Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра.

Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра. Еластичність попиту за ціною збільшується при русі від товарів першої необхідності (нееластичний попит) до предметів розкоші в разі існування близьких товарів-субст-Тутов; в разі вузького визначення ринку або якщо покупці мають великий запас часу для того, щоб відреагувати на зміну ціни. Цінова еластичність попиту розраховується як відношення обсягу попиту, вираженого в про-центах, до зміни ціни, вираженої в про-центах. Якщо еластичність менше 1, обсяг попиту змінюється відносно менше, ніж ціна, а попит називають нееластичним. Якщо еластичний-ність більше 1, обсяг попиту змінюється відно-сительно більше, ніж ціна, і попит називають еластичним. Сукупна виручка - загальна кількість де-ніжних коштів, сплачених за товар, дорівнює про-добутку ціни товару та кількості проданого товару. При нееластичною кривої попиту в слу-чаї зростання ціни сукупна виручка збільшуючи-ється. При еластичною кривою попиту збільшення ціни веде до скорочення сукупної виручки. Еластичність пропозиції за ціною визначає зміну обсягу пропозиції при зміні ціни.
Дуже часто вона залежить від рассматривае-мого часового горизонту. На більшості рин-ков пропозицію більш еластично в довгостроковому, ніж у короткостроковому періоді. Цінова еластичність пропозиції розраховується ється як відношення зміни обсягу запропонованого-вання, вираженого у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках. Якщо еластичний-ність менше 1, обсяг пропозиції змінюється відносно менше, ніж ціна, пропозиція на-викликають нееластичним. Якщо еластичність біль-ше 1, обсяг пропозиції змінюється відносно більше, і чим ціна, і пропозиція називають ела-стичного. Інструменти спро. а і пропози "'<' використовують-ся для аналізу положення на різних рин-ках. 132 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Основні поняття Еластичність Еластичність попиту за ціною Сукупна виручка Еластичність попиту по доходу Еластичність пропозиції за ціною Питання Дайте визначення еластичності попиту за ціною й еластичності попиту по доходу. Перерахуйте фактори, що визначають еластичний-ність попиту за ціною. Якщо ви знаєте, що еластичність більше 1, що ви можете сказати про еластичність попиту? Якщо Елас-тичность дорівнює 0, який характер попиту - вдосконалення-шенно еластичний або зовсім нееластичний? Покажіть на якому-небудь графіку попиту і про-позиції загальні витрати споживачів.
Сировина-ті їх із сукупною виручкою виробників. Як підвищення ціни на товар відіб'ється на ве- личині сукупної виручки у разі еластичний-ного попиту? Поясніть. 6. Як ми називаємо товар, еластичність якого по доходу менше О? 7. Напишіть формулу цінової еластичності про-позиції. Поясніть, як її використовують. 8. Яка цінова еластичність пропозиції кар- тин П. Пікассо? 9. Що ви можете сказати про еластичність попиту за ціною в короткостроковому і довгостроковому періоди-де? Чому? 10.В 1970-хгг. країнам OPEC вдалося домогтися зна-ве підвищення цін на нафту. Що примі-шало їм підтримати високу ціну в 1980-х рр..? Завдання для самостійної роботи Який товар з кожної пари має більш ела-стичного попитом і чому? а. Підручники або детективні романи. б. Запісімузикі Л.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра. "
 1. Глосарій
  цінова еластичності попиту більше одиниці. Попит є нееластичний-ним, якщо цінова еластичність менше одиниці. Попит об- ладает одиничною еластичністю, якщо еластичність равнаедініце. Еластичність попиту по доходу Income elasticityof demand. Процентне зміна рівня попиту на товар, викликане збільшенням доходів на 1%. ЕФЕКТ ДОХОДУ Income effect Ta частина реакції споживачам-ля на
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  висновок, що ціна є кількісне співвідношення між товарами і день-гами, реальні тільки кількісні пропорції, в яких об-меніваются товари або товари і гроші. Ця теорія заперечує вартість, її внутрішній зміст або субстанцію, розглядатися мінову вартість і ціну не як форму прояву вартості, але як зовсім самостійне явище. навяз-ється думка, що,
 3. Проблеми торгівлі сировинними товарами
  еластичність попиту і предложеніяпо поточною ціною надзвичайно низька. Низька еластичності означає, що будь-яке відхилення в режімефункціонірованія цих ринків надає величезні ве вплив на рівень цін і доходів. Прічінаслабой реакції попиту на зміни ціни проста.Сирьевие товари є або продовольством, або факторами промислового проізводства7. Попит на продукти харчування щодо
 4. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  висновку, що відсоток і винагорода за очікування не мають виправдань . З наведених вище міркувань Маршалл робить висновок, що ціна пропозиції повинна забезпечити компенсацію всіх негативних відчуттів: заробітна плата - компенсацію за втому, відсоток - компенсацію за очікування, підприємницький дохід - плата за ризик. У цьому суть методологічного підходу Маршалла до визначення витрат.
 5. Глосарій
  висновків Е. Хекшера і Б. Оліна про спрямованість міжнародної спеціалізації країни Паритет купівельної спроможності (ПКС) - фактичне співвідношення між валютами порівнюваних країн, що розраховується як співвідношення цін на аналогічні товари та послуги, вироблені в цих країнах. Це реальна ціна національної грошової одиниці у валюті іншої країни Перехресна еластичність попиту - ступінь
 6. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  висновки якого слід обережно переносити на реальні проблеми. Прообразом моделі Л.1 Вальраса, як правильно зазначають західні та вітчизняні вчені, послужила біржа, зокрема, дії аукціоніста, який називає попередні ціни, що дає можливість укладати попередні контракти. Крім того, аукціоніст швидко реагує на найменші розбіжності між попитом і пропозицією.
 7. 4. Макроекономічна модель «нових класиків» і вплив грошової політики на економіку
  висновок про неможливість подібної ситуації . Грошова політика може вплив лише на загальний рівень цін. Досягнення стабільності цін, на думку «нових класиків», передбачає проходження всіма визнаному і строго виконувати політиками правилом низьких і стабільних темпів зростання грошової маси, що відповідають довготривалим тенденціям зростання про-; ішодства. І в цьому сенсі позиція «нових
 8. Дугова еластичність
  еластичність різна в кожній точці прямолінійної кривої попиту на рис. 5-3, іуравненіе (1) може бути використано для расчетаеластічності в будь-якій точці. Однак для деяких завдань представляє інте-рес еластичність попиту, обумовлена значною-ним зміною ціни. Для цієї мети пріведеннаяв рівнянні (1) формула таїть у собі определеннуюопасность, яка полягає в тому, що еластичність
 9. Еластичність галузевої функції попиту
  еластичність попиту совершенноконкурентной галузі на працю і інші чинники? Як ми вже бачили, галузева функція попиту натрудившись відображає лежать в її основі индивидуаль-ні функції MVPL окремих фірм Отже, чим легше замінюють один одного в проізводственномпроцессе праця і капітал, тим вище той ступінь, скоторой зайнятість реагує на динаміку зарплати, і тим більш еластичний галузевої попит
 10. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  висновок що стоїть і далі робити вкладення і виробляти більше. Вони продовжують в тому ж дусі і їх ще більш активна діяльність викликає подальше зростання цін на товари виробничого призначення, ставки заробітної плати, а тим самим і цін на споживчі товари . Виробництво швидко росте, поки банки все більше і більше розширюють кредит. Напередодні кредитної експансії були задіяні ті
© 2014-2022  epi.cc.ua