Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

18. Поняття відкритої економіки


Відкритість економіки зазвичай розглядається у функціональному та інституційному аспектах. Функціональний підхід визначає ступінь залученості країни в міжнародний поділ праці або залежність національного відтворення від зовнішньоекономічних зв'язків. На практиці функціональна відкритість оцінюється найчастіше ставленням експорту та імпорту до ВВП країни.
Інституційна відкритість вимірюється рівнем лібералізації торговельного та валютного режимів країни. Приймається в розрахунок значення торговельних субсидій, непрямих податків, валютних, ліцензійних та інших обмежень.
Під відкритою економікою розуміється таке господарство, напрямок розвитку якого визначається тенденціями, що діють у світовій економіці.
Вважається, що зовнішньоторговельний оборот починає надавати стимулюючу або гальмівний вплив на національну економіку з того моменту, коли він досягає рівня близько 25% до валового внутрішнього продукту.
Іншим критерієм відкритого характеру економіки є коефіцієнт еластичності зовнішньоторговельного обороту по відношенню до ВВП. Коефіцієнт еластичності попиту на імпорт за доходами свідчить про те, наскільки зростає імпорт у випадку збільшення ВВП на 1%. Коефіцієнт еластичності попиту на експорт показує залежність між темпами зростання експортної продукції даної країни і ВВП держав, що імпортують цю продукцію.
Коефіцієнт еластичності експорту або імпорту більше одиниці свідчить про збільшення відкритого характеру економіки, коефіцієнт менше одиниці - про його зменшенні.

Відкритість економіки пов'язана з участю країни в міжнародному поділі праці і впливом міжнародного поділу праці на формування структури її виробництва. У національному господарстві замкнутого типу структура виробництва залежить, з одного боку, від наявних у країні капіталу і ресурсів, з іншого - від структури внутрішнього попиту. Для відкритої економіки характерний ефект значного впливу міжнародного поділу праці на прийняття рішень, що стосуються формування внутрішньої структури виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18. Поняття відкритої економіки "
 1. У багатьох випадках для спрощення досліджуваних процесів вчені використовують поняття закритої економіки, тобто економіки, що не
  поняття закритої економіки, тобто економіки, не бере-нього в міжнародній торгівлі. Закрита економіка - економіка, що не взаемодії з економіками інших країн. 634 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економіки Відкрита економіка - економіка, вільно взаємодіє з економіками інших країн. Однак деякі нові проблеми вимагають
 2. Поняття відкритої і закритої економіки
  відкритий доступ на більшість ринків і в більшість галузей і сфер (в закритій економіці більшість ринків, галузей і сфер для них закрито). Однак у світі майже немає повністю відкритих, тобто повністю лібералізованих економік, за винятком декількох невеликих держав. Тому нерідко говорять про більш відкритих менш відкритих економіках. Так, російська економіка більш відкрита, ніж
 3. 11.1.8. Відкрита і закрита економіка
  відкритий доступ на більшість ринків і в більшість галузей і сфер. У закритій економіці переважна частина ринків, галузей і сфер для них закрита. Однак повністю відкритих лібералізованих економік у світі майже не існує. Тому говорять про більш-менш відкритих економіках. Так, російська економіка більш відкрита, ніж економіка Китаю, якщо судити за рівнем тарифних ставок на
 4. 49. ПОКАЗНИКИ відкриття (закриття) ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  поняття «свобода торгівлі» і «відкрита економіка». Поняття "відкрита економіка» ширше поняття «свобода торгівлі» як торгівлі товарами, що включає свободу руху факторів виробництва, інформації, взаємообмін національних валют. Існує відмінність між такими поняттями, як «сформувалася відкрита економіка" та "перехід до відкритої економіки». Відкрита економіка не означає безконтрольності
 5. ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ. ЗАКОНИ, МОДЕЛІ
  поняття для позначення тих чи інших властивостей елементів економічної системи суспільства. Самі терміни або запозичені з буденного розмовної мови, яким надається строго певний сенс (такі поняття - товар, ціна, гроші, заробітна плата тощо), або сконструйовані спеціально для позначення отриманого результату (наприклад, економічна формація, гранична корисність,
 6. Поняття науки
  відкриття нових знань і, по-третє, сфера економіки, яка цим займається. Далі термін «наука» буде вживатися в другому і третьому значеннях, т. е. як процес або як сфера відкриття нових знань. Коли говорять про науку як сфері відкриття знань, то в якості синонімів використовують терміни «наукові дослідження», «наукові дослідження і розробки (НДР)», «наукові дослідження та
 7. Терміни і поняття
  економіка (світове господарство, всесвітнє господарство) Міжнародні економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні
 8. Стаття 7. Відкриті та закриті суспільства
  відкритим чи закритим, що відбивається в його статуті і фірмовому найменуванні. 2. Акціонери відкритого товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів цього товариства. Таке суспільство вправі проводити відкриту підписку на випущені їм акції та здійснювати їх вільний продаж ... Кількість акціонерів відкритого суспільства не обмежена. 3. Суспільство, акції якого
 9. Ключові терміни
  відкритому ринку Бюро з операцій на відкритому ринку Норма обов'язкових резервів Операції на відкритому ринку Облікова ставка Грошовий мультиплікатор Гроші підвищеної ефективності (грошова база) Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) Золотий стандарт Контрольні показники кількості грошей в зверненні Правило постійного зростання грошової
 10. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує яких -яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 11. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття « ринок »застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 12. Основні терміни і поняття
  відкритого типу, виробничий кооператив, унітарне підприємство, картель, трест, синдикат, концерн,
 13. Терміни і поняття
  економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР Співдружність Незалежних Держав (СНД) Інтеграція «різних
 14. Стаття 97. Відкриті та закриті акціонерні товариства
  відкритим акціонерним товариством. Таке акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та їх продаж на умовах, встановлених законом та іншими правовими актами. Відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків . 2. Акціонерне товариство, акції якого
 15. Терміни і поняття
  економіка (локальна та глобальна) Концепція «природного порядку» Типи перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа- Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія «пучок прав власності» Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова економіка
© 2014-2022  epi.cc.ua