Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

14. Еволюція зовнішньоторговельної політики


Зовнішньоторговельна політика являє собою систему заходів, націлених на захист внутрішнього ринку або на стимулювання зростання обсягу зовнішньої торгівлі, зміна її структури та напрямів товарних потоків.
Існують дві основні моделі зовнішньоторговельної політики: протекціонізм і вільна торгівля (лібералізм).
Різні стадії світового економічного розвитку характеризувалися превалюванням однієї з цих моделей зовнішньоторговельної політики.
У період первісного нагромадження капіталу типовою системою зовнішньоторговельної політики був протекціонізм. Високими ввізними митами на промислові товари вітчизняна промисловість захищати від іноземної конкуренції, а підприємці прискореними темпами здійснювали накопичення капіталу.
У цей період протекціонізм відігравав прогресивну роль, сприяючи швидкому зростанню промисловості і розвитку економіки в цілому.
Після промислового перевороту Англія стала «промислової майстерні світу» і могла не побоюватися іноземної конкуренції. Це спонукало англійських промисловців відмовитися від протекціонізму і перейти до вільної торгівлі. Слідом за Англією в 50-60-і рр.. XIX століття поворот від протекціонізму до вільної торгівлі став відбуватися і в інших країнах.
На початку XX століття зовнішньоторговельна політика істотно змінилася: типовою її формою знову став протекціонізм, що має вже інший характер і значення. Товари обкладалися високими митами не тому, що їх виробництво в даній країні слабо розвинене, а з метою перешкодити доступу іноземних товарів на внутрішній ринок і забезпечити підтримку своєї промисловості і монопольно високі ціни.

Після Другої світової війни еволюція зовнішньоторговельної політики відбувалася під впливом зростаючої інтернаціоналізації господарського життя в умовах науково-технічної революції, лібералізації ринків, підвищення ролі міжнародного обміну як найважливішого чинника розвитку продуктивних сил.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14. Еволюція зовнішньоторговельної політики "
 1. Стаття 4. Принципи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації є: 1) єдність зовнішньоторговельної політики як складової частини зовнішньої політики Російської Федерації, 2) єдність системи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності та контролю за її здійсненням; 3) єдність політики експортного контролю, що здійснюється з метою реалізації державних завдань забезпечення національної
 2. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  зовнішньоторговельна політика здійснюється за допомогою митно-тарифного регулювання (застосування імпортного та експортного митних тарифів) і нетарифного регулювання (зокрема, шляхом квотування і ліцензування) зовнішньоторговельної діяльності ... Не допускаються інші методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень
 3. Стаття 6. Питання, що знаходяться у веденні Російської Федерації в області зовнішньоторговельної діяльності
  зовнішньоторговельних зв'язків та основних принципів зовнішньоторговельної політики Російської Федерації; 2) забезпечення економічної безпеки, захист економічного суверенітету та економічних інтересів Російської Федерації, економічних інтересів суб'єктів Російської Федерації і російських осіб; 3) державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, включаючи фінансове, валютне, кредитне,
 4. Глава 6. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  зовнішньоторговельна політика кожної країни. Грамотно побудована система та-моженних тарифів сприяє розвитку внутрішнього ринку країни, а оскільки зовнішня тор-Гауліт є однією з найважливіших форм міжнародних зв'язків, від того, наскільки ефективна зовнішньоторговельна політика держави, багато в чому залежить його місце на світовому
 5. Частина 1. Захоплююче життя ТЕХНОЛОГІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
  еволюцію. Після опису в першому розділі основних характеристик цієї еволюції в традиційному її розумінні, у другому розділі виявляються і аналізуються ключові особливості інформаційних технологій, пов'язані зі спрощенням і розширенням комунікацій. Третя глава описує найбільш фундаментальна зміна людської еволюції, що викликається широким поширенням інформаційних технологій, -
 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  зовнішньоторговельної політики, що передбачає свободу підприємців, фірм у прийнятті та здійсненні рішень по веденню зовнішньої торгівлі. ПРОТЕКЦИОНИЗМ - принцип зовнішньоторговельної політики, що передбачає втручання держави в зовнішньоторговельну діяльність, ті чи інші форми і методи державного регулювання. Абсолютна перевага - вигоди, що випливають з різної величини витрат
 7. Питання 8 Етапи міжнародної інтеграції
  еволюція Європейського Союзу є своєрідним проявом руху до повної економічної інтеграції. Рання історія Європейського економічного співтовариства (1958 1986) фактично означала створення спочатку зони вільної торгівлі, а потім митного союзу. Починаючи з 1986 р. відбувається поступове просування до стану повної економічної
 8. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньоторговельної діяльності »та« Закон Російської Федерації про митний
 9. збільшен-ня валютного курсу стимулює імпорт і робить менш привабливим екс-порт, а обидві ці тенденції працюють на
  зовнішньоторговельна полі-тика не впливає на зовнішньоторговельний баланс. Іншими словами, зовнішньоторговельна політика, безпосередньо впливає на експорт або імпорт, не змінює значен-ня чистого експорту. Цей висновок здасться менш дивним, якщо ми вспом-ним відоме нам тотожність: NX=NFI=S-I. Чистий експорт дорівнює чистим іноземним інвестиціям, які дорівнюють раз-ності національних
 10. 13. Міжнародна торгівля та зовнішньоекономічні зв'язки
  зовнішньоторговельний оборот. Різниця між сукупним імпортом і експортом називається сальдо торгового балансу. Воно може бути активним і пасивним. При негативному сальдо країна-боржник зобов'язана виплатити іншим країнам заборгованість грошовими коштами або поставкою додаткової продукції або отримати кредит від країни-постачальника. Ступінь включення країни в зовнішньоекономічні відносини
 11. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  еволюції. Господарсько-технічні досягнення. Неолітична революція. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва. Особливості господарства давньосхідних товариств. Античне рабовласництво. Зовнішньоекономічна діяльність. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи. Особливості первісної економіки у східних слов'ян. Фактори, що впливають на хід економічного розвитку руських земель.
© 2014-2022  epi.cc.ua