Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки

Загальноприйнято наступне визначення економічного зростання.
Економічне зростання - це реальне збільшення обсягів і масштабів створених за чітко визначений проміжок часу матеріальних і нематеріальних благ, якісне посилення економічного потенціалу національної економіки та її позиції у світовій економіці.
Економічне зростання за своєю суттю пов'язаний з кількісним збільшенням обсягів виробленого блага в рамках національної економіки.
Економічне зростання оцінюється за допомогою кількісної та якісної групи показників і критеріїв. Кількісні показники економічного зростання оцінюють ступінь зміни на певному часовому проміжку обсягів суспільного або національного продукту. Якісна ж група передбачає аналіз можливості національної економіки задовольняти потреби населення в матеріальних і нематеріальних благах.
Економічне зростання є центральною метою не тільки економічної системи, а й усього суспільства.
Він спрямований на якісне та кількісне покращення рівня життя населення, яке не може бути забезпечено в тому числі без високого ступеня безпеки національної економіки.
В економічну безпеку входить сукупність факторів і умов, що забезпечують реальну незалежність економіки від зовнішніх факторів, які не можуть бути контрольовані державою. У результаті цього формується її стійкість і стабільність при розвитку високих параметрів економічного зростання.
Основний показник економічного зростання полягає в його збалансованості і стійкості. Ця можливість національної економіки переходити на якісно інший рівень свого функціонування при мінімальних втратах в рівні життя населення, обсягах виробництва.
Для характеристики економічного зростання використовується і таке нове поняття, як якість економічного зростання. Це взаємозалежне збільшення темпів економічного зростання і ступеня соціальної орієнтації національної економіки.

Економічне зростання пов'язаний з такими економічними показниками, як сукупний економічний попит і пропозиція. Ці показники досить часто не перебувають у рівновазі між собою - або попит перевищує пропозицію, або навпаки.
Економічне зростання і розвиток - дві категорії, пов'язані як з економічними, так і неекономічними факторами. Дослідження цих показників має об'єктивну необхідність, так як на їх підставі можливо оцінити реальний стан національної економіки, виробити об'єктивну та ефективну національну економічну політику, зробити більш результативними регулюючі та координуючі економічні функції держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки "
 1. Терміни і поняття
  Економічне зростання: рівноважний, ефективний, ендогенний Економічний розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода -
 2. Терміни і поняття
  Економічне зростання: рівноважний, ефективний, ендогенний Економічний розвиток Цілі економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода -
 3. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  Світова економіка робить великий вплив на національну економіку будь-якої країни світу, включаючи і економіку Росії. Однак у світовій економіці є свої проблеми, відмінні від проблем, властивих національним економікам. Необхідно розуміти, які економічні проблеми існують в світогосподарських відносинах, і стежити за їх розвитком. В економічній літературі часто зустрічаються поняття:
 4. Терміни і поняття
  Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і
 5. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  Спочатку визначимо поняття «бюджет». Державний бюджет - це розпис (кошторис, баланс) грошових доходів і витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна в різні періоди історії. При цьому досить чітко можна виділити два етапи. У початковий період розвитку капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність.
 6. 46. Поняття національної економічної безпеки
  Потреба в безпеці - усунення небажаного впливу, провідного до кардинальних деформацій, являє собою одну з основних потреб як індивідуума, так і в цілому всього суспільства. У сучасних умовах загострилася необхідність в безпеці, тому що при недотриманні її виникає ряд негативних явищ не тільки для індивідуума, але і для всього суспільства - держави.
 7. Терміни і поняття
  Система національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 8. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  Економічне зростання: поняття, показники, типи, фактори зростання. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 9. Інтелектуальний тренінг і практикум
  1. Запитання на кмітливість 1.1. У чому екстенсивний і інтенсивний економічний ріст протилежні один одному? 1.2. Які фактори економічного зростання забезпечують найвищі темпи розвитку національного господарства? 2. Темпи макроекономічного зростання повинні бути: а) вище темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в
 10. Запитання до теми
  1. Охарактеризуйте поняття інтернаціоналізації та глобалізації економічної діяльності. Розкрийте їх відмінності. 2. Який рівень розвитку міровізаціі господарської діяльності у порівнянні з рівнем цих процесів на початку XX в.? 3. Проаналізуйте вплив процесів глобалізації на економічний розвиток і становище національних господарств. 4. Розкрийте механізм
 11. Запитання для самоперевірки
  1. Що спільного і які відмінності між змістом понять «економічний розвиток» і «економічне зростання»? 2. Як визначається рівень економічного розвитку? 3. Що характерно для економічного розвитку Росії в 90-і рр..: А) зростання ВВП, б) еволюція форм власності; в) падіння виробництва; г) структурні зрушення в економіці; д) формування ринкових інститутів? 4. У чому полягають
 12. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  Розвиток національної економіки викликає до життя цілий комплекс проблем. Це і збалансованість економічного розвитку національної економіки, вдосконалення структури останньої, підвищення її ефективності, прискорення темпів і шляхів економічного зростання, збалансованість і стабільність. Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримка
 13. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  Розвиток національної економіки викликає до життя цілий комплекс проблем. Це і збалансованість економічного розвитку національної економіки, вдосконалення структури останньої, підвищення її ефективності, прискорення темпів і шляхів економічного зростання, збалансованість і стабільність. Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримка
© 2014-2022  epi.cc.ua