Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Крива попиту для галузі


Першим кроком у виведенні галузевої крівойспроса на працю є додавання індівідуальнихкрівих «по горизонталі», так, як це робилося в гол.
Впадати з її кривої MRPL (див. рис. 15-2). Чтобиподчеркнуть той факт, що ми маємо справу зі випад-ем досконалої конкуренції, при якому граничний продукт дорівнює ціні випуску, будемо опери-ровать кривої MVPL. Підсумовуючи індівідуальниекрівие MVPL для всіх фірм «по горизонталі», митем самим підсумовуємо обсяги праці, попит на ко-торие пред'явлений кожної з фірм, що діють вотраслі. В результаті отримуємо сукупну крівуюMVPL для галузі в цілому, позначену MVPL0 нарис 15-4.
Здавалося б, цілком природно вважати крівуюMVPL0 галузевої кривої попиту на працю, однакоето було б помилкою. Справа в тому, що, коли уро-вень зайнятості в галузі змінюється, обсяг випу-ска в результаті також змінюється, а слідом зацій змінюється і ціна випуску. Крива ж MVPL0, зображена виходячи з припущення про незмінність цін випуску, не відображає впливу цих вимірюв-нений на величину попиту на працю.
Припустимо, що економіка спочатку нахо-

Масштаби найму в галузі
РІС. 15-4. Попит на працю, пропонований совершенноконкурентной галуззю.
При рівні зарплати W0 і ціною ви-пуску P0 абсолютно конкурентна галузь знаходиться в одно-весна стані в точці E0. Крива MVPL0 показує, як со-сукупними попит на працю з боку всіх фірм галузі зростає ззміною ставок зарплати при припущенні, що ієна ви-пуску зафіксована на рівні P0. Тим самим падіння рівня
диться в точці рівноваги E0 з рівнем зарплати W0і ціною випуску P0. Крива MVPl0 відображає вели-чину попиту на працю при даній ціні випуску P0.Теперь допустимо, що заробітна плата впала дорівня W1. Якби ціна випуску залишилася на рів-ні P0, крива MVPLQ показала б, що галузь дол-жна збільшувати зайнятість доти, поки не бу-дет досягнута нова точка рівноваги E1. Однакоцена випуску не залишиться на рівні P0 в ситуації, коли продавці наймуть додаткове колічестворабочей сили, оскільки сукупний випуск возра-СТЕТ і рівень ринкових цін на випущену про-дукцію впаде нижче P0.
Таким чином, другим етапом побудови від галузевої кривої попиту на працю є облік впливав-ня зміни цін випуску. Оскільки кожна ізфірм-ценополучателем у відповідь на падіння уровнязарплати підвищує масштаби зайнятості, сукупність-ний обсяг випуску зростає, а його ціна зменшується.
З падінням ж ціни випуску всі фірми обнару-жива, що збільшення чисельності зайнятих вжене виглядає настільки ж прибутковою справою, як ра-неї, оскільки впала величина граничної ценностітруда. Точкою нової рівноваги стає точкаE1 'при ціні випуску P1, меншою, ніж начальнийуровень P0. Склалася індивідуальні криві MVPLвсех фірм, що відповідають рівню цін випускаP1, отримуємо нову галузеву криву MVPL, обо-значень на рис 15-4 як MVPL1.
Поєднуючи всі точки, такі, як E0 і E1 ', ми напів-чаєм галузеву функцію попиту на працю D1, ко-торая відображає ефект збільшення зайнятості пріучете скорочення цін випуску Хоча кожна ізфірм окремо і сприймає рівень ценвипуска як заданий, плануючи у відповідь на скор-щення зарплати досить значне увеліченіезанятості, їх спільні зусилля в цьому напрямку-ванні знижують рівень цін випуску і в результатепріводят до зниження оптимального збільшення за-нятості в порівнянні з раніше запланованою-шимся. Таким чином, нахил кривої D1 всегдакруче (функція менш еластична), ніж отраслеваяMVPL, відповідає будь-якій фіксірованномууровню цін випуску.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Крива попиту для галузі "
 1. 5. Конкуренція
  крива попиту на даний монопольний товар має певну форму. Якщо обставини такі, що монополіст здатний забезпечити собі більш високу чисту виручку, продаючи меншу кількість своїх виробів за вищою ціною, ніж продаючи більшу їх кількість за нижчою ціною, то виникає монопольна ціна, більш висока, ніж могла б бути ринкова ціна за відсутності монополії. Саме
 2. Величина і характер зміни попиту
  крива пропозиції являє собою плавно вигнуту і піднімається догори криву. Вона ілюструє залежність між ринковими цінами і кількістю продукції, яку виробники виявляють готовність виробити і продати. Цю залежність Антуан Огюстен Курно описав математично у вигляді формули s=АР), де S - пропозиція; Р - ціна ;/ - функція, і назвав її законом зміни пропозиції.
