Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. ПЕРЕДУМОВИ І СУТЬ


Найважливішою рисою сучасності є зростання взаємозалежності економік різних країн, розвиток інтеграційних процесів на макро-і мікрорівнях, інтенсивний перехід цивілізованих країн від замкнутих національних господарств до економіки відкритого типу, зверненої до зовнішнього світу. Одна з аксіом політико-еконо-мічного розвитку світової економіки в післявоєнний період - поступальне зростання їх взаємозалежності.
Процес міжнародної економічної інтеграції зумовлений розвитком і поглибленням міжнародного поділу праці. Від простого обміну товарами - до стійкої масштабної міжнародної торгівлі товарами і послугами до інтернаціонального переміщення капіталів і створення нових виробництв - до тісної виробничої і науково-технічної кооперації - до спільного ведення виробниц-ства та управління / I /. В результаті - національні економіки "проникають" одна в одну. Очевидною стає інтернаціоналізація господарського життя, коли переплітаються багато і різні фази науково-технічної, виробничої, інвестиційної, фінансово-комерційної діяльності. Економічна взаємозалежність країн і народів стає відчутною реальністю. Поступово складаються і стають особливо тісними всебічні світогосподарські регіональні зв'язки, що охоплюють багато країн. Міжнародна економічна інтеграція знаходить практичне втілення, визначаючи і перспективи подальшого господарського прогресу.
Логіка ринкової економіки і класичної економічної теорії, відкритість і свобода торгівлі також сприяли розвитку інтеграційних процесів.
Лібералізація міжнародного обміну полегшила адаптацію національних господарств до зовнішніх умов і впливів, сприяла більш активному їх включенню в міжнародний поділ праці і кооперацію, у процес широкого міждержавного спілкування. Динамічний розвиток світових продуктивних сил, все ширше впровадження результатів науково-технічного прогресу відкрили для цивілізованих країн можливість переходу від екстенсивного до інтенсивного типу відтворення, до формування нового технологічного базису. У результаті відбулося переростання продуктивними силами національно-державних поділів, їхній вихід за межі територіальних кордонів. Причому цей процес торкнувся всіх найважливіших елементів матеріальної і нематеріальної сфери не тільки товарів, але і капіталу, послуг, робочої сили, всіх стадій суспільного відтворення.
Якісно новим етапом інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає більш тісне зближення окремих національних господарств, є економічна інтеграція, в рамках якої забезпечується концентрація і переплетення капіталів, проведення узгодженої міждержавної економічної політики.
Поняття "міжнародна економічна інтеграція" можна визначити як об'єктивний, усвідомлений і направлений процес зближення, взаимоприспособления і зрощування національних господарських систем, що володіє потенціалом саморегулювання і саморозвитку, і в основі якого лежить економічний інтерес самостійних господарюючих суб'єктів і міжнародний поділ праці.
Тим самим заперечується розуміння інтеграції, як тільки свідомо регульованого або тільки стихійного ринкового процесу. Це дві нерозривні сторони одного і того ж процесу. Основною метою інтеграції є нарощування обсягу товарів і послуг внаслідок забезпечення ефективності господарської діяльності в міжнародних масштабах.
Сьогодні інтеграційні об'єднання носять регіональний характер і розрізняються за глибиною процесів, що відбуваються. Існують чотири основних види інтеграційних об'єднань:
- зона вільної торгівлі: країни-учасниці скасовують митні бар'єри в торгівлі між собою;
- митний союз характеризується вільним переміщенням товарів і послуг всередині угруповання, єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн;
- загальний ринок, коли ліквідуються бар'єри між країнами не тільки у взаємній торгівлі, а й для переміщення робочої сили і капіталу;
- економічний союз передбачає, що до всіх перерахованих інтеграційних заходів додається цілий новий блок, то: проведення єдиної економічної політики, створення системи регулювання соціально-політичних процесів, спільна валюта.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. ПЕРЕДУМОВИ І СУТЬ "
 1. Грошовий ринок
  міжнародних --- + --- Лоро? Ностро Банки стали головною формою фінансових установ в ринковій економіці. Вони не виключають позабанківських фінансових установ, званих іноді «ПАРАБАНКОВ». Банки забезпечують фінансові операції. Для цього вони акумулюють (накопичують) грошові кошти.
