Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Вартість проведення дня в на-ціональному парку відстає від вартості більшості форм відпочинку.

Вартість проведення дня в на-ціональному парку відстає від вартості більшості форм відпочинку. У середньому вона становить лише $ 1 з людини на день ... Збільшення плати для відвідувачів, скажімо, до $ 20 з людини, призведе або до зменшення відвідуваності пар-ков і зупинить погіршення екологічних ської обстановки в них, або до сущест-венному збільшенню доходів Служби парку (передбачається, що законодавці дозволять залишати парку зароблені кошти). Найбільш ймовірний резуль-тат - зростання доходів. Після того як се-мья витратила кілька сотень доларів на те, щоб дістатися до Йеллоустоун-ського парку, навряд чи її відлякає необ-ність розлучитися ще з S 20. Додаткові надходження мо-гут використовуватися як на розширення можливостей для відпочинку, так і стиму-лировать приватних підприємців до відкриття власних парків. Поки бізнесмени позбавлені такої можливості, так як їх громадський конкурент про-дає свій «товар» за демпінговими це-нам. Прийшов час вибору: або ми це-ним Гранд Каньйон і Йоземіт і не бу-дем скаржитися на реальну вхідну плату, або вони нам байдужі і ми не повинні зв'язувати руки жалями про їх ймовірної сумну долю. Джерело: «The New York Times», September 30, 1995, p. 19. Проблеми, які ми розглядали, виникають на самих різних ринках, але: х схожість не викликає сумнівів: у всіх випадках ринкам не вдається ефек-тивно розподіляти ресурси в силу відсутності закріплених прав власне-: ти. Тобто відсутній власник, який має право законного контролю за-оваріо певної цінності. Незважаючи на те що такі «товари», як чистий зоздух або національна оборона, мають безсумнівною цінністю, ніхто не: '. Меет права прикріпити до них відповідний «цінник» і витягувати прибуток .3 їх використання. Фабрики скидають у колись чисті річки відходи про-виробництва, тому що ніхто не стягує з них плату за забруднення. Ринок не: посібник забезпечити національну оборону, тому що відсутній суб'єкт, наділений повноваженнями стягувати плату з тих, кого б він захищав, за вигоду, яку вони отримують. Коли відсутність прав власності призводить до фіаско ринку, за усунутий-ня проблеми береться уряд. Іноді, як у випадку з продажем доз-шений на забруднення, уряд допомагає суб'єктам ринку визначити права власності, що вивільняє ринкові сили. В інших випадках уряд прямо регулює поведінку приватних осіб (обмеження охоче-чьегосезона).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вартість проведення дня в на-ціональному парку відстає від вартості більшості форм відпочинку. "
 1. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 2. Відповіді на запитання з залу
  *: - Питання із залу: Пане Абалкін, яка зараз Ваша політична платформа? Чи підтримуєте Ви яку-небудь партію? Як Ви думаєте, на яку форму власності треба спиратися Росії, щоб вийти з кризи? Ваше ставлення до ситуації в країні. - Ні до якого політичного руху не належу, ні в одну партію, ні в один рух не входжу. Останні п'ять років з політикою зав'язав
 3. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  Система управління організаціями, що фінансуються з бюджету, побудована за галузевою ознакою. Основними міністерствами, мають розгалужену мережу підвідомчих установ, за допомогою яких забезпечується безпосереднє виконання соціально значущих для суспільства функцій, є: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціального захисту населення, Міністерство освіти,
 4. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  Головною умовою функціонування бюджетних установ є їх повне забезпечення матеріальними ресурсами і раціональне їх використання. В умовах економічної кризи і під впливом інфляційних процесів, у зв'язку з браком бюджетних коштів перед більшістю бюджетних установ стоїть завдання, пов'язана із забезпеченням їх матеріальними цінностями, необхідними для нормальної
 5. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 6. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  Усі найважливіші показники, які використовуються в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких
 7. Тіньова економіка
  Розмивання прав власності, відсутність справжнього контролю за виконанням законодавства приводить до розквіту тіньової економіки. Тіньова економіка - це неформальна економіка, що функціонує поза правовим полем. Її ключовою ознакою можна вважати ухилення від офіційної реєстрації комерційних договорів або умисне спотворення їх змісту при реєстрації. Функцію засобу платежу в
 8. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
 9. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  Буржуазна економічна література США віддавна відрізнялася низкою особливостей. Перш за все як перша особливості слід зазна-тить, що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі
 10. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  Неокласична економічна теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним
© 2014-2022  epi.cc.ua