Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

7. Міжнародна спеціалізація


Поряд з тенденцією до розвитку всесвітнього ринку на основі поділу праці продовжує діяти міжнародна спеціалізація, сутність якої полягає в тому, що окремі країни спеціалізуються на випуску якихось конкретних товарів і послуг. Ця спеціалізація пояснюється традиціями, специфікою виробничого та економічного потенціалу, наявністю або відсутністю природних ресурсів.
Спеціалізація дозволяє окремим країнам не затрачати величезні грошові ресурси на створення нових галузей для виробництва тих чи інших товарів, а отримувати їх шляхом зовнішньої торгівлі. Це пояснюється тим, що кожна країна має тривалим професійним досвідом у виробництві певних високоякісних товарів, що дозволяє експортувати їх в інші країни.
Система міжнародної спеціалізації отримала найбільший розвиток у другій половині ХХ століття. Даному процесу сприяли, перш за все, економічний і політичний розвиток окремих країн, науково-технічна революція, подальший розвиток всесвітнього ринку, політика державного регулювання економіки.
В результаті розвитку міжнародної спеціалізації відбувся поділ країн на три основні групи:
1. Країни, що виробляють продукцію обробної промисловості.
2. Країни, орієнтовані на видобуток корисних копалин.
3. Країни, що спеціалізуються на виробництві та продажу продукції сільського господарства.
У той же час існує і четверта група країн, яка одночасно виробляє продукцію обробної, добувної промисловості та сільського господарства. До них відносяться ряд промислово розвинених країн, в першу чергу США і Канада.
Розвиток і поглиблення міжнародної спеціалізації на основі поділу праці позбавляє багато країн від необхідності розвитку всіх галузей виробництва і дозволяє сконцентрувати зусилля і спеціалізуватися на виробництві певних видів продукції. Разом з тим воно виключає можливість утворення монокультурною структури економіки, оскільки передбачає створення в кожній країні раціонального господарського комплексу взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих галузей народного господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Міжнародна спеціалізація "
 1. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  МРТ, міжнародна спеціалізація і кооперування (кооперація) виробництва (МСКП) - нерозривні і зумовлюють один одного суспільні явища, що мають складний і суперечливий характер. МРТ - ширша економічна категорія в порівнянні з міжнародним кооперуванням, що є головною формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації
 2. Передумови міжнародної спеціалізації
  . Зростання пропозиції, виробництва обробної промисловості супроводжується розширенням номенклатури виробів. В основі цього процесу лежать дроблення споживчого попиту і наявність істотних відмінностей в його характері на ринках окремих країн. Національна промисловість не встигає за асортиментним розширенням попиту на світовому ринку, в силу чого відбувається певне профілювання
 3. Міжнародний поділ працю
  Іншим фактором розвитку інтеграційних процесів є глибокі зрушення в структурі міжнародного поділу праці (що відбуваються насамперед під впливом НТР). Сам термін «міжнародний поділ праці», з одного боку, традиційно висловлює процес стихійного розподілу виробничих обов'язків між націями, спеціалізацію окремих країн на певних видах продукції. З іншого
 4. МРТ - основа міжнародного обміну
  . У процесі конкурентної боротьби між країнами склалася система міжнародного поділу праці (МРТ), яке знаходить вираження в стійкому виробництві певних товарів і послуг в окремих країнах понад внутрішніх потреб у розрахунку на міжнародний ринок і проявляється у відокремленні окремих видів трудової діяльності по територіях. МРТ грунтується на міжнародній
 5. 12.2. Тенденції міжнародної спеціалізації в обробній промисловості
  12.2. Тенденції міжнародної спеціалізації в обробній
 6. 8. Фактори міжнародної спеціалізації праці
  Процес формування міжнародної спеціалізації виробництва товарів і послуг визначається дією ряду факторів: - існуючими та потенційними виробничими потужностями, трудовими ресурсами, можливостями зростання чисельності та кваліфікації кадрів в окремо взятій країні; - рівнем національного доходу, перспективами його підвищення, ємністю внутрішнього ринку; - природними багатствами
 7. Показники рівня міжнародної спеціалізації отрасл
  До основних показників рівня міжнародної спеціалізації галузі ставляться коефіцієнт спеціалізації галузі щодо експортної спеціалізації (Коесит) і експортна квота у виробництві галузі. Коесит визначається за формулою Ко=Ео / Ем, де Ео - питома вага товару (сукупності товарів галузі) в експорті країни; Ем - питома вага товару (товарів-аналогів) у світовому експорті. С
 8. 3. Міжнародного виробничого співробітництва
  Динаміка, напрямки і характер міжнародних зв'язків у сфері виробництва найбільшою мірою обумовлюють утримання і розвиток інтеграційних процесів у цілому, що охоплюють як сферу виробництва, так і сферу обігу. Все частіше торговельні зв'язки відсуваються на другий план, стаючи завершальним етапом міжнародного виробничого співробітництва. Можна виділити кілька етапів
 9. Основні форми міжнародного виробничого співробітництв
  Спільна координація виробництва і збуту на основі спеціалізації і кооперування, спільне володіння підприємствами (спільне підприємство), підрядне будівництво, науково -технічне співробітництво. Не завжди ці форми існують в «чистому» вигляді. Однак найбільш часто на практиці фірми організують спільні виробництва будь-якої продукції або надання послуг виробничого характеру на
 10. Питання 3 Міжнародний поділ праці
  Відповідь Міжнародний поділ праці (МРТ) являє собою процес спеціалізації працівників різних країн на виконанні специфічних видів трудових операцій. Виділяються 3 основні форми міжнародного поділу праці: [3] 1) загальне (поділ країн на індустріальні, аграрні, сировинні), 2) приватне (пов'язано з експортом окремих товарів і послуг); 3) одиничне (виробництво
 11. Поняття поділу праці та спеціалізації
  Поділ виробництва продукції між різними працівниками, підприємствами та їх підрозділами, галузями, регіонами країни, а також між країнами називається поділом праці. Відповідно розрізняють професійне, межфирменное і внутрішньозаводське, міжгалузеве , міжрегіональне і міжнародний поділ праці. Розрізняють також поділ праці подетальное і повузлова, тобто виготовлення
 12. Рівні розвитку МРТ
  . Ступінь розвитку продуктивних сил - важливий фактор, визначальний інтенсивність участі країн у міжнародному поділі праці. На неї впливають також природно-географічні фактори, відмінності в масштабах виробництва національних господарств, досягнутих рівнях і наявних можливостях внутрішньокраїнні поділу праці. Так, відносна вузькість внутрішніх ринків, обмежені
 13. Показники міжнародної спеціалізації підсистем
  . Для оцінки рівня міжнародної спеціалізації застосовується система показників, серед яких часто використовуються два коефіцієнти по виробництву і по експорту. 1. Коефіцієнт спеціалізації виробництва - це частка галузі однієї країни чи групи країн у світовому випуску цієї галузі Ya Cy=, Yw де
 14. Розділ IV ЕКОНОМІКА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  Цей розділ курсу присвячений проблемам світового господарства, основних форм міжнародних економічних відносин. Світове господарство - це багаторівнева, глобальна економічна система, що представляє собою сукупність національних господарств окремих країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці та пов'язаних системою міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ праці
© 2014-2022  epi.cc.ua