Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

103. Форми міжнародного кредиту


Основні форми міжнародного кредиту можна класифікувати за кількома головними ознаками, що характеризує окремі сторони кредитних відносин.
За джерелами кредиту розрізняють внутрішнє, іноземне і змішане кредитування і фінансування зовнішньої торгівлі. Дані форми кредиту тісно взаємозалежні й обслуговують усі стадії руху товару від експортера до імпортера.
За призначенням кредиту розрізняють:
- комерційні кредити, безпосередньо пов'язані із зовнішньою торгівлею і послугами;
- фінансові кредити, використовувані на будь-які інші цілі, включаючи прямі капіталовкладення, будівництво інвестиційних об'єктів, придбання цінних паперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію;
- "проміжні" кредити, призначені для обслуговування змішаних форм вивозу капіталів, товарів і послуг, наприклад, у вигляді виконання підрядних робіт.

За формою надання кредиту розрізняють товарні кредити, надані в основному експортерами своїм покупцям, і валютні, що видаються банками в грошовій формі. Часто валютний кредит є однією з умов комерційної угоди з постачання обладнання і використовується для кредитування місцевих витрат з будівництва об'єкта на базі імпортного устаткування.
По валюті позики розрізняються міжнародні кредити, надані у валюті країни-боржника або країни-кредитора, у валюті третьої країни, а також у міжнародній валюті.
По термінах міжнародні кредити підрозділяються на короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 року до 5 років), довгострокові (понад 5 років).
З точки зору забезпечення розрізняються забезпечені і бланкові кредити.
Забезпеченням звичайно служать товари, товаророзпорядчі й інші комерційні документи, цінні папери, векселі, нерухомість і цінності. Застава товару для одержання кредиту здійснюється в трьох формах: тверда застава (певна товарна маса закладається на користь банку); застава товару в обороті (враховується залишок товару відповідного асортименту на певну суму); застава товару в переробці (із закладеного товару можна виготовляти вироби, але за умови передачі їх у заставу банку).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 103. Форми міжнародного кредиту "
 1. 102. Роль міжнародного кредиту в розвитку виробництва
  міжнародного кредиту полягає у прискоренні розвитку продуктивних сил шляхом забезпечення безперервності процесу відтворення та його розширення. Міжнародний кредит сприяє прискоренню процесу відтворення за наступними напрямками: 1. Кредит стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни. Тим самим створюється додатковий попит на ринку для підтримування кон'юнктури.
 2. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 3. Державний кредит
  міжнародних економічних відносин називається міжнародним кредитом, а зовнішній борг включається до складу боргу держави. Таким чином, в загальнодержавний борг включаються борг центрального уряду (внутрішній і зовнішній), заборгованість місцевих органів влади, державних підприємств та інші борги. Основна ж частка припадає на борг центрального
 4. Основні терміни і поняття
  міжнародний кредит, дворівнева банківська система, банк, банківський прибуток, власний капітал банку, залучений капітал, активні та пасивні операції банків, баланс банку, обов'язкові резерви, надлишкові резерви, грошовий мультиплікатор, центральний
 5. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  форми. Діалектика взаємозв'язків поділу, спеціалізації та кооперації праці постає в їх взаємообумовленості. У межах коопераційного процесу поділ праці постає як форма кооперації праці. Саме в цьому зв'язку К. Маркс зазначав, що «поділ праці вже саме по собі є особливий вид
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних умовах. 6. У чому полягає сутність міжнародної міграції робочої сили і які її основні риси? 7. Які основні важелі державного та наддержавного регулювання міграції робочої сили? 8. Дайте характеристику найбільш розвинутої форми міжнародної економічної міграції. 9. Які
 7. Лекція 21 Тема: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ТЕОРІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  форми міжнародних економічних відносин; - міжнародні валютні відносини; - теорія
 8. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  форми кредиту і визначте сутність банківського кредиту. 9. Які основні виду банківського
 9. Терміни і поняття
  кредит Банківський кредит Вексель (простий) Тратта Овердрафт Споживчий кредит Державний кредит Міжнародний кредит Кредитне регулювання економіки Кредитна система Фінансово-кредитні інститути Центральний банк Комерційні банки Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути Банківські операції (пасивні, активні, банківські послуги і власні
 10. О. В. Антонова. Податкові системи зарубіжних країн, 2010
  форми навчання; спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки та оподаткування») 4-го курсу дистанційної форми
 11. Глава 9 Міжнародний боргова криза
  міжнародної заборгованості 80 - 90-х років XX в. У попередньому розділі показано, що міжнародний кредит перетворився у всеохоплюючу сферу світової економіки, яка акумулює всі види накопичення і перерозподіляє їх між компаніями та країнами. Використання кредитних коштів стало характерним явищем у світовому господарстві на всіх рівнях. За певних умовах воно призводить до порушень
 12. Питання для самоперевірки
  форми кредиту Ви знаєте? 2. Яка сучасна структура кредитної системи? Дайте поняття кредит-ної системи. 3. Які функції виконують банки, а також небанківські фінансово-кредитні організації? 4. Охарактеризуйте роль Центрального банку і назвіть виконувані ним функції. 5. З яких операцій складається діяльність комерційних банків? 6. Які види пасивних і активних операцій
 13. 1. Поняття і форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього процесу
  форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього
 14. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 15. Кредитори
  міжнародних ринках капіталу також виступають господарюючі суб'єкти розвинутих країн, найбільшим серед яких є Японія. В 90-ті роки розвинені країни в цілому мали позитивне сальдо з поточних статей платіжних балансів на суму понад 170 млрд дол, що дозволило їм виступати чистими кредиторами. Країни, що розвиваються зводили поточні операції з великими дефіцитами в розмірі 25-121 млрд
© 2014-2022  epi.cc.ua