Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

46. Поняття національної економічної безпеки

Потреба в безпеці - усунення небажаного впливу, провідного до кардинальних деформацій, являє собою одну з основних потреб як індивідуума, так і в цілому всього суспільства. У сучасних умовах загострилася необхідність в безпеці, тому що при недотриманні її виникає ряд негативних явищ не тільки для індивідуума, але і для всього суспільства - держави.
Існують такі підходи до визначення національної безпеки:
1) експансія. Підхід заснований на тому, що володіння економічної, політичної та військової владою дозволяє окремим індивідуумам або державі використовувати її для насильницького встановлення диктату своєї волі;
2) паритет. Підхід заснований на тому, що національна безпека являє собою економічну, політичну і військову міць, що дозволяє зберегти індивідууму або державі свою незалежність, в тому числі і в прийнятті рішень;
3) гуманізм.
Підхід заснований на тому, що національна безпека полягає у встановленні такого режиму, при якому, безумовно, визнається право як індивідуума, так і держави на самовизначення, незалежність у прийнятті рішень.
Національна безпека протягом тривалого проміжку часу мала виключно зовнішню орієнтацію - захист незалежності держави від зовнішнього втручання. Сучасний етап розвитку людства вивів розуміння національної безпеки на принципово інший рівень. Науково-технічний прогрес істотно змінив способи і саму суть військової агресії.
Основним складовим елементом національної безпеки є національна економічна безпека, значення якої в сучасних умовах все більш посилюється під впливом глобалізації та інтеграції світової економіки.
Національна економічна безпека - це режим функціонування національної економіки, який дозволяє підтримувати прийнятні умови життєдіяльності населення - якість, рівень життя та забезпечення економічними ресурсами в тому обсязі, який необхідний для забезпечення стійких темпів економічного зростання.

Національна економічна безпека заснована на таких основних принципах, як:
1) незалежність національної економіки;
2) стабільність національної економіки;
3) стійкі темпи зростання національної економіки. Економічна безпека заснована на незалежності, стабільності і зростанні національної економіки, що є обов'язковою умовою нормального її функціонування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 46. Поняття національної економічної безпеки "
 1. Запитання для повторення
  національною безпекою? Назвіть основні складові національної безпеки? 2. Чим обумовлені загрози в економіці? 3. Назвіть основні компоненти економічної безпеки? 4. Перерахуйте внутрішні і зовнішні загрози економічній безпеці? 5. До чого призводить недотримання порогових значень показників економічної безпеки? 6. Що використовується для аналізу рівня
 2. Контрольні питання
  національних інтересів у здійсненням економічних реформ? 2. Назвіть основні напрями і механізми ув'язки політики реформ і національних інтересів Росії. 3. Що таке економічна безпека і стан економічної безпеки в Російській Федерації? 4. Дайте характеристику системи забезпечення еконо-чеський безпеки: засоби аналізу та механізми
 3. Тест
  національної безпеки: а) економічна безпека; б) оборонна безпека; в) інформаційна безпека; г) психологічна безпека; д) енергетична безпека; е) медична безпеку? 4. Підвищений інтерес до економічної безпеки викликаний: а) глобалізацією, б) одностороннім розвитком НТП; в) дисбалансом між попитом і пропозицією ресурсів; г)
 4. Науково-технічна політик
  поняття «національна безпека». Головною умовою безпеки будь-якої соціально-економічної системи стає її власна життєздатність, обумовлена досягнутим економічним і технологічним рівнем розвитку, конкурентоспроможністю, якістю життя і лише в останню чергу - захищеністю від зовнішньої загрози. Ключовими елементами концепції національної безпеки стають
 5. Які види загроз національній економічній безпеці та роль держави в їх запобіганні?
  Національної економічної безпеки - це те, що підриває самостійність існування нації, виживання її населення. По суті, мова йде про сили і факторах, які протидіють державної економічної політики, що проводиться в загальнонаціональних інтересах. Посилення таких загрозливих сил і чинників означає загострення основного економічного суперечності реального господарювання.
 6. Запитання до теми
  поняття інтернаціоналізації та глобалізації економічної діяльності. Розкрийте їх відмінності. 2. Який рівень розвитку міровізаціі господарської діяльності у порівнянні з рівнем цих процесів на початку XX в.? 3. Проаналізуйте вплив процесів глобалізації на економічний розвиток і становище національних господарств. 4. Розкрийте механізм взаємозалежності
 7. ЛІТЕРАТУРА
  економічної безпеки Російської Федерації. М.: Гнозис, 1995. Мільнер Б. Якість управління - важливий фактор економічної безпеки / / Вопрбси економіки. 1994. № 12. Орлов А. Загрози в соціальній сфері: їх діагностика і можливості попередження / / Вбпроси економіки. 1995. № 1. Пороховський А. Росія і сучасний світ / / Питання економіки. 1995. № 1. Кравець М. Стратегія взаємодії
 8. 10.2. Світова та національна продовольча безпека
  національна продовольча
 9. Стратегічні цілі, завдання та механізми забезпечення економічної безпеки
  національні інтереси Росії; загрози національній безпеці ; забезпечення національної безпеки. Стратегічна мета економічної безпеки полягає у створенні прийнятних умов для життя і розвитку особистості, соціально-економічній та військово-політичної стабільності суспільства і збереження цілісності держави, успішного протистояння впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Тому
 10. Загальні поняття
  національному, місцевому та на рівні домашніх господарств. Світова продовольча безпека має на увазі, що світ як ціле повинен виробляти достатню кількість продовольства для задоволення зростаючих потреб. При цьому торгівля повинна здійснюватися без перешкод при відносно стабільних цінах з тим, щоб країни могли у міру потреби доповнювати своє виробництво за рахунок імпорту.
 11. Список рекомендованої літератури
  національної безпеки Російської Федерації. Указ Президента РФ від 10 січня 2000 р. № 24. 9. Курс економічної теорії / За заг. ред. А. В. Сидорович. - М., 2001. 10. Міхайлушкін А.І. Економіка / А.І. Міхайлушкін, П.Д. Шимко. - М., 2001. 11. . Сенчагов В.К. Економічна безпека / В.К. Сенчагов. - М., 1998. 12. Стригін А.В. Світова економіка. - М., 2004. 13. Судоплатов А.П.
 12. ГЛАВА 26. Витрати бюджету на управління, національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки
 13. Тренувальні завдання
  економічна безпека ставиться на перше місце? 2. Чому в нашій країні проблемі економічної безпеки сьогодні приділяють велику увагу? 3. Чому для Росії найбільшу небезпеку становлять внутрішні
© 2014-2022  epi.cc.ua