Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках


Прогноз кон'юнктури будь-якого товарного ринку зазвичай розробляється на основі даних аналізу і вивчення показників, які можуть допомогти у визначенні тенденцій розвитку виробництва та міжнародної торгівлі в майбутньому. Прогноз кон'юнктури дає оцінку ймовірного руху цін, залежно від чого змінюється тактика закупівлі та реалізації товару.
Існує безліч різноманітних методів прогнозування, серед яких найбільшого поширення набули екстраполяція, експертні оцінки, економіко-математичне моделювання, балансовий метод.
Екстраполяція заснована на аналізі сформованих у минулому закономірностей розвитку досліджуваного економічного явища і поширення їх на майбутнє. Передбачається, що основні співвідношення, пропорції і темпи зростання, характерні для даного явища, з великим ступенем ймовірності без істотних змін можуть мати місце в перспективі. Таким чином, використання екстраполяції з метою прогнозування ринкової кон'юнктури являє собою облік досвіду минулого як дії об'єктивних законів розвитку економіки.
Експертні оцінки базуються на досвіді, знаннях та інтуїції висококваліфікованих фахівців. Найбільш часто вони застосовуються і при розробці економічних прогнозів.
Економіко-математичне моделювання дає можливість встановити певні кількісні закономірності, що характеризують розвиток ринку, і дати якісну оцінку значущості окремих показників, що відображають вплив різних кон'юнктурообразующіх факторів. На основі даних за ряд років складаються економіко-математичні моделі, що відображають більш-менш складні функціональні залежності між різними показниками товарного ринку.
Балансовий метод застосовується для прогнозу кон'юнктури деяких ринків сировини органічного походження. Суть його полягає в складанні балансу попиту та пропозиції. На основі даних за попередні роки розробляється передбачуваний баланс виробництва і споживання на майбутній рік. У ньому враховуються перехідні запаси минулих років, оцінки врожаю, внутрішнього споживання і перехідні запаси на кінець майбутнього року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках "
 1. 1.1. Визначення технічного аналізу. Необхідні складові для прогнозування цін
  Почнемо вивчення технічного аналізу з його класичного визначення і аксіом, сформульованих на початку 80-х років трейдером і аналітиком Джоном Мерфі1. Технічний аналіз - метод прогнозування цін за допомогою розгляду графіків рухів ринку за попередні періоди часу. Під терміном руху ринку аналітики розуміють три основних види інформації: ціна, обсяг і відкритий інтерес. Ціною
 2. скорботні ВЕК РОЗВАГ
  «Головне, принципова відмінність справді наукового прогнозування від ворожіння на кавовій гущі полягає в тому, що другий іноді збувається» [1]. (Академік І.Анчішкін, основоположник економічного прогнозування в
 3. 2. Система прогнозування
  1. Основні характеристики і напрямки розвитку регіональної системи прогнозування соціально-економічного розвитку. 2. Основні напрямки здійснення прогнозування, показники регіональних прогнозів соціально-економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
 4. Тема 5 Конкуренція і монополія
  Конкуренція: сутність і функції. Методи конкурентної боротьби, види конкурентної поведінки фірм. Ринок досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації.
 5. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  В даний час на російському ринку представлені і найбільш широко використовуються чотири міжнародних інформаційних системи. В першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш
 6. Запитання до теми
  1. Розгляньте особливості економічного розвитку Індії в 80-90-і роки. 2. Проаналізуйте основні чинники та умови економічного розвитку Індії в останні десятиліття. 3. Які характерні риси господарського механізму Індії? 4. Охарактеризуйте позиції Індії на міжнародних ринках товарів. 5. Чи знаходить свій прояв структура індійського експорту на
 7. РЕЗЮМЕ
  Купівля і продаж іноземної валюти здійснюється на валютних ринках. Міжнародний валютний ринок являє собою сукупність національних, регіональних і світових валютних ринків. У 80-х і першій половині 90-х років обсяг операцій міжнародного валютного ринку зростав швидкими темпами. На валютних ринках відбуваються валютні операції з негайною поставкою валюти, а також різні види
 8. Позичальники
  . Основна частка коштів на міжнародних ринках капіталу поглинається позичальниками з країн ОЕСР (60-90%). Найбільшими серед них є корпорації США (67% банківських позик в 1998 р.), Британії (9%), Канади. Частка країн після її зниження в 80-і роки піднялася до 7%. Найбільшими одержувачами капіталу виступали Саудівська Аравія і Мексика. Із середини 80-х років до запозичення на
 9. 2.2. Ефективність двох підходів
  Обидва методи намагаються вирішити одну і ту ж проблему: визначити напрямок подальшого руху ціни, але підходять до неї з різних сторін. Фундаменталісти вивчають причини, рушійні ринком, а технічні аналітики - ефект. Фундаменталіст грунтується на звичайній логіці і постійно ставить запитання "чому?". Технічний аналітик вважає, що знати причину зовсім не обов'язково, оскільки фундаментальний
 10. 1.5. Класифікація методів технічного аналізу
  Все різноманіття методів прогнозування технічного аналізу більш-менш вкладається в певну схему. У цій книзі мова в основному піде про західному технічному аналізі, в рамках якого і визначена нижченаведена класифікація. 1. Графічні методи Під графічними розуміються ті методи, в яких для прогнозування використовуються наочні зображення рухів ринку. Ці методи
 11. ПЕРЕДМОВА
  Перед Вами - книга з технічного аналізу. Технічний аналіз в цілому можна визначити як метод прогнозування ціни, заснований на математичних, а не на економічних викладках. Цей метод був створений для чисто прикладних цілей, а саме - отримання доходів при грі спочатку на ринках цінних паперів, а потім і на ф'ючерсних. Всі методики технічного аналізу спочатку створювалися окремо один від
 12. 40 . Форми міжнародних валютних і платіжно-розрахункових відносин
  Валютні відносини являють собою форму міжнародних економічних відносин. До них відносяться: - валютні операції між учасниками валютного ринку; - валютний арбітраж, що дозволяє використовувати різницю в котируваннях валют на міжнародних та національних валютних ринках; - здійснення валютних обмежень і використання валютних клірингів; - інші операції. Міжнародні
 13. Глава 2 основні макроекономічні МОДЕЛЬ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  Агрегирование - об'єднання рівноважних цін на окремих товарних ринках у рівень цін і рівноