Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

45. Інструменти функціонування світового ринку: міжнародна ціна


До основних інструментів функціонування світового ринку належать такі економічні елементи: міжнародна ціна, ставка позичкового відсотка, валютний курс.
Найважливішою частиною ринкового механізму виступає система ціноутворення. Механізм ціноутворення дозволяє вирішувати основні завдання, пов'язані з ефективністю виробництва:
- оцінка відповідності виробництва того чи іншого товару міжнародним потребам;
- стимулювання змін виробництва у бік відповідності критеріям міжнародних потреб.
Таким чином, ціноутворення виступає не тільки регулятором виробництва і обміну, а й організатором суспільного виробництва в світовому масштабі, що сприяє збалансованості глобальної системи світової торгівлі.

Величина інтернаціональної вартості змінюється обернено пропорційно продуктивності праці експортних підприємств в тій чи іншій країні. Це зазвичай призводить до того, що вона виявляється вищою національної вартості даного товару в розвинених країнах і нижче його національної вартості в менш розвинених країнах.
Реалізація товарів за світовими цінами дозволяє більш розвиненим постачальникам і країнам отримувати прибуток, а економічно менш розвинені країни змушені віддавати товар за цінами нижче рівня їх національної ціни виробництва. У результаті через зовнішньоторговельний обмін частина вартості, створеної в економічно менш розвинених країнах, перекачується в промислово більш розвинені країни.
Зокрема, монокультурні країни, що розвиваються нерідко змушені експортувати свої товари на будь-яких умовах, щоб отримати валютні кошти для закупівлі необхідних їм товарів.
Необхідно відзначити, що постачання на зовнішні ринки здійснюють найбільш конкурентоспроможні виробники країн-експортерів, що веде до зниження експортних цін. Використання низкою країн явних і прихованих форм підтримки та субсидування експорту своїх товарів також сприяє більш низькому рівню експортних цін порівняно з внутрішніми цінами на аналогічну продукцію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 45. Інструменти функціонування світового ринку: міжнародна ціна "
 1. Запитання до теми
  інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави на світове господарство? 8. Як впливають регіональні інтеграційні угруповання на функціонування світового господарства? 9. Охарактеризуйте роль міжнародних економічних інститутів. 10. Які характерні риси світового економічного порядку? 11. У чому полягають
 2. Глава 9 Міжнародний боргова криза
  функціонуванні глобальної економічної системи - криза міжнародної заборгованості 80-90-х років XX в. У попередньому розділі показано, що міжнародний кредит перетворився у всеохоплюючу сферу світової економіки, яка акумулює всі види накопичення і перерозподіляє їх між компаніями та країнами. Використання кредитних коштів стало характерним явищем у світовому господарстві на всіх
 3. ) а. Виходячи з наведеного газетного спільнота-ня, як ви думаєте, вище або нижче світова ціна на
  світова ціна на пшеницю і кукурудзу внутрішньої ціни в відсутність торгівлі? Проаналізуйте по-слідства скасування торговельних обмежень на добробут США. б. Якщо розглядати обидва ринки спільно, по-зволяет чи вільна торгівля витягувати прибуток американським фермерам в цілому або вони несуть збитки? Чи отримують ВИГОДУ США? У наступній таблиці представлені дані про спро-се і
 4. Питання до заліку
  інструменти? 28. У чому сутність політики протекціонізму і політики вільної торгівлі? 29. Від яких економічних чинників залежить валютний курс країни. 30. Що розуміється під конвертованість валюти? 31. Що собою являють фіксований та гнучкий валютні курси? 32. Який курс (фіксований або гнучкий) ефективний при значних валютних резервах Центрального банку. 33. Що
 5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  функціонуванні валюти в світогосподарських зв'язках і обслуговуючі обмін результатами діяльності суб'єктів світового господарства. ВАЛЮТА - грошова одиниця країни, використовувана у зовнішньоекономічних зв'язках і міжнародних розрахунках, а також міжнародні (регіональні) рахункові валютні одиниці ВАЛЮТНИЙ КУРС - ціна грошової одиниці даної країни (національної валюти), виражена в грошових
 6. РЕЗЮМЕ
  інструментів). Правова та організаційна структура світового господарства включає ряд валютно-кредитних і фінансових інститутів, діяльність яких охоплює різні сторони міжнародних економічних
 7. 8.5. Фінансові кризи
  інструментів) документально закріплюються задовго до того, як з'явиться власність, здатна приносити дохід. Вимоги оформляються між великим числом учасників ринку, які нерідко задіяні одночасно в багатьох фінансових операціях. Розрив між майбутніми доходами і пошуком ліквідності створює загрозу ризику неповернення коштів кредитору. Оскільки існуюча система страхування
 8. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань
 9. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997
  функціонування в умовах ринку. Поряд з розглядом теоретичних і методологічних проблем, розкриваються практичні аспекти МЕВ і зовнішньоекономічних діяльності, у тому числі в Росії. По кожній главі дається коротке резюме, словник основних понять і покажчик літературних джерел. У додатку наводяться схеми та документи. Підручник розрахований на студентів, викладачів вузів,
 10. Запитання для повторення
  інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 11. РЕЗЮМЕ
  функціонування в національній економіці на регіональному та більш широкому міжнародному рівні. Досвід показує, що вміле і грамотне використання іноземних інвестицій є запорукою успішного функціонування національних господарств у змагальному, конкурентному режимі. При всьому різноманітті форм міжнародного руху іноземного капіталу пріоритетну роль відіграють на сучасному етапі
 12. 13.2. Зовнішня торгівля в країнах з великою і малою відкритою економікою
  світову ціну цього товару; Країна з малою відкритою економікою - країна, питома вага якої в загальному обсязі міжнародної торгівлі даним товаром незначний і тому зміна обсягу її зовнішньоекономічних операцій не впливає на світову ціну цього товару; така країна приймає світову ціну як дану (рис. 13.2). {Foto234} Рис. 13.2. Участь у міжнародній торгівлі країн з малою
 13. Держава і фінансовий ринок
  інструментів ринку, появою нових його
 14. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  інструментів. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові інститути - міжнародні організації, в тій чи іншій мірі виконують функції регулювання міжнародних валютних, кредитних і фінансових відносин, про-ведення досліджень з проблем валютно-кредитної та фінансової сфер світового господарства, вироблення рекомендацій та
 15. На малюнку показані надлишки споживачів і виробників при рівновазі ринку сталі в відсутність міжнародної торгівлі в
  світових ринках? Щоб відповісти на це питання, економісти порівнюють поточні ціни на сталь в Ізоландіі з цінами на сталь в інших країнах. Переважну на світових ринках ціну ми називаємо світовою ціною. Якщо світова ціна сталі вище, ніж внутрішня ціна, Ізоландія, у разі дозволу торгівлі, перетвориться на експор-тера. Ізоландскіе виробники стали жадають отримати можливість продавати
 16. ЛІТЕРАТУРА
  світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1989. №
 17. Рекомендована література
  світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і міжнародні відносини, 1989, №
 18. РЕЗЮМЕ
  інструментів. Як об'єктів МЕВ виступають товари та послуги, а також ресурси, що залучаються в міжнародний обмін, а суб'єктами є приватні фірми і окремі підприємці; державні структури; органи управління різних рівнів, підприємства та установи; міжнародні організації, установи і корпорації. Механізм МЕВ диктується ринковим характером зв'язків і принципово не
 19. Глава 34. Світова торгівля
  міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 20. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  інструментів, організаційних заходів та інститутів, що забезпечують здійснення
© 2014-2022  epi.cc.ua