Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

1.13.4. Облік зобов'язань


Це 3-й розділ ЕПСБУ. Облік ведуть на рахунку 300.
Рахунок 302 застосовують для відображення розрахунків установи з постачальниками та підрядниками, а також нарахування та виплата з / пл з нарахуванням за виконані роботи та послуги.
Аналітичний облік ведуть журналах у розрізі операцій за видами розрахунків і в картці обліку коштів і розрахунків.
Операції оформляють: Д 401 01 - До 302 01 на нараховану з / пл;
Д 303 02 - До 302 на нарахування посібників по б / л;
Д 302 01 - До 201 01 на видачу з / пл.
Рахунок 303 використовують для обліку розрахунків з бюджетом по податках.

Аналітичний облік ведуть у розрізі видів в розрахунків в картці обліку коштів і розрахунків.
Операції оформляють:
Д 302 - До 303 на нараховані суми податків;
Д 303 - До 201 01 на перерахування сум податків в дохід бюджету.
Нарахування заробітної плати за місяць і виплата за другу половину місяця проводиться з розрахунково-платіжної відомості. У розрахунково-платіжної відомості записуються табельні номери, прізвища та ініціали працівників, суми нарахованої заробітної плати та допомог, виданого авансу, утриманих податків та інших сум.

Розрахунки з працівниками при виході у відпустку або звільнення виробляються в записці-розрахунку про надання відпустки (звільнення). Номер і дата записки повинні відповідати номеру наказу та датою наказу про майбутню відпустку або звільнення.
Для отримання відомостей про заробітну плату працюючого ведеться картка-довідка, в якій, крім загальних відомостей про працівника, щомісячно відображаються за видами сум утримання, за видами сум до видачі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.13.4. Облік зобов'язань "
 1. Податковий облік
  облік доходів і витрат для цілей обчислення податкової бази по податку в книзі обліку доходів і витрат організацій та індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, форма та порядок заповнення якої затверджуються Міністерством фінансів
 2. Стаття 9. Відносини між кредитною організацією і державою
  зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями кредитної організації, за винятком випадків, коли держава сама прийняло на себе такі зобов'язання. Кредитна організація не відповідає за зобов'язаннями Банку Росії. Банк Росії не відповідає за зобов'язаннями кредитної
 3. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  зобов'язань з одночасним здійсненням запозичень ... в обсягах погашаються боргових зобов'язань з встановленням інших умов обслуговування боргових зобов'язань і термінів їх
 4. Література
  облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 8. Статистичний бюлетень: Місячник. Мн., 2000. 9. Чернюк
 5. Контрольні питання
  зобов'язань Російської Федерації. 3. Дайте визначення реєстру видаткових зобов'язань. 4. Які види витрат відносяться до публічних нормативним зобов'язаннями? 5. Охарактеризуйте склад бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг. 6. Які вимоги пред'являються до змісту державного (муніципального)
 6. 5. Податок на додану вартість
  облік в податковому органі. Іноземні організації мають право стати на облік у податкових органах як платники податків за місцем знаходження своїх постійних представництв в
 7. Стаття 75. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
  зобов'язаннями
 8. Контрольні питання
  зобов'язання Російської Федерації, і який термін є граничним для погашення зазначених зобов'язань ? 6. У якому випадку Російська Федерація несе відповідальність за зобов'язаннями суб'єктів Федерації і муніципальних
 9. Стаття 2. Статутний капітал та інше майно Банку Росії є федеральною власністю ...
  Зобов'язаннями Банку Росії, а Банк Росії - за зобов'язаннями
 10. Література
  облік »від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ . 3. Бюджетний кодекс Російської Федерації. М., 2000. 4. Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 1999 рік» від 22.02.1999 р. № 36-ФЗ. 5. Закон РРФСР «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР» від 10.10.1991 р. № 1734-1 (зі змінами та доповненнями). 6. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності». 7. Закон
 11. Стаття 40. Під рефінансуванням розуміється кредитування Банком Росії банків, у тому числі облік і переоблік векселів
  . Форми, порядок і умови рефінансування встановлюються Банком
 12. Стаття 98. Склад державного боргу Російської Федерації
  зобов'язання Російської Федерації можуть існувати у формі: 1. Кредитних угод і договорів, укладених від імені Російської Федерації з кредитними організаціями, іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями ... державних цінних паперів, що випускаються від імені Російської Федерації ... 2. Боргові зобов'язання Російської Федерації можуть бути короткостроковими
 13. Тести
  облік векселів комерційних банків; г) видача позики. 4. Що з перерахованого нижче являє собою активи банку: а) вклади, позики та обов'язкові резерви; б) готівкові гроші, вклади та обов'язкові резерви; в) готівкові гроші, власність і вклади; г) ГЦ Б, позички та обов'язкові резерви. 5. Яке з наступних рівностей становить фундаментальну основу банківського балансу: а)
 14. Питання 3 Особливості податкового планування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях і вільних економічних зонах
  обліку Фінансовий менеджер спочатку повинен зрозуміти досить складний характер взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування. Оскільки система бухгалтерського обліку не задовольняє повною мірою фіскальним цілям, у вітчизняній практиці існують три підходи до інформаційного забезпечення державної податкової інспекції про об'єкти оподаткування. Найперший з них
 15. Стаття 6. Діяльність кредитної організації на ринку цінних паперів
  облік, зберігання та інші операції з цінними паперами, що виконують функції платіжного
 16. Передмова
  облік, аналіз і аудит », і викладачам, від яких безпосередньо залежить якість підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Викладачам ХТРЕІУ, читає лекції з дисциплін спеціалізації «Податки та оподаткування», пропонується весь блок навчальних дисциплін, у тому числі: «Податки та оподаткування», «Федеральні податки і збори», «Регіональні та місцеві податки», «Організація і методи
 17. § 8.2. Бухгалтерський облік у системі обчислення податку
  обліку та оподаткування ніколи не розглядався, так як в умовах централізовано керованої економіки система оподаткування була відсутня як така. Однак у період формування нової російської податкової системи в кінці 1991 року система бухгалтерського обліку була органічно вбудована в систему оподаткування і пристосована для цілей обчислення податкових платежів, причому бухгалтерський
 18. 27.8. Цільовий бюджетний фонд Міністерства РФ з атомної енергії
  обліку коштів федерального бюджету, що відкриваються в порядку, що встановлюється Центральним банком РФ за погодженням з Урядом РФ. Відокремлений облік зазначених коштів в іноземній і національній валютах здійснюється Головним управлінням Федерального казначейства Міністерства фінансів РФ. *** Розглядаючи динаміку утворення і ліквідації цільових бюджетних фондів у складі
© 2014-2022  epi.cc.ua