄС. У 1998 р. Китай вийшов на 1-е місце в світі (114300000 т сталі) і поки зберігає позиції світового лідера (близько 15% світової виплавки сталі).
Протилежна картина складалася в країнах Східної Європи і колишнього Союзу. Їх питома вага у світовому виробництві сталі скоротився з 26,4 до 13,8%, країнах СНД - з 20 до 9,7%, Росії - з 11,6 до 7%. Така картина пов'язана з важкими наслідками структурної перебудови економіки.
У Росії металургійний комплекс розвивався під впливом декількох різноспрямованих факторів. З одного боку серпневий (1998 р.) "обвал рубля" і скасування "валютного коридору" повинні були позитивно позначитися на зовнішньоекономічній діяльності підприємств галузі, а з іншого - в цей період на світовому ринку впали ціни на основні види металопродукції на 30%, а на ринку США - на 40%, що звело до мінімуму позитивний вплив попереднього фактора. За наявними оцінками, тільки через зниження цін основні російські експортери чорних металів втратили близько 1/4 валютної виручки. Зниження цін на кольорові метали за той же період склало (%): алюміній - 15, мідь і цинк - 12, нікель - 35 * 1. Змінилася також і кон'юнктура продажів на світовому ринку не на користь Росії, зокрема, зниження попиту на метал в країнах Південно-Східної Азії, на які припадало близько 60% російського експорту.
___
* 1 адно Ю. Металургія: Азіатська криза і антидемпінг / / МЕ і МО. 1999. - N 8. - С. 57.
Порівняно позитивні тенденції розвитку спостерігаються в розвинених країнах. Сумарні обсяги виробництва металопродукції (сирої сталі) за 1990-2000 рр.. зросли в країнах Євросоюзу на 27,5 млн т, в США - 10,0 млн т. Аналітики пов'язують це, з одного боку, з кризою виробництва чорних металів в країнах Східної Європи і колишнього Союзу, а з іншого - збереження високої металлонасищенностью структури господарства найбільш провідних країн. Згідно з доповіддю уряду конгресу США, імпорт стали тільки в 1999 р. виріс більш ніж на 30%, що пов'язано з високим рівнем загальногосподарської кон'юнктури в країні.
Найбільший внесок у цей приріст внесли Японія (42%), Південна Корея (18,5%), Росія (17,5%) і Бразилія (близько 10%). Ці процеси відображені в табл. 13.
Таблиця 13

Провідні експортери металопродукції з чорних металовв, млн т

Рік Світ в Загалом ЄС Бельгія-Люксембург Німеччина Італія Франція Японія Південна Корея Бразилія Східна Європа СНД Росія Україна Казахстан


1990165,171,415,118,18,211,415,87,38,914,3----

1995

187,5

90,6

14,7

20,1

11,5

12,6

22,1

9,3

9,5

15,4

34,5

23,4

8,6

1,9

1996

184,0

88,6

14,5

20, 3

12,1

12,9

19,3

10,1

10,2

14,8

38,6

25,7

9,8

2,2

1997

211,5

88,9

16,4

23,5

10, t

14,8

22,8

10,5

9,1

16, 6

37,6

27,2

7,2

2,9

1998

195,0

90,9

16,7

24,0

11,0

14,7

22,5

15,9

9,7

16,8

31,5

21,2

6,7

2,0

1999

196,1

91,5

16,5

24,2

11.5

14,5

22,6

16,0

9,6

16,7

31,8

21,3

6,8

2,0

2000 (прогноз)