 2. 3. Концептуальні основи російської моделі реформування
  міжнародній арені, а значить, і морально-психологічна атмосфера в суспільстві. Звичайно, і тут максималистский підхід непридатний. Для створення нової технологічної бази буде потрібно, мабуть, кілька десятиліть. Зараз же насамперед треба запобігти елементарний розвал економіки, забезпечити її відновлення. У країні не вирішено ще ряд проблем індустріального суспільства, так що необхідні
 3. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  міжнародне становище самої країни і перспективи його розвитку. Ці показники включаються в прогнозні розрахунки як заздалегідь встановлені величини матеріальних і трудових ресурсів. Кількісне їх визначення може здійснюватися як в абсолютних, так і відносних величинах. Наприклад, ті експортно-імпортні відносини, які знайшли відображення в міжнародних договорах, можуть проводитися в
 4. ГЛАВА 11. ІНВЕСТИЦІЙНО-СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В РОСС
  міжнародній обстановці, ріст населення, умови на фондовій біржі і т.д., повинні прийматися в увагу на суб'єктивній і інтуїтивній основі. Тривалі терміни служби основного капіталу, нерегулярність великих нововведень, мінлива природа прибутку і мінливість чекань визначають нестабільність витрат на інвестиції. Проблеми інвестицій в економічній теорії і в російській практиці під
 5. ГЛАВА 13. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  міжнародна фінансова підтримка й інші джерела. Необхідно сформувати організаційну структуру підтримки малого підприємництва, що включає відповідні відділи і комітети в органах державного управління економікою республіки; фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції (державний); незалежні державні, змішані та приватні фонди підтримки
 6. ГЛАВА 14. ВИЩА ОСВІТА ЯК НЕОБХІДНА ЛАНКА В РЕФОРМУВАННІ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
  міжнародних зв'язків вузів і повноцінне їх включення в діяльність міжнародних організацій та професійних освітніх співтовариств; зміцнення самостійності в управлінні вузами; введення системи акредитації вищих навчальних закладів, що орієнтуються на відповідність результатів і процесів діяльності встановленим освітнім вимогам; освоєні перспективні методи оцінки
 7. 1. Тотальна війна
  міжнародних відносин в умовах війни і миру. З розпадом феодалізму суверени не могли більше покладатися на скликаних васалів. Вони націоналізували збройні сили країни. Тепер воїни стали найманцями короля. Організація, оснащення та утримання цих військ були справою дуже дорогим і важким тягарем лягали на доходи государя. Честолюбство правителів було безмежним, але
 8. Коментарі
  міжнародне об'єднання робочих партій, створене в 1923 р. і розпалася під час другої світової війни. [45] Молох згідно Біблії божество, якому приносилися людські жертви (особливо діти), почитайте в Палестині, Фінікії і Карфагені. У переносному сенсі позначає страшну, ненаситну силу, що вимагає людських жертв. [46] Енгадін долина річки Інн у верхньому її течії
 9. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  міжнародного бюрократа ». Консервативний уряд Англії розколюється з цього питання (15). Але зрештою вони погодяться, тому що у них немає вибору. Поза Європи у англійців немає економічного майбутнього. Азіатсько-Тихоокеанський регіон виглядає краще, якщо дуже обережно вибирати, куди ви дивитеся, і не звертати уваги на такі місця, як Філіппіни, Лаос, Камбоджа, В'єтнам і Бірма.
 10. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  міжнародного обміну. Національні держави, на думку Д. Рікардо, отримують економічний ефект за рахунок виробництва та експорту товарів, які обходяться їм відносно дешевше, та імпорту товарів, які виробляються за кордоном порівняно дешевше, ніж усередині країни. Цей принцип він пояснює на прикладі торгівлі сукном і вином між Португалією та Англією. При цьому передбачається, що
© 2014-2022  epi.cc.ua