Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

84. Клірингові розрахунки в рамках економічних союзів


Взаємні розрахунки країн - учасниць валютно-економічних союзів регламентуються угодами про кліринговому, платіжному або валютному союзі. В даний час такі союзи в основному характерні для країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються.
Угода про кліринг регулює спільні операції країн-учасниць на основі взаємного заліку вимог, що полегшує міжнародні розрахунки, дозволяє економити офіційні валютні резерви. Використання клірингу передбачає відносну збалансованість платежів і надходжень по платіжному балансу кожної країни.
Однак у випадку виникнення додаткових експортних можливостей країни відчувають труднощі з їх реалізацією, так як експорт обмежений розмірами імпорту учасників валютного клірингу.

Платіжний союз певною мірою компенсує цей недолік валютного клірингу, так як сальдо по проведеним в його рамках операціями покривається взаємними банківськими кредитами або через спеціальний фонд, створений за рахунок внесків країн-учасниць. Мета платіжного союзу країн, що розвиваються - забезпечити взаємну оборотність їх валют і взаємне кредитування для покриття дефіциту платіжного балансу. Операції платіжного союзу зазвичай здійснюються через уповноважений банк або спеціально створений фонд.
На відміну від клірингового і платіжного союзу, валютний союз країн, що розвиваються передбачає більш тісне валютне співробітництво, включаючи створення міждержавного Центрального банку для регулювання грошового обігу та міжнародних розрахунків.
З метою підтримки курсу національних валют за взаємними розрахунками створюється спільний фонд іноземних валют шляхом об'єднання частини офіційних валютних резервів країн-учасниць.
Клірингові та платіжні союзи послаблюють залежність країн, що розвиваються від іноземного капіталу, допомагають їм на колективній основі долати труднощі розвитку і частково вирішують валютно-економічні проблеми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 84. Клірингові розрахунки в рамках економічних союзів "
 1. 1. Функції Федеральної резервнойсістеми
  клірингових розрахунків, посеред-ством яких здійснюються чекові платежімежду вкладниками комерційних банків, а такжепредоставляет кредити банкам, іспитивающімвременний дефіцит обов'язкових резервов3. Fed здійснює нагляд за роботою банківськоїсистеми допомогою контролю за предоставленіемкредітов і практикою зберігання резервів. Fed уста-2 Milton Friedman, «Monetary Policy», Journal of
 2. 3. Профспілки в економікеСоедіненних Штатів
  спілок завжди билапротіворечівой. Вони одночасно виступають ікак організації, що захищають робітників від експлу-атації могутніми роботодавцями, і в той жевремя як монополії, здуваються заробітну пла-ту своїх членів, і, нарешті, як установи, допо-гающие стабільній роботі сучасної промисловості. Почнемо цей параграф з деяких фак-тов та історичного огляду В п. 4 ми рассмотрімвліяніе
 3. Стаття 8. Спеціальні мита
  спілок.
 4. 2. Валютні курси і конвертованість
  розрахунків.
 5. 54. К. Каутський, Р. Гільфердінг - теоретики «організованого капіталізму».
  Рамках існуючого ладу. Існуюче держава здатна вніс-ти планомірність і організованість в економіку, яка страждає від анархії і криз. 2. «Всякі зміни в суспільстві, - писав Каутський, - зрештою зводяться до змін в економічному фундаменті суспільства». Головні зміни мають відбутися в економіці. Цей процес передбачає створення «зразкових підприємств»,
 6. Стаття 17. Державний контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією комерційних організацій та їх об'єднань
  союзів або асоціацій); злиттям і приєднанням комерційних організацій, якщо сума їх активів по останньому балансу перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати
 7. 13.5. ТНК як суб'єкти зовнішньоторговельних відносин і виробники товарів за кордоном
  спілок.
 8. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  економічного зростання країн Заходу. Національ-ні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна пере-стройка в розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій еко-номіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. в розвинених і постсоціалістичних стра-нах. Сучасне соціально-економічне становище
