Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн
ЗМІСТ:
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009
У книзі коротко викладені відповіді на основні питання теми «Світова економіка». Видання допоможе систематизувати знання, отримані на лекціях і семінарах, підготуватися до здачі іспиту чи заліку.
Посібник адресований студентам вищих і середніх освітніх установ, а також усім, хто цікавиться даною тематикою.
1. Світова торгівля
2. Фактори розвитку міжнародної торгівлі
3. Відмінні риси світового ринку
4. Фактори, що визначають участь у зовнішньоекономічній діяльності
5. Міжнародний економічний обмін і теорія порівняльних витрат
6. Система міжнародного поділу праці та кооперації
7. Міжнародна спеціалізація
8. Фактори міжнародної спеціалізації праці
9. Основні показники розвитку світового господарства
10. Національне багатство
11. Джерела заощаджень і накопичень в економіці
12. Заощадження і накопичення в світовому господарстві
13. Міжнародна торгівля та зовнішньоекономічні зв'язки
14. Еволюція зовнішньоторговельної політики
15. Протекціонізм
16. Сучасні особливості процесу лібералізації світової торгівлі
17. Лібералізація митних бар'єрів
18. Поняття відкритої економіки
19. Глобалізація ринків товарів і послуг
20. Взаємозалежність національних господарств
21. Поняття економічної безпеки
22. Господарський механізм світового ринку
23. Роль держави у світовій економічній системі
24. Роль транснаціональних компаній у світовій господарській системі
25. Міжнародні економічні організації
26. Типи і форми регіональної економічної інтеграції
27. Регіональні економічні організації: ЄС і НАФТА
28. Асоціації країн-виробників і вільні економічні зони
29. Структура зовнішньої торгівлі: експорт та імпорт
30. Схема імпортних операцій, ліцензований і неліцензованому імпорт
31. Реекспорт і реімпорт
32. Нетарифні обмеження у сфері зовнішньої торгівлі
33. Непрямі обмеження в зовнішній торгівлі і державне стимулювання експорту
34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках
35. Види документів, що використовуються у зовнішньоторговельній діяльності
36. Наскрізний, морський і ордерний коносаменти
37. Свідоцтво про вантаження, дублікатних накладна
38. Експедиторське свідоцтво та страхові документи
39. Товарні та митні документи, свідоцтво про походження товару
40. Форми міжнародних валютних і платіжно-розрахункових відносин
41. Документарні форми платежу в зовнішній торгівлі: документарне інкасо
42. Документарні форми платежу в зовнішній торгівлі: документарний акредитив
43. Учасники акредитивних операцій
44. Види акредитивів
45. Інструменти функціонування світового ринку: міжнародна ціна
46. Інструменти функціонування світового ринку: ставка позичкового відсотка і валютний курс
47. Світові ціни
48. Контрактні ціни
49. Умови платежу
50. Умови поставки за міжнародними контрактами: FOB і FCA
51. Умови поставки за міжнародними контрактами: EXW, DDU, DDP
52. Умови поставки за міжнародними контрактами: CIF і CIP
53. Світові ціни сировинних товарів
54. Демпінгові ціни
55. Маркетингова стратегія в ціноутворенні
56. Міжнародні валютні відносини
57. Світова та національна валютна система
58. Національна, світова та резервна валюта
59. Конвертованість валют і елементи валютної системи
60. Поняття валютного курсу
61. Фактори, що впливають на валютний курс
62. Фактори, що впливають на валютний курс: темп інфляції
63. Фактори, що впливають на валютний курс: платіжний баланс, процентні ставки, ступінь довіри до валюти
64. Вплив зміни валютного курсу на міжнародні економічні відносини
65. Валютний демпінг
66. Теорія паритету купівельної спроможності
67. Теорія регульованої валюти
68. Теорія ключових валют
69. Теорія фіксованих курсів і нормативна теорія валютного курсу
70. Теорія плаваючих валютних курсів
71. Золотомонетний стандарт
72. Золотодевізний стандарт
73. Бреттонвудская валютна система
74. Криза Бреттонвудської валютної системи
75. Ямайська валютна система
76. Валютна політика та валютне регулювання
77. Форми валютної політики
78. Державне валютне регулювання і валютний контроль
79. Види валютного контролю
80. Валютні обмеження
81. Заходи валютного обмеження
82. Валютні кліринги
83. Форми валютного клірингу
84. Клірингові розрахунки в рамках економічних союзів
85. Платіжний баланс
86. Рівновага платіжного балансу, структура платіжного балансу
87. Торговий баланс і баланс послуг
88. Платіжний баланс, баланс руху капіталів і кредитів
89. Фактори, що впливають на платіжний баланс
90. Регулювання платіжного балансу
91. Регулювання дефіциту платіжного балансу
92. Регулювання торгового балансу
93. Міграція і вивіз капіталу
94. Зв'язок міжнародного виробництва та експорту капіталу
95. Вплив ІПК на функціонування світової господарської системи
96. Міжнародне фінансування
97. Центри міжнародного фінансування
98. Характеристика міжнародного ринку капіталу
99. Міжнародні кредитні відносини
100. Значення міжнародного кредиту
101. Принципи і функції міжнародного кредиту
102. Роль міжнародного кредиту в розвитку виробництва
103. Форми міжнародного кредиту
104. Комерційний кредит
105. Банківський кредит
106. Міждержавні кредити
107. Проектне фінансування
108. Міжнародний лізинг
109. Міжнародний факторинг
110. Міжнародний форфейтинг
111. Фінансові кризи
112. Форми прояву фінансових криз
113. Демографічний розвиток світу
114. Зростання населення та економічне зростання
115. Використання робочої сили, безробіття
116. Особливості та види міжнародної міграції
117. Соціально-економічні наслідки міграції трудових ресурсів
118. Економічне зростання і науково-технічний прогрес
119. Вплив сучасних технологій на економічне зростання
120. Поняття сталого розвитку
Економіка країн:
 1. Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка - 2013
 2. Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка - 2010 рік
 3. О.В.Корніенко. Світова економіка - 2009 рік
 4. Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі - 2009 рік
 5. О.В. Корнієнко. Національна економіка - 2008 рік
 6. А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій. - 2008 рік
 7. Падалкіна Л.С.. Світова економіка - 2007
 8. З.К.Раджабова. Світова економіка - 2006
 9. І.А. Спиридонов. Світова економіка - 2006
 10. В.Б.Сіроткін. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок - 2006
 11. Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні отношения: Підручник - 2005 р.
 12. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка - 2004
 13. В.К. Ломакін. Світова економіка - 2002 рік
 14. Т. Г. Морозова. Регіональна економіка - 2001 рік
 15. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії - 2000
 16. Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини - 2000
 17. П.В. Сергєєв. Світова економіка - 1999 рік
 18. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини. - 1997 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua