Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

54. Демпінгові ціни


Демпінг-це продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами значно нижчими від внутрішніх. Товарний демпінг виник ще до Першої світової війни. У той час підприємства для завоювання зовнішніх ринків користувалися власними накопиченнями.
Демпінгові ціни можуть бути не тільки нижче цін виробництва, а й нижче собівартості, а різниця, тобто збиток від демпінгу, покривається за рахунок надприбутків монополій, одержуваних від реалізації товарів на внутрішньому ринку. Разом з тим у міру зрощування монополій з державою різниця між внутрішніми й експортними цінами все частіше ліквідується головним чином за рахунок державного бюджету.
В умовах інфляції, коли зовнішнє знецінення валюти випереджає внутрішнє, виникають умови для валютного демпінгу, суть якого полягає в тому, що експортер купує товари на внутрішньому ринку за високим (через інфляцію) цінами і продає їх на зовнішньому ринку за цінами нижче середньосвітових, але за більш стійку валюту.

Курсова різниця, що виникає при обміні отриманої більш стійкої валюти на знецінену національну, дозволяє знижувати експортні ціни, а надприбуток експортерів забезпечується за рахунок масового вивозу товарів.
Тривале застосування демпінгу загострює протиріччя між країнами. У країнах - експортерах товарів за демпінговими цінами збільшуються прибутки експортерів, але зростають ціни, знижується життєвий рівень населення.
У країнах - об'єктах демпінгу не витримує конкуренції з дешевими імпортними товарами місцева промисловість, згортається виробництво, зростає безробіття. З цієї причини в 1967 р. був прийнятий Міжнародний антидемпінговий кодекс, який передбачає застосування спеціальних санкцій при використанні демпінгу.