-

91,0

17,0

24 , 0

11,0

14,2

22,0

16,1

9,7

16,5

32,0

22,0

6,5

2,2

Примітка. Таблиця складена за матеріалами The Steel Market за відповідні років.
До особливостей світового ринку чорних металів слід віднести стабільне зростання частки традиційних експортерів - країн Західної Європи (Євросоюзу). Помітно посилились позиції Південної Кореї, Бразилії.
На ринку чорних металів найбільшими імпортерами залишаться Китай з його високими темпами індустріалізації і США - зі стабільно високими темпами розвитку. Останні зберігають за собою обсяги споживання продукції чорної металургії, головним чином, в галузях машинобудування та будівництва. Близько 70% американського внутрішнього ринку забезпечила в 1998-1999 рр.. металопродукція з Японії, Бразилії та Росії. Згідно з аналізом Американського інституту чавуну і сталі, великі обсяги імпорту спричинили дестабілізацію внутрішнього ринку чорних металів. Дешевий імпорт швидко став витісняти власну продукцію чорних металів. За останні 10 років виробничі потужності галузі США скоротилися з 90 до 74%, а зайнятість - на 10 тис. чол.
За даними "Америкен метал маркет", в жовтні 1998 р. російський гарячекатаний лист надходив у США за ціною FOB 170 дол / т. При цьому, вартість аналогічної продукції американських заводів на внутрішньому ринку становила 305 дол, європейський експорт - 200 дол, азіатський - 195 дол Все це стало причиною потужної антидемпінгового компанії в США. Сьогодні Америка налаштована на виділення щорічних фіксованих квот на поставку гарячекатаної сталі і встановлення мінімальних цін на цю продукцію.
На цьому тлі вже з грудня 1998 р. по даний час постачання металу з Росії в США знизилися майже на 80%. Прийняті антидемпінгові заходи США привели до перерозподілу експортних потоків. При цьому постачання металопродукції на євроринок збільшилася більш ніж на 40%.
Головний напрямок розвитку галузі - модернізація виробництва з реконструкцією найбільших комбінатів та ліквідацією застарілих переділів. Перебудова чорної металургії найближчими роками має свої тенденції переходу до більш ресурсоекономний та екологічно чистого виробництва. Така тенденція найбільш чітко окреслилася у високорозвинених країнах - США, Японії, країнах Західної Європи. За останні 20 років сталеливарні корпорації США зуміли залучити в чорну металургію більше 50 млрд дол інвестицій, що дозволило майже повністю замінити традиційний мартенівський спосіб виплавки кисневими конверторами і електропечами, перейти на метод безперервного розливання сталі, поліпшити якість продукції, що випускається.
З 6100 діючих металургійних підприємств КНР уряд мав намір в 1990-2000 рр.. закрити близько 2,5 тис. застарілих заводів і цехів потужністю близько 100 тис. т. Одночасно передбачалося розпочати реконструкцію через об'єднання високорентабельних сучасних комбінатів в єдину потужну компанію, здатну постачати високоякісну продукцію на світовий ринок.
Розвиток світової кольорової металургії протягом декількох десятиліть характеризувалося стійким зростанням, тобто світове споживання кольорових металів за 1970-1990 рр.. зросла з 26 до 34 млн т (табл. 14). Однак уповільнення загальних темпів економічного зростання, а також значні обсяги експорту відносно дешевої продукції кольорової металургії з Росії та країн СНД істотно дестабілізували ситуацію на світовому ринку. Так, ціни на Лондонській біржі кольорових металів впали: первинного алюмінію - на 35%, рафінованої міді - 26, вольфраму - 25, нікелю - 24, олова - на 15%.
Таблиця 14
Світове виробництво кольорових металів, млн т