 3. Види конкуренції
  крива середніх витрат тільки торкається кривої попиту. В умовах досконалої конкуренції ціна попиту є для фірми заданою величиною. Фірма може продати за цією ціною будь-яку кількість товару. Крива попиту з точки зору фірми виглядає як крива ринкової ціни або MR (див. рис. 7.1). Якби витрати на виробництво одиниці продукції були вище ціни (АС> Р), то будь-яка продукція була б
 4. Економічна рента на ринку праці
  крива пропозиції в довгостроковому періоді стає абсолютно еластичною і економічна рента зникає. Однак у тих випадках, коли нові працівники не мають кваліфікації старих, економічна рента може зберігатися тривалий час. Це характерно для галузей, що залучають унікальні людські ресурси. Зірки естради, відомі кіноактори, знамениті спортсмени отримують дуже високі
 5. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  крива Лоренца (за ім'ям американського економіста і статистика Макса Лоренца (1876-1959)), як показник, що відображає нерівномірність розподілу сукупного доходу суспільства між різними групами населення. По горизонталі відкладені процентні групи населення, а по вертикалі - відсотки доходу, одержувані цими групами (рис. 11.7). Якби у розподілі доходів існувало абсолютне
 6. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  крива Беверіджа та ін.) У 60-ті роки природним рівнем безробіття вважалося 2-4% чисельності робочої сили, в 80-і роки цей рівень зріс до 6-7%. Критично оцінюючи досягнення зарубіжної економічної думки і практики регулювання зайнятості та безробіття, слід підкреслити, що рекомендовані ними заходи не можуть бути автоматично перенесені на формується російський ринок праці без
 7. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  крива зростаючих цін пропозиції і визначається зростанням витрат, останні є суб'єктивні переживання виробників. Водночас, розглядаючи механізм динаміки витрат на рівні фірми, Маршалл ставить їх у залежність від зміни обсягів виробництва. Він розглядає три можливих моделі динаміки витрат. Перша модель розглядає галузі, де граничні витрати
 8. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  крива попиту і крива пропозиції. При цьому крива попиту завжди має спадаючий характер, тому що з підвищенням ціни пада ет попит, але це падіння відбувається в різному ступені. Воно мо-же відбуватися більш круто і, навпаки, поступово. Від того, яка залежність існує між змінами ціни і з-менениями попиту, міняється і характер ціни. Маршалл наголоси-кивав, що вирішальне
 9. В. Яке буде вплив імпорту на число фірм в текстильній галузі США в
  крива попиту на сушіння має негативний нахил, а ринок сушок знаходиться в довгостроковому одно-весіі. а. Зобразіть поточний рівновагу, використовуючи гра-фіки для всього ринку і окремого кіоску. б. Припустимо, що міська влада вирішила обмежити число ліцензій для власників ки-осков до 800. Який ефект матиме ця акція для ринку в цілому і для окремого кіоску,
 10. Фірма, представлений-ная на графіку (а) малюнка, отримує прибуток, тому що при
  крива попиту на малюнку лише торкається кривої середніх сукупних витрат Використовуючи математичну термінологію, ми говоримо, що дві криві являютгя дотичними один до одного. Криві стикаються в той момент, коли BXOZ I вихід з ринку призводять економічну прібильк нульового
© 2014-2022  epi.cc.ua