Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Еластичність галузевої функції попиту


Чим визначається еластичність попиту совершенноконкурентной галузі на працю і інші чинники? Як ми вже бачили, галузева функція попиту натрудившись відображає лежать в її основі индивидуаль-ні функції MVPL окремих фірм Отже, чим легше замінюють один одного в проізводственномпроцессе праця і капітал, тим вище той ступінь, скоторой зайнятість реагує на динаміку зарплати, і тим більш еластичний галузевої попит на працю.
Проте другий наш крок при побудові крівойспроса на працю, висунутого галуззю, заставляетобратіть увагу на два додаткових йдуть-тва, що впливають на еластичність попиту на фак-тори через зміну цін випуску перше, есліспрос на кінцеві товари високоеластічен, зраді-ня в обсягах пропозиції нададуть относітельнонебольшое вплив на рівень цін випуску В етомслучае фірми не будуть далекі від істини, предполо-живий, що ціна випуску залишається незмінною, коливін реагують на зміни зарплати. Другімісловамі, D1 на рис 15-4 в цьому випадку буде практи-но збігатися з кривою MVPL0, зображеної впредположеніі про сталість цін випуску
З іншого боку, якщо попит на кінцеві това-ри надзвичайно нееластичний, зсув кривої запропонованого-вання вправо спричинить вельми значні ве падіння цін.
В результаті P1 буде значітельноменьше P0 і крива D1 буде набагато крутіше порівня-рівняно з MVPL0. Отже, за інших равнихусловіях, ніж менш еластичний попит на продукціюотраслі, тим менш еластичний і її попит на всевіди виробничих факторів.
Інша обставина відображає существованіеразлічій в ступені важливості окремих видів фак-торів, що використовуються в конкретній галузі. Вироб-водії кукурудзи купують, зокрема, насіння імоторное масла Якщо ціни на насіння різко возра-стають, витрати фермерів підскакують, навіть якщовони змінюють технологію, з тим щоб обеспечітьекономію насіння. Це в свою чергу тягне за со-бій значне зростання цін на кукурудзу і істотне скорочення обсягів попиту, предъявляемогопотребителями кукурудзи. Цей ефект в ще біль-шей ступеня зменшить попит на насіння Навпаки, оскільки моторне масло - набагато менш важнийфактор, використовуваний при виробництві кукурудзи, збільшення цін на нього надасть істотно менеезаметное вплив на обсяги випуску Іншими сло-вами, дворазове збільшення цін на моторне маслоокажет значно менший вплив на ценина кукурудзу і, отже, на попит на кукурудзу, ніж дворазове збільшення цін на насіння Це срав-ня ілюструє ще один загальний принцип. Чембольше частка в сукупних витратах пріходітсяна небудь фактор виробництва, тим болеееластічним буде попит на цей фактор.

Ш Взаємозв'язок між еластичністю попиту на ка-кой-небудь товар і еластичністю попиту на фактори, що використовуються при його виробництві, прекрасно іл-люстрірует принцип, з якого ми почали главу: попит на фактори є похідний попит Попит нафактори пред'являється тільки у випадку, коли пред'являється попит на товари, у виробництві яких ^
вони застосовуються. Тому не дивно, що еластичності попиту на фактори, що пред'являється ка-кой-небудь галуззю, повинна відображати еластічностьспроса на товари, вироблені даною отраслью.Ми вже говорили про те, що поведінка потребітелясвязивает воєдино ринки взаємодоповнюючих і вза-імозаменяемих товарів. У п. 2 показується, чтоповеденіе підприємців схожим чином сої-
Диня ринки виробничих факторів. Теперьми ясно бачимо, що ринки товарів і ринки виробничих факторів пов'язані між собою, з Чеммі вперше зіткнулися в гол. 2. Щоб завершітьнаш аналіз ринків і їх функціонування, обра-тімся тепер до вивчення пропозиції первічнихфакторов виробництва, а також факторів, визначаються-чих рівень споживчих доходів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Еластичність галузевої функції попиту "
 1. Класифікація ринків праці
  еластичності - гнучкий і жорсткий ринки праці. У загальній чисельності населення виділяють дві великі групи: люди, здатні і не здатні працювати за наймом. Сьогодні в розвинених країнах 90-95% всіх зайнятих - особи найманої праці. Західні дослідники умовно поділяють всіх працюючих за наймом на дві основні групи: 1) традиційна (регулярна, стабільна, постійна, тривала) робоча
 2. Глосарій
  еластичності попиту - відношення процентного зміни в попиті до процентної зміни ціни Кредит - рух позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, що надається в позику на умовах повернення за плату у вигляді відсотка Кредитна система - сукупність кредитно-розрахункових відносин, форм і методів кредитування або сукупність кредитно-фінансових інститутів Кредитно-фінансові інститути
 3. Крива попиту для галузі
  еластична), ніж отраслеваяMVPL, відповідає будь-якій фіксірованномууровню цін
 4. 9. Про ідеальному типі
  галузевої приналежності. Те, що встановлює історія для своїх ідеальних типів, може відрізнятися в залежності від конкретних обставин, різних епох, країн, галузей і багатьох інших умов. Загальним ідеальному типу підприємця мало пуття від історії. Остання більше цікавиться такими типами, як американський підприємець епохи Джефферсона, важка промисловість Німеччини у
 5. Коментарі
  еластичності попиту, 55-56, 330 Винаходи, 477 Майнові інтереси, 253 , 261, 316, 799 Інвестиції: адаптованість і, 470, 471, 474, 479; буми і, 539; іноземні, 463-465, 467-469, 474, 479; капітал, 324, 348, 357, 468-469, 569; міжнародні, 466-470; неадаптіруемие, 325, 369, 539; небажання робити, 546; помилкові інвестиції, 369, 521-523, 526, 545; переінвестірованіе, 521-523;
 6. 4.6 . Додаткова інформація
  еластичності попиту, від зміни економічної кон'юнктури, рівня цін, якості об'єктів і витрат на рекламу. Житлова сфера - область народного господарства, що включає будівництво та реконструкцію житла, споруд та елементів інженерної та соціальної інфраструктури, управління житловим фондом, його утримання та ремонт. Житлове право - частина цивільного права, що регулює порядок
 7. Крива попиту і закон падаючого попиту
  функцію ціни, причому, як правило, убуваючу. Таке положення цілком обгрунтовано і не суперечить ринку. Закон падаючого попиту А. Курно формулюється: де / (Т)> 0; D - попит ;/ - функція; Р - ціна. Даний закон виражає наступну залежність: - ціни мають тенденцію до зниження; - при цьому кількість товарів, на яку пред'явлений попит, навпаки, підвищується; - але підвищення
 8. Величина і характер зміни попиту
  еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу
 9. Висновки
  еластичності. Виділяють три варіанти залежності попиту від коливання цін: нееластичний, еластичний попит і одиничну еластичність попиту. 11. Пропозиція - це кількість товару, яку продавці готові продати покупцеві за даною ціною в конкретному місці і в конкретний час. 12. Крива пропозиції - це крива, що показує залежність між ринковими цінами і кількістю продукції,
 10. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і
© 2014-2022  epi.cc.ua