Рік

Алюміній первинний

Мідь рафінова-рованная Свинець рафінова-рова Цинк

Олово рафінова-

рованное
Нікель, рафінова-рованнм


199018,5 / -10,5 / 0,555,0 / 0,036,7 / 0,170,2 / 0,0150,8 / 0,22

1992

19,4 / 2,78

11,2 / 0,62

5,4 / 0.04

7,0 / 0,19

0,2 / 0,01

0,9 / 0,24

1995

19,7 / 2 , 77

11,8 / 0,56

5,6 / 0,03

7,3 / 0,17

0,2 / 0,01

0,9 / 0,20

1996

20,8 / 2,87

12,7 / 0,58

5,5 / 0,03

7 , 4/0, 16

0,2 / 0,01

0,9 / 0,19

1997

21,5 / 2,84

12,0 / 0,60

5,2 / 0,03

7,5 / 0,16

0,2 / 0,01

1,0 / 0,23

1998

22,3 / 2,94

12,0 / 0,62

5,5 / 0 , 02

7,9 / 0,17

0,2 / 0,01

1,0 / 0,22

Примітки. У чисельнику вказані значення для світу в цілому, в знаменнику - для Росії.
Таблиця складена за даними The steel Market за відповідні роки.
У цьому зв'язку провідними країнами-виробниками терміново були прийняті відповідні заходи - підписання короткострокового Брюссель-ського угоди про добровільне скорочення виробництва кольорових металів, в першу чергу, алюмінію і нікелю.
Росія в особі АТ "Алюміній" та АТ "Норільський нікель" погодилася в 1994 р. скоротити виробництво цих металів відповідно на 50 і 70 тис. т.
По оцінками експертів, в цілому збережеться сприятлива ситуація в найближчі роки, що пов'язано зі стабілізацією темпів промислового розвитку світової економіки.
Росія залишається великим виробником кольорових металів. У 1998-2000 рр.. кольорова металургія продемонструвала помітне зростання виробництва всіх основних груп кольорових металів і зміцнення позицій на світовому ринку. Основна частка виплавки припадає на алюміній - понад 3 млн т річного випуску металу, близько 90% якого було експортовано.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " III.2.2. Металургія - риси та особливості розвитку "
 1. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  риси і періодизація первісного господарства. Передумови виникнення соціальної і майнової нерівності. Розпад первіснообщинного ладу. Особливості економічного розвитку давньосхідних товариств. Особливості землеробства. Економічні функції держави. Патріархальне рабство. Основні етапи розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економіка античних держав. Загальне та
 2. Запитання до теми
    риси залежного розвитку. Проявляються вони в даний час? 5. Визначте характерні риси соціальної структури країн, що розвиваються. 6. Яка роль держави в перетворенні традиційних структур і розвитку продуктивних сил? 7. За якими критеріями можна виділити нові індустріалізующіхся країни? 8. Які особливості положення найбідніших країн у
 3. Питання до теми
    риси умов найму робочої сили в країнах, що розвиваються? Як вони впливають на формування внутрішнього ринку? 4. Які показники визначають розвиненість грошових відносин? 5. У чому полягають особливості формування споживчого попиту? 6. Який рівень доходів населення, як вони розподіляються серед різних груп населення? 7. Назвіть основні тенденції в розвитку
 4. Питання до теми
    риси економічного розвитку Японії в 90-ті роки? 2. Визначте етапи розвитку японської економіки. 3. Яка соціально-економічна структура японської промисловості? 4. Розкрийте особливості японських корпоративна груп. 5. Проаналізуйте роль держави в економічному житті Японії. 6. Які фактори зумовили конкурентоспроможність японських товарів на
 5. Питання до теми
    риси розвитку Китайської Народної Республіки в 80-90-ті роки? 2. Охарактеризуйте позиції КНР у світовому виробництві. 3. Визначте етапи розвитку китайського господарства. 4. Які характерні риси господарського механізму? 5. Визначте характер участі КНР в міжнародних економічних відносинах. 6. Якою мірою рівень економічного розвитку та особливості
 6. Питання до теми
    риси динаміки економічного розвитку західних країн у XX ст. 3. Проаналізуйте позиції країн - лідерів у світовій економіці. 4. Стосовно до груп країн і окремих країнах розкрийте характерні риси моделей господарських механізмів. Яка з них найбільш
 7. Студент повинен знати
    риси розвитку первісного, рабовласницького і феодального способів виробництва; - загальне і особливе в розвитку західноєвропейських країн в епоху феодалізму; - особливості економічного розвитку країн на рубежі XIX - XX ст.; - економічні реформи, що здійснюються в розвинених капіталістичних країнах і особливості розвитку економіки країн в післявоєнний період; - основні
 8. Питання до теми
    риси. 2. Коли стало проявлятися економічне відставання нині країн, що розвиваються від Західної Європи? Які умови і чинники зумовили це? 3. Чи розрізняються поняття «світовий ринок» і «світове господарство»? Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Розкрийте основні риси окремих періодів розвитку світового господарства, попередньо виділивши їх. 5. Проаналізуйте
 9. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
    особливості феодалізму в західній Європі. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальний місто. Міста-республіки в північній Італії в Х1-ХУ
 10.  30.1. Основні риси економічного розвитку
    риси економічного
 11.  21.1. Характерні риси економічного розвитку
    риси економічного
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    риси НТР. 8. Які найважливіші особливості сучасного етапу НТР? 9. Охарактеризуйте сутнісні риси людини економічної. 10. У чому полягає соціальна сутність людини? 11. Яка взаємозв'язок економічних потреб та інтересів? 12. Розкрийте структуру економічних потреб. 13. Назвіть основні типи економічних інтересів. Як вони пов'язані з формами і типами
 13. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
    риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи. Загальноекономічні закономірно-сті перехідної економіки. Закономірності сучасної перехідної еко-номіки. Економічні та історичні етапи перехідної економіки. Ха-рактер економіки
 14. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
    риси та напрямки розвитку первісного суспільства і його господарства. Технічні досягнення. Фази еволюції. Господарсько-технічні досягнення. Неолітична революція. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва. Особливості господарства давньосхідних товариств. Античне рабовласництво. Зовнішньоекономічна діяльність. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи. Особливості первісної
 15.  Глава 1. Основні риси та напрямки розвитку первіснообщинного госпо
    риси та напрямки розвитку первіснообщинного
© 2014-2022  epi.cc.ua