Незважаючи на це, у відносинах між країнами (особливо провідними економічно розвиненими) регулярно виникають різні антидемпінгові скандали, що зачіпають поставки тих чи інших товарів з одних країн в інші.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 54. Демпінгові ціни "
 1. 5.4. Антидемпінгове регулювання
  демпінговими цінами бувають найрізноманітніші. По-перше, будучи свого роду інструментом цінової конкуренції, демпінгова прак-тика може мати на меті завоювання нових іноземних ринків для розширення збуту продукції і отримання додаткового прибутку. По-друге, її причиною може стати необхідність розв'язання валютних проблем. У цьому випадку держава, що відчуває гостру потребу в іноземній
 2. Питання 4 Міжнародна торгівля
  демпінгові ціни (від англ. Dumping - скидання), тобто продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами нижче витрат виробництва. Згідно із законодавством деяких країн, експортна ціна вважається демпінговою, якщо вона не менш ніж на 20% нижче ціни, що існує на внутрішньому ринку в країні виробництва товару, або на 8% нижче ціни, що сформувалася на світовому ринку. Інтерес представляє також
 3. 65. Валютний демпінг
  ціни виробництва або собівартості. Однак експортерам невигідна занадто занижена ціна, оскільки може виникнути конкуренція з національними товарами в результаті їх реекспорту іноземними контрагентами. Валютний демпінг, будучи різновидом товарного демпінгу, відрізняється від нього, хоча їх об'єднує спільна риса - експорт товарів за низькими цінами. Але якщо при товарному демпінгу різниця між
 4. Фактори і методи розрахунку ціни
  демпінгова ціна (нижче витрат з метою завоювання ринку; неможливість відмовитися від виконання цієї послуги). Але при всьому цьому до методики ціноутворення пред'являються такі вимоги: - облік існуючої системи фінансування; - облік технології лікування; - простота і потентность; - ведення роздільного бухгалтерського обліку на кожний вид наданої послуги; - забезпечення
 5. Адміністрація обмежила імпорт дре-весіни з Канади.
  Демпінговими цінами? Її внутрішні виробники безсумнівно постраждають, але ізоландскіе споживачі виграють від більш низької ціни. Більш того, вигода, яку витягнуть споживачі, перевищить втрати виробників. Можливо, субсидування металургійної промисло-вості - недобросовісна політика, але її тягар лягає на налогоплательщи-ков Нейболандіі, а Ізоландія може отримати вигоду з
 6. В останні місяці спостерігачі констатують стагнацію на житловому ринку Росії. Він дійсно застиг?
  Ціни продажу. Покупців дуже мало, ринок встав. Існують знижки, без яких купувати житло вже не можна. Вони можуть доходити до 30% і навіть більше. Але навіть такий рівень «поступки» покупцям недостатній. Криза добиває попит на нерухомість і житло приречене дешевшати. Монопольна змова тримає демонстративні ціни високо, але це мертві
 7. 6.1 встановлення верхньої межі ЦІНИ НА РИНКУ На графіку (а) відбита ситуація, коли
  ціни - $ 4. Так як верхня межа ціни знахо-диться вище одно-навесні ціни ($ 3), його встановлення не робить впливу на досягнення рівноваги попиту та пропозиції (100 стаканчиків). На графіку (б) представлена ситуа-ція, коли правитель-ство встановлює верхню межу ціни $ 2. Так як стеля ціни нижчі одно-навесні ціни ($ 3), ринкова ціна устнавліваются на
 8. Визначення статі цін, як і стелі, є спроба підтримати ринкові ціни на нерівноважному рівні. Якщо верхня межа ціни
  ціни на нерівноважному рівні. Якщо верхня межа ціни - офіційний максимум ціни, нижня межа - офіційний мінімум ціни. Коли уряд встановлює підлогу для цін на морозиво, можливі два результати. Якщо уряд встановлює нижню межу ціни в розмірі $ 2 за стаканчик, а рівноважна ціна становить $ 3, ми отримуємо результат, представ-ленний на графіку (а) мал. 6.4. Так
 9. Зростання ціни веде до зростання вироб-ведення P і Q, оскільки зменшення Q відносно менше, ніж
  ціни веде до зростання вироб-ведення P і Q, оскільки зменшення Q відносно менше, ніж увеліченіеP. Якщо попит еластичний, ми отримуємо протилежний результат: збільшення ціни призводить до зменшення сукупної виручки. Наприклад, якщо ціна на товар зросла з $ 4 до $ 5, обсяг попиту зменшується з 50 до 20 одиниць, а сукупна виручка скорочується з $ 200 до $ 100. Так як попит
 10. Вартість проведення дня в на-ціональному парку відстає від вартості більшості форм відпочинку.
  Демпінговими це-нам. Прийшов час вибору: або ми це-ним Гранд Каньйон і Йоземіт і не бу-дем скаржитися на реальну вхідну плату, або вони нам байдужі і ми не повинні зв'язувати руки жалями про їх ймовірної сумну долю. Джерело: «The New York Times», September 30, 1995, p. 19. Проблеми, які ми розглядали, виникають на самих різних ринках, але: х подібність не
 11. 8.1. Конкуренція - ключова категорія ринку
  демпінговими цінами; - встановлення контролю над господарською діяльністю конкурента з метою припинення його діяльності; - зловживання фірми на ринку в силу її панівного становища (наприклад, надмірне завищення цін); - дискримінація конкурентів: поширення про них неправдивих відомостей, незаконне використання товарного знака конкурента, його фірмового назви, використання
 12. 15.4. Відносні ціни благ та факторів
  ціни благ і факторів виробництва представляють тут лише відносні, але не абсолютні ціни. Ми можемо обрати будь-яку з чотирьох цін - PX, PY, w, r - в якості одиниці рахунку, або вальрасовская numeraire, і потім виразити в її заходу три залишилися. Попередньо згадаємо, що в умовах двосторонньої досконалої конкуренції кожне прібилемаксімізірующее підприємство збільшує обсяги
 13. Російські ціни нерідко називають парадоксальними. Вони ростуть безперервно як при падінні долара, так і при зростанні долара до рубля. Яка тут механіка?
  Ціни всіх продуктів прагнуть досягти покладеного рівності з грошовою масою. Ринок звужується, придбаних товарів робиться все менше, а рублева маса лише зростає. Тому ціни на товари постійної необхідності продовжать рости. Змінити ситуацію в силах тільки підвищення платоспроможного попиту
 14. 47. Світові ціни
  ціни-це ціни реалізації товарів на світовому ринку. У міжнародній торгівлі світові ціни виступають звичайно як ціни угод між найбільшими продавцями і покупцями певного виду товару або як ціни основних світових торгових центрів (бірж). Характерною рисою сучасного світового ринку є великий розкид цін на одні й ті ж товари. Це обумовлено дією ряду факторів
 15. Види цін.
  Ціни, до яких відносяться ціни оптової або зовнішньої торгівлі, що публікуються у пресі, в експортних прейскурантах. Як правило, це ціни не конкретних угод, а ціни, запитувані продавцями. Вони служать орієнтиром для визначення фактичних цін угод, які включають доплати або знижки; - біржові котирування, що відображають реальні ціни угод на біржі. Оскільки на біржах широко поширені
 16. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції за ціною;%? Р - зміна
 17. 9. Чи реагують на ціни продавці іпокупателі?
  Ціни. Чи є реальні дока-зательства того, що покупці і продавці дей-ствительно реагують на ціни? Звичайно ж, да.Определенное тому свідчення - последствіяобичних змін в умовах попиту і про-позиції. Наприклад, погана погода в цілому способствуетувеліченію цін на продукти харчування, як і перед-донесе дана модель. Іншого роду доказу випливають з економетричного
 18. Реакція споживачів на ціни: BM
  ціни.
 19. 48. Контрактні ціни
  ціни контракту і порядок визначення ціни на окремі товари, що поставляються в рамках контракту. Існує кілька способів визначення контрактних цін товарів в процесі укладення міжнародних контрактів: 1. Тверда фіксація цін у контракті, тобто ціни не змінюються в період його виконання. Цей метод особливо важливий в період зниження світових цін. 2. У контракті фіксується лише принцип
 20. Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра.
  Ціни това-ра. Еластичність попиту за ціною збільшується при русі від товарів першої необхідності (нееластичний попит) до предметів розкоші в разі існування близьких товарів-субст-Тутов; в разі вузького визначення ринку або якщо покупці мають великий запас часу для того, щоб відреагувати на зміну ціни. Цінова еластичність попиту розраховується як відношення
© 2014-2022  epi.cc.ua