Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 21 ТЕМА: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ТЕОРІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


У лекції розглядаються такі питання:
- форми міжнародних економічних відносин;
- міжнародні валютні відносини;
- теорія глобалізації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лекція 21 Тема: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ТЕОРІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ "
 1. Лекція 5-я Передісторія« Капіталу »К. Маркса
  тематизация своїх економічних досліджень, щоб встигнути ще до потопу зокончіть роботу в загальному вигляді »!. Результатом роботи періоду 1857-1858 рр.. з'явилася велика рукопис обсягом приблизно в 50 друкованих аркушів, яка у Маркса носить назву «Основи критики політичної еконо-мії». Цей рукопис має величезне значення. Вона знаходиться в інститути марксизму-ленінізму і відома під
 2. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  тематичного викладу всіх найважливіших пи-тань марксизму. У книзі дається енциклопедичне виклад основ марксизму, включаючи питання філософії, політекономії і соціалізму. Можна без перебільшення сказати, що на цій книзі воспи-Тива ідейно багато поколінь марксистів. Через кілька років (у 80-х рр..) Енгельс на прохання фран-цузских марксистів виділив введення до «Анти-Дюрінгові»
 3. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  тематизує їх затасканий-ні й убогі фрази. Для класичної політичної економії характерна науч-ная сумлінність. Маркс це особливо підкреслює на прикладі Рікардо. Вульгарні ж економісти займаються переважно свідомої та упередженої апологією ка-піталізма. Цю рису Маркс сформулював у послесл-вії до другого видання I тому «Капіталу», кажучи, що відтепер для
 4. Тема 52. ГРОШІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
  тема. У будь-якій країні грошовий обіг організується державою на певних принципах, тобто у формі грошової системи. Елементами грошової системи є: - національна грошова одиниця (рубль, долар, ієна і т. д.), в яких виражаються ціни на товари та послуги; - види грошових знаків у формі кредитних паперових грошей і білонної розмінної монети, є законним платіжним
 5. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  тема, вовлекающая національні економіки в єдині для всіх господарські процеси за допомогою міжнародного поділу праці. Воно виникло на основі міжкраїнових економічних зв'язків і відносин, які спочатку проявилися у сфері зовнішньої торгівлі, а потім поширилися на виробничу сферу, наукові дослідження і розробки, міграцію робочої сили, використання фінансових
 6. Глосарій
  тема (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як
 7. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
  тема органічно пов'язана, поєднана за своїми елементам, хоча аж ніяк і не сама ідеальна. Але це був не набір інструментів, а саме цілісна система. Зараз же, за нинішнього рівня економічного мислення, ми намагаємося зламати не систему, а вирвати її окремий елемент, скажімо, витрати на житлово-комунальне господарство. Ми хочемо перекласти на населення витрати по ЖКГ, зберігаючи ту ж саму
 8. ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ЯК ВИХІДНИЙ ПУНКТ ЇХ ПАРТНЕРСТВА
  тема переконань, система цінностей і вибудовування пріоритетів. Ми повинні відкрити шляхи для пізнання цього. Взаєморозуміння цивілізацій - це одна з найбільших проблем, з якими зіткнулося світове співтовариство в новому столітті. Причому колосальна концентрація економічної влади, військової потужності та інформації в одній країні вельми небезпечна. Що стосується найбільших фахівців, які писали по
 9. 1. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація
  тематично довів, що, хоча в одній країні, наприклад, в Португалії виробництво двох певних (сукна і вина) товарів обходиться дешевше, ніж в іншій країні, наприклад, в Англії (тобто у Португалії є абсолютні переваги щодо обох товарів), тим не менш, їй вигідно спеціалізуватися на виробництві та експорті тільки одного товару (вина), за яким у неї витрати в порівнянні з
 10. Словник термінів
  тема - світова валютна система, при якій долар США, а також англійський фунт стерлінгів хоча і в значно меншому обсязі, але здійснювали резервні функції поряд із золотом і обмінювалися на нього. Бюджетна позичка - бюджетні кошти, що надаються іншому бюджету на поворотній, безоплатній або платній основі на строк не більше шести місяців. Бюджетно-фінансова політика -
