Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

120. Поняття сталого розвитку


У 1987 р. Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку, створена Генеральною Асамблеєю ООН, висунула концепцію сталого розвитку, в основу якої покладена ідея екологічно чистого розвитку. Воно охоплює не тільки питання захисту навколишнього середовища, але і цілий ряд інших проблем: фінансові, соціальні, демографічні. Таким чином, сталий розвиток передбачає задоволення потреб суспільства без шкоди для майбутніх поколінь і потребує дозволу цілого ряду взаємообумовлених проблем.
Сталий розвиток може бути забезпечене тільки політичними та економічними засобами. Зміна напрямку світової економіки до сталого розвитку вимагає фундаментальних реформ на міжнародному та національному рівнях.

У 1992 р. на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро була прийнята Декларація зі сталого розвитку. У ній затверджуються нові принципи управління якістю довкілля та економічним розвитком, відзначається нерозривний зв'язок між соціально-економічним розвитком і збереженням навколишнього середовища, підкреслюється неможливість вирішення екологічних проблем ізольовано, у відриві від загального процесу розвитку людської цивілізації.
Більшість країн підписали Конвенцію про зміну клімату та Конвенцію про біологічне різноманіття. Перед промисловими країнами поставлено завдання зменшити викид парникових газів до рівня 1990
У наступні роки на міжнародних конференціях були конкретизовані і розширені сфери регулювання навколишнього середовища.
Інтенсивне нарощування промислового виробництва в рамках існуючої в міжнародному масштабі моделі економічного зростання веде до різкої диференціації рівня життя населення Землі і супроводжується нанесенням величезної шкоди довкіллю. Нова модель розвитку повинна спиратися на спільні інтереси світової спільноти з метою більш збалансованого зростання та захисту навколишнього середовища.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 120. Поняття сталого розвитку "
 1. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 2. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 3. Поняття якості життя
  поняття якості
 4. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  поняття виникають інтеграційні об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. Це вже згадувані вище ЄС і НАФТА в розвинених країнах, АСЕАН - в Південно-Східній Азії, МЕРКОСУР - у Латинській Америці, СНД - в країнах колишнього СРСР, АТЕС - в
 5. 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки
  поняття, як якість економічного зростання. Це взаємозалежне збільшення темпів економічного зростання і ступеня соціальної орієнтації національної економіки. Економічне зростання пов'язаний з такими економічними показниками, як сукупний економічний попит і пропозиція. Ці показники досить часто не перебувають у рівновазі між собою - або попит перевищує пропозицію, або навпаки.
 6. Концепція сталого розвитку
  сталого розвитку, в основу якої покладена ідея екологічно чистого розвитку. У наступні роки вміст цієї концепції значно розширилося. Воно охоплює не тільки проблеми навколишнього середовища, але і цілий ряд інших: фінансові, соціальні, демографічні. Сталий розвиток передбачає задоволення потреб суспільства без шкоди для майбутніх поколінь, без збільшення боргів,
 7. Економічна категорія і закон
  понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна плата, прибуток і багато інших. В економіці, як і в будь-якій області
 8. Економічна категорія і закон
  понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є, наприклад, попит, пропозиція, кредит, власність, ринок, заробітна плата, прибуток і багато інших. В економіці, як і в будь-який інший
 9. 4.1. Концепція сталого економічного зростання
  сталого економічного
 10. 5.1. Поняття і ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів Поняття міровізаціі
  стійку основу взаємодії національних господарств. Розвиток інтернаціоналізації сфер обміну та споживання супроводжувалося створенням міжнародної економічної інфраструктури, включаючи транспортну мережу, зв'язок, інформацію. Становлення міжнародних торговельних відносин викликало платіжні відносини, міжнародний рух позичкового капіталу. Удосконалення машинної техніки, засобів транспорту,
 11. Висновки
  стійких тенденцій в його динаміці, зумовлених процесом лібералізації зовнішніх економічних зв'язків і макроекономічною політикою уряду в період ринкових реформ: - велике позитивне сальдо торгового балансу; - стійке негативне сальдо балансу послуг; - постійно збільшується від'ємне сальдо балансу доходів від інвестицій у результаті наростаючих платежів по
 12. Математичне сподівання
  стійкість результатів вашого методу з іншими. У торгівлі я віддаю перевагу методи, які показують вище 0,6. Пам'ятайте: чим вище число, тим більш стійкими будуть результати. Чим менше число (нижче нуля), тим негативніше очікування. Для довідки: наступний вираз використовується для визначення математичного очікування: (1 + (середній виграш / середній збиток)) х відсоток виграшів -
 13. Концепція «сталого розвитку
  сталого, збалансованого та контрольованого розвитку може реально гарантувати перехід до нової ери необхідного і безпечного для світу економічного зростання. Це означає, що при розробці економічної політики і в ході її здійснення в кожному секторі економічного життя необхідно забезпечити гармонійне поєднання між економікою та навколишнім середовищем. У Декларації Конференції в
 14. ЛІТЕРАТУРА
  сталого розвитку / / Економіст. 1996. № 8. Маєвський В.І. Еволюційна теорія та макроекономіка / / Питання економіки. 1997. № 3. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку / Заг. ред. А.Г. Мілейковський-го. М.: Прогресс,
 15. Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція
  поняття були чітко визначені. Для цього нам потрібно простежити, як змінювалося уявлення про те або іншому понятті в процесі історичного розвитку, і визначити, що ж ми сьогодні маємо на увазі під ними. Важливо й інше (за словами А. Маршалла) - вживання термінів не повинно бути занадто категоричним, щоб не впасти в безглузду суперечку або - що ще гірше - допустити
 16. Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція
  поняття були чітко визначені. Для цього нам потрібно простежити, як змінювалося уявлення про те або іншому понятті в процесі історичного розвитку, і визначити, що ж ми сьогодні маємо на увазі під ними. Важливо й інше (за словами А. Маршалла) - вживання термінів не повинно бути занадто категоричним, щоб не впасти в безглузду суперечку або - що ще гірше - допустити
 17. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 18. Поняття «розвиток людини».
  Стійким.
 19. 46. Поняття національної економічної безпеки
  стійких темпів економічного зростання. Національна економічна безпека заснована на таких основних принципах, як: 1) незалежність національної економіки; 2) стабільність національної економіки; 3) стійкі темпи зростання національної економіки. Економічна безпека заснована на незалежності, стабільності і зростанні національної економіки, що є обов'язковою умовою
© 2014-2022  epi.cc.ua