 9. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  економічного зростання країн Заходу. Національні моделі змішаної економіки. Розвиток НТР і структурна перебудова у розвинених країнах. Роль регіональних союзів у світовій економіці. Світові центри: США, Японія, ЄЕС. Реформи 1980-1990-х рр.. в розвинених і постсоціалістичних країнах. Сучасне соціально-економічне становище
 10. Стаття 33. Трудові відносини
  спілок на підприємстві з іноземними інвестиціями здійснюється на основі чинного на території РРФСР
 11. 1. Національні та світова валютні системи
  розрахунків країни. У міру розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами, які перебувають на території різних країн. У сфері міжнародних розрахунків виникають дві базові проблеми: а) як встановлювати і регулювати співвідношення
 12. Стаття 5. Зовнішньоторговельна політика Російської Федерації
  спілок та країнами-учасницями діяльності, здійснюваної в зонах вільної
 13. 31.3. Інтеграційні процеси в країнах, що розвиваються
  клірингових і п'яти кредитних угод. Частка інтеграційних угруповань у загальному товарообігу країн, що розвиваються зросла з 7% в 1960 р. до 15% до середини 80-х років. Інтеграційні процеси в країнах, що розвиваються здійснюються насамперед на регіональній основі: в Латинській Америці, Азії, Африці, Близькому і Середньому Сході. Досвід інтеграційного розвитку в окремих регіонах
 14. 1. Світова торгівля
  рамках національних економік; - тенденцією постійного розширення виробництва з метою отримання прибутку. Прагнення до одержання прибутку і порівняно вузькі рамки національних ринків змушують корпорації та окремі підприємства шукати джерела збуту на зовнішніх ринках. Для промислових країн необхідні ринки збуту промислових товарів, обладнання, нових технологій. Країни, що розвиваються
 15. А. Загальні методи
  розрахунок небудь їхні зміни. Подібний прийом ми будемо застосовувати при класифікації економічних явищ (типів власності, видів ринків, функцій грошей, причин безробіття та ін.) і при пошуку умов економічної рівноваги (грошового обігу, ринкового попиту та пропозиції і т. п.). Економічна теорія повніше відображає дійсність, якщо бере на озброєння діалектику - вчення про
 16. 1.13.4. Облік зобов'язань
  розрахунків установи з постачальниками та підрядниками, а також нарахування та виплата з / пл з нарахуванням за виконані роботи та послуги. Аналітичний облік ведуть журналах у розрізі операцій за видами розрахунків і в картці обліку коштів і розрахунків. Операції оформляють: Д 401 01 - До 302 01 на нараховану з / пл; Д 303 02 - До 302 на нарахування посібників по б / л; Д 302 01 - До 201 01 на видачу
 17. 1. Визначення обсягу виручки, що забезпечує покриття всіх витрат
  розрахунку обсягу виручки, що покриває постійні та змінні витрати фірми, доцільно використовувати таку величину, як сума покриття. Розрахунок суми покриття дозволяє визначити, скільки коштів заробляє фірма, виробляючи і реалізуючи свою продукцію з тим, щоб окупити постійні витрати і отримати прибуток. Поняття середньої величини покриття використовується, коли мова йде не про виручку фірми
 18. Питання 52 Валютні союзи
  рамках останнього координується економічна політика країн членів. До нині існуючих валютних спілкам відносяться: - «єврозона» - об'єднання 15 країн, що використовують єдину європейську валюту (докладніше див у відповіді на питання 47); - об'єднання 14 африканських країн, що використовують в якості грошової одиниці центральноафриканський франк. Серед цих держав як центральноафриканські
 19. 27 СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ БІЗНЕСУ
  рамках, визначених організаційно-правовою формою підприємства. Капітал є основним поняттям бізнесу. Під капіталом розуміється майно і права, застосування яких дозволяє отримувати додаткову вартість. Бізнесом називається використання додаткового капіталу з ланцюгом отримання додаткової вартості. Капітал це дуже складне і багатогранне поняття. Під цим терміном раніше
 20. РЕЗЮМЕ
  економічні відносини є невід'ємною частиною світового господарства. Зміни, що відбуваються у світовій економіці, неминуче накладають відбиток на стан і характер МЕВ. Визнання Миру як єдиної системи, що складається з взаємозалежних елементів і функціонуючої за єдиними законами ринкового простору, призвело до появи концепції глобалізації економіки і новим принципам класифікації
© 2014-2022  epi.cc.ua