Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

5.4. Антидемпінгове регулювання


Поширеною формою конкурентної боротьби на світовому ринку є демпінг, який визначається як діяльність, при якій експортер продає товар на закордонному ринку за нижчими цінами, ніж усередині країни-імпортера.
Причини здійснення експортних поставок за демпінговими цінами бувають найрізноманітніші. По-перше, будучи свого роду інструментом цінової конкуренції, демпінгова прак-тика може мати на меті завоювання нових іноземних ринків для розширення збуту продукції і отримання додаткового прибутку. По-друге, її причиною може стати необхідність розв'язання валютних проблем. У цьому випадку держава, що відчуває гостру потребу в іноземній валюті, намагається активізувати свій експорт за допомогою поставок за заниженими цінами, щоб забезпечити приплив валютних надходжень. По-третє, демпінг може переслідувати і політичні цілі. Для констатації демпінгу використовуються два основні критерії: ціновий (вартісної) і економічний збиток.
Держава, куди направляються демпінгові поставки (нехай навіть і випадкові), звісно ж, протистоїть їм, використовуючи такі захисні інструменти, як антидемпінгові ме-ри. Головною метою їх застосування є відшкодування або компенсування шкоди, завдано-ного національної промисловості внаслідок недобросовісної конкуренції.
Найбільш розповсюдженим різновидом таких заходів є антидемпінгове по-шліна, що вводиться державою-імпортером за підсумками проведеного розслідування з метою ній централізації або мінімізації негативного впливу демпінговою зовнішньоторговельної опера-ції на галузь національної промисловості.
Основні відмінності антидемпінгового мита від митної полягають в тому, що:
- для застосування першого необхідно провести розслідування;
- в ході розслідування потрібно довести факт демпінгу і те, що демпінгова маржа пре-вишает допустиму величину, визначити наявність значної шкоди та обгрунтувати причин-но-наслідковий зв'язок між демпінгом і шкодою;
- антидемпінгове мито діє часу (не більше п'яти років) і накладається понад митного тарифу.

Розмір антидемпінгового мита залежить від величини демпінгової маржі, яка зазвичай визначається як різниця між нормальною вартістю товару та його експортною ціною. Якщо аналогічний товар відсутній на внутрішньому ринку країни-експортера, а також у разі, коли на внутрішньому ринку країни-експортера виникла складна ситуація, наприклад у випадку низьких обсягів продажів (менше 5%), то для порівняння вибирається ціна аналогічного товару при звичайному ході торгівлі на ринку третьої країни або його «сконструйована ціна», під якою розуміється вартість виробництва товару в країні походження з додаванням в розумних межах розміру прибутку і витрат з продажу.
Незважаючи на неодноразові спроби врегулювання проблем, пов'язаних з вико-ристанням антидемпінгових процедур, у другій половині 90-х рр.. XX в. це питання постійно яв-ляется джерелом конфліктів у сфері міжнародної торгівлі. Пояснюється це тим, що з ін-струмента, покликаного нівелювати негативні наслідки торговельної лібералізації у вигляді нечесної конкуренції, антидемпінгові заходи перетворилися на засіб захисту національних виробників від іноземної конкуренції. Зіткнувшись з необхідністю захищати так звані «чутливі» галузі промисловості від збільшення обсягів імпорту або різкого падіння цін, багато країн стали використовувати антидемпінгові процедури замість захисних заходів, оскільки застосування останніх відповідно до положень ГАТТ-1994 пов'язане з певними труднощами. Про це свідчить той факт, що наприкінці 90-х рр.. 95% всіх антидемпінгових процедур мали захисні аспекти і тільки 5% були пов'язані з практикою антиконкурентних.

