Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

20. Взаємозалежність національних господарств


Інтернаціоналізація господарського життя призвела до виникнення взаємозалежності відтворювальних процесів на світовому рівні. Збільшення національного доходу в одній країні в умовах інтернаціоналізації обміну сприяє зростанню імпорту товарів і послуг в глобальному масштабі.
Даний ефект може використовуватися в економічній політиці. Велика в економічному відношенні країна своєю грошовою та фіскальною політикою може стимулювати внутрішнє виробництво і відповідно імпорт, що викличе зростання експорту іншої країни.
Не менш важливі наслідки для економік інших країн має зворотний ефект. Якщо одна країна змінює свою грошову, кредитну або фіскальну політику у бік посилювання («стиснення»), підвищуючи відсоткові ставки і податки, то проміжним результатом буде зниження попиту на вироблені всередині країни товари та послуги у зв'язку зі зниженням доходів та зайнятості.
Частина зниження попиту припадає на іноземні товари, що веде до скорочення імпорту. Це обумовлює стиснення економіки інших країн і, в свою чергу, призводить до зниження попиту на експорт першої країни, підсилюючи стиск її економіки. Подальше скорочення ще більше знижує імпорт, що може посилювати спад в господарстві інших країн.
Взаємозалежність нерідко створює складні проблеми для національних економік. Експортна орієнтація виробництва ставить країну в залежність від зміни світових цін, коливань світового попиту, конкуренції на світовому ринку. Особливо небезпечна така залежність для невеликих країн з вузькою спеціалізацією економіки. Не менш чревата негативними наслідками імпортна залежність.
Зростання світових цін, обмеження на експортні поставки в країнах-експортерах - все це несприятливо відбивається на країні-імпортері.
Велике значення має диференціація країн за економічною потужністю, рівнем економічного розвитку, ролі у світовій економіці. В даний час існуюча модель світової економічної системи дає однобічні переваги провідним промислово розвиненим країнам. Найбільш слабкі учасники світової економіки не можуть забезпечити захист своїх інтересів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20. Взаємозалежність національних господарств "
 1. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  взаємозалежності,
 2. Запитання до теми
  взаємозалежності (зовнішньоторговельний мультиплікатор). 5. Які основні заходи щодо забезпечення економічної безпеки національних
 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  взаємозалежності національних господарств від світового ринку в сфері виробництва і
 4. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  взаємозалежності економічних агентів до такого ступеня, коли дії одного з них зачіпають інтереси всіх інших (приймають глобальний характер) і одночасно надають вплив на процеси і явища в інших сферах. Логічне продовження
 5. Приклади розв'язання завдань
  взаємозалежність економічних систем і, таким чином, може сприяти поширенню кон'юнктурних коливань на економіку всіх країн. Крім того, глобалізація може сприяти стирання національних відмінностей, що не завжди сприяє економічному прогресу. 2. Відповідь: м. 3. Відповідь:
 6. РЕЗЮМЕ
  взаємозалежних елементів і функціонуючої за єдиними законами ринкового простору, призвело до появи концепції глобалізації економіки і новим принципам класифікації країн світу. Наслідком цього стала зміна принципів формування економічних і торгівельних союзів і блоків держав, ініціювання процесів якісної перегрупування сил на світовій арені, посилення боротьби між
 7. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  взаимозависимо-сти національних економік, розширило межі їх інтернаціоналізації до
 8. РЕЗЮМЕ
  взаємозалежності національних господарств від світового ринку. Відбуваються істотні зрушення в структурі світової торгівлі у бік підвищення частки готових виробів і зменшення питомої ваги сировини (крім нафти) і продовольства. Найбільш динамічно зростає експорт капіталу транснаціональними корпораціями, який стає приводним ременем всієї системи міжнародних економічних відносин. В
 9. 5.3. Взаємозалежність і економічна безпека Механізм взаємозалежності
  взаємозалежності відтворювальних процесів на світовому рівні. Збільшення національного доходу в одній країні в умовах інтернаціоналізації обміну сприяє зростанню імпорту товарів і послуг. Збільшення доходу та імпорту в одній країні і відповідно доходу в іншій країні викликає у відповідь попит на імпорт у третіх країнах в силу взаємопов'язаності виробничих процесів. Цей відповідь
 10. Передумови міжнародної спеціалізації
  взаємозалежність між диференційованими елементами національного господарства створюють передумови для широкої участі країн у міжнародному поділі праці. Між внутрішньою і міжнародною спеціалізацією не існує повної тотожності. Високий рівень спеціалізації виробництва всередині однієї країни не завжди означає велику ступінь участі цієї країни в міжнародному поділі праці, що під
 11. РЕЗЮМЕ
  взаємозалежності країн, змінюючи поняття залежності і незалежності. Зростання світових господарських зв'язків, взаємодію націо-нальних економік, МЕВ обумовлюють принципи національної та міжнародної
 12. 19.2. Промислово розвинені країни в міжнародних економічних відносинах
  взаємозалежності країн і підсистем, відкритості їх
 13. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  взаємозалежності країн, яка виражається в міжнародному усуспільнення самого процесу виробництва і розширення ринку. ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ - процес зближення і зрощування декількох національних господарств у регіональну економічну систему, який забезпечується подальшою концентрацією і переплетенням капіталів, проведенням інтегруються державами узгодженої зовнішньої і
 14. 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. ПЕРЕДУМОВИ І СУТЬ
  взаємозалежності економік різних країн, розвиток інтеграційних процесів на макро-і мікрорівнях, інтенсивний перехід цивілізованих країн від замкнутих національних господарств до економіки відкритого типу, зверненої до зовнішнього світу. Одна з аксіом політико-еконо-мічного розвитку світової економіки в післявоєнний період - поступальне зростання їх взаємозалежності. Процес міжнародної
 15. 44. ФОРМИ ГРОМАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
  взаємозалежність землеробів і скотарів, ремісників і виробників продуктів харчування, виробників і торговців. Обмін продуктами і послугами стає для них життєво необхідним, а для деяких він перетворюється на засіб накопичення багатства. В результаті розвитку відносин обміну місцеві ринки стали долати замкнутість і роздробленість окремих господарств і територій, почали
 16. Глава 1 Світове господарство - цілісна система
  взаємозалежностей. В даний час весь світ - арена взаємозалежної господарської діяльності людей. В економічній літературі й у повсякденній мові широко використовуються поняття «світова економіка», «світове (глобальне) господарство». Очевидно, що світ при всій його складності і суперечливості в економічних відносинах являє собою певну цілісність,
 17. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  взаємозалежності між різними галузями народного господарства .. . »1. У самому методі економічного аналізу «витрати - випуск» В. Леонтьєв передусім звертає увагу на кількісні зв'язки в економіці. Ці зв'язки між галузями встановлюються через так звані технологічні коефіцієнти. У схемі міжгалузевий баланс представлений чотирма квадрантами. У першому квадранті - показники
 18. ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВ
  взаємозалежності. Саме тому на сучасному етапі поняття «світова економіка», «світове господарство» знаходять настільки часте і широке застосування і в спеціальній літературі, і в матеріалах засобів масової інформації. При наявності різноманітних і складних проблем все більш очевидна цілісність світу в господарському відношенні. [Див
© 2014-2022  epi.cc.ua