 11. Література
  тематичні методи побудови прогнозів. - М.: Радіо і зв'язок, 1997 35. Даль В. Тлумачний словник. - М.: Російська мова, 1989. 36. Демидова Л., Шейман І. Неприбутковий сектор в системі господарських відносин в США / / Питання економіки, - 1994, - № 4. 37. Дзарасов С. Зерна і плевела економікс / / Економіст, - 1998, - № 12. 38. Діоген Лаертський Про життя, навчаннях і висловах знаменитих
 12. Коротко про автора
  міжнародного терору для Росії. Квітень 1999. 5. Економічні аспекти чеченського врегулювання. Серпень 1999. 6. Основні механізми модернізації державного механізму та економіки Росії. Жовтень 1999. 7. Урядова методика розподілу трансфертів між регіонами: як безграмотність і безвідповідальність народжують злидні і корупцію. Грудень 1999. 8. Підходи до розробки
 13. 16.1. Изживание інститутів права і партнерства
  міжнародного освоєння природних ресурсів Сибіру і Далекого Сходу »([19]), що в контексті відповідних джерел передбачало істотне обмеження або повну втрату суверенітету Росії над зазначеними територіями на користь одних тільки США або ж США та групи наступних у фарватері їхньої політики розвинених країн. «Гуманітарна акція» по знищенню Югославії, розпочата в березні 1999 року,
 14. 16.2. Необхідність приведення військової доктрини у відповідність з доктринами країн-агресорів
  темам такого роду слід визнати різні види комп'ютерного зброї. Ми робимо цей висновок цілком відповідально, незважаючи на максимум первісний етап його розробки і ймовірне фактична відсутність не тільки готових для успішного досягнення практичних цілей зразків, а й загальновизнаних принципів підходу до їх створення. Не викликає сумніву, що склалася в останні десятиліття
 15. Тема 9. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РОСІЇ
  тема порогових показників економічної безпеки країни. Сюди відносять: обсяг інвестицій (25%); частку нових видів продукції (6%); частку населення з доходами нижче прожиткового мінімуму (7%); витрати на наукові дослідження у валовому внутрішньому продукті (2%). На мікроекономічному рівні економічна безпека розглядається, з одного боку, як запобігання витоку конфіденційної
 16. 1.5. Структура сучасної економічної теорії
  тематизация наукового знання. 4. Абстрактний об'єкт як основний елемент структури теоретичного знання. 5. Критерії структурування економічної теорії. Основні поняття і категорії: структура, логіко-математичні теорії, змістовні (описові) теорії, дедуктивні теорії, недедуктивних теорії, феноменологічні теорії, нефеноменологіческіе теорії, динамічні (універсальні,
 17. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  тематизация в зборі даних, спостереження носять спонтанний характер, відсутні комунікації між різними теоретичними підходами до дослідження. Єдиним джерелом інформації про розроблюваних концепціях стають книги. Пізніше з'являються типові дослідження, інформація про них починає публікуватися в спеціалізованих журналах . Те, що раніше було долею одинаків, виливається в
 18. 9. Обрисуйте коротко істота поглядів представників школи фізіократів.
  тема 1, гл. 2. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. 4-е вид. - М.: Справа Лтд, 1994. - Гл. 1. Майбурд Є. М. Введення в історію економічної думки. Від пророків до професорів. - М.: Справа, Віта-Пресс, 1996 . - Гл.
 19. 20. З ім'ям Д. Рікардо пов'язують створення теорії ренти. Як обгрунтовує онпроцесс утворення ренти?
  економічної думки. - М.: Вім, 1997 . - Лекція III. Бартенєв С.А. Економічні теорії та школи (історія і сучасність): Курс лекцій. - М.: БЕК, 1996. - Гл. 1. Бернар І., Коллі Ж.-К. Тлумачний економічний і фінансовий словник. - М.: Міжнародні відносини, 1994. - Т. II, с, 473-475. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. 4-е вид. - М.: Справа Лтд, 1994. - Гл, 4.
 20. 32. Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла
  тематик; він синтезував і використовував теоретичні розробки своїх попередників, в тому - числі теорію факторів виробництва, теорію граничної корисності. Теорію вартості переробив і трансформував в теорію ціни .. Економічну теорію Маршалла можна представити у вигляді такої схеми (рис. 6). Схема (в дещо спрощеному вигляді) ілюструє хід міркувань Маршалла. Визначальну
© 2014-2022  epi.cc.ua