Навколо економічної доцільності використання антидемпінгових заходів в на-варте час виникає безліч суперечок, головний з яких полягає в знаходженні тієї межі, коли використання антидемпінгових заходів з метою захисту від недобросовісної конкуренції перетворюється в зловживання ними.
Прихильники антидемпінгового практики заявляють, що вона є захистом проти же-сткіх цінових заходів для споживачів, противники ж стверджують, що негативні наслідки такої політики значно перевищують її позитивний вплив. Ігноруючи очевидну вигоду для споживача більш низьких цін і створення конкурентного ринкового середовища, антидемпінгові закони захищають не принципи конкуренції, а конкуруючих суб'єктів, які по суті отримують вигоду за рахунок більш високих витрат споживачів.
В цілому антидемпінгові заходи негативно впливають на стан торговельно-економічних відносин між країнами, залученими в антидемпінгові процедури. Їх застосування, втім, як і початок антидемпінгового розслідування, веде до значного скорочення експорту іноземної держави і збільшенню цін на імпортну продукцію, що фактично витісняє іноземного експортера з внутрішнього ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.4. Антидемпінгове регулювання "
 1. Основні поняття
  регулювання - Тарифні методи регулювання, або тарифні обмеження - Адміністративні методи регулювання, або нетарифні обмеження - Імпортне мито - Митний тариф - Ставка тарифу - Мінімальна і максимальна ставки тарифу - Режим найбільшого сприяння - Антидемпінгове мито - Компенсаційне мито - Специфічна мито - Адвалорна мито
 2. Стаття 9. Антидемпінгові мита
  Антидемпінгові мита застосовуються у випадках ввезення на митну територію Російської Федерації товарів за ціною більш низькою, ніж їх нормальна вартість країні вивезення момент цього ввезення, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати матеріальної шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів або перешкоджає організації або розширенню виробництва подібних товарів в Російській
 3. Митні платежі та їх види
  антидемпінгові і компенсаційні мита, що встановлюються відповідно до законодавства РФ про спеціальні захисні , антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів, справляються за правилами, передбаченими ТК для справляння ввізного мита. Попередня спеціальне мито, попереднє антидемпінгове мито та попередня компенсаційне мито,
 4. Порядок і форми сплати митних зборів, податків
  антидемпінгове мито та попередня компенсаційне мито стягуються за правилами, встановленими ТК щодо стягнення ввізного мита. Суми зазначених зборів не підлягають перерахуванню до федерального бюджету до прийняття остаточного рішення про введення відповідно спеціальної захисного заходу, антидемпінгового заходи або компенсаційного заходу відповідно до законодавства РФ про
 5. Основні поняття
  - Внутрішньогалузева торгівля - Ефект економії від масштабу виробництва, або ефект зростаючого масштабу - Середні витрати - Постійні витрати - Граничні витрати - Розширення галузі - Зовнішня економія - Досконала конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід
 6. Висновки
  антидемпінгові розслідування та ін 8. У сучасній практиці зовнішньоторговельного регулювання широко використовуються також інструменти обмеження і заохочення експорту: експортні мита, експортні квоти та різноманітні способи підтримки експорту, що приймають, зокрема, вид його бюджетного субсидування. Мито і квота, природно, тягнуть за собою наслідки, подібні дзеркального відображення
 7. 48. МИТНА МИТО, ЇЇ ВИДИ
  антидемпінгові і компенсаційні мита, що встановлюються відповідно до законодавства РФ про спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів, справляються за правилами, передбаченими Митним кодексом. Попередні спеціальні, антидемпінгові і попередня компенсаційне мито, що встановлюються відповідно до законодавства РФ при імпорті
 8. Поєднання лібералізації і протекціонізму у зовнішньоекономічній політиці
  антидемпінгове законодавство, правила оформлення та оцінки імпортних товарів, технічні стандарти і санітарні Норми для них є часто ефективнішим бар'єром на шляху імпорту, ніж мита. На початку 90-х рр.. під них підпадало 18% ввезених в розвинені країни товарів, особливо продовольства, текстилю та транспортних засобів. У поєднанні з тарифним регулюванням це дає
 9. 11.1.7. Зовнішньоекономічна лібералізація
  антидемпінгове законодавство; правила оформлення та оцінки імпортних товарів; технічні стандарти і санітарні норми. Всі ці елементи економічного протекціонізму є іноді більш ефективними бар'єрами для обмеження імпорту, ніж мита. У поєднанні з тарифним митним регулюванням вони дають можливість здійснювати гнучкі протекціоністські заходи стосовно
 10. Стаття 11. Повноваження органів регулювання природних монополій
  регулювання природних монополій вправі: приймати обов'язкові для суб'єктів природних монополій рішення про введення, про зміну або про припинення регулювання, застосуванні методів регулювання, передбачених цим Законом, в тому числі про встановлення цін
 11. Як криза змінює методи економічного регулювання в світі?
  Регулювання перестає бути монетаристським. Все більш проявляється необхідність загального господарського регулювання. Коли криза дійде до піку, з'ясується: регулювання має на час стати навіть дріб'язковим. Надалі криза породить абсолютно не стихійну і досить складно регульовану систему. З одного боку вона включатиме стимулювання попиту, з іншого - виробниче і
© 2014-2022  epi.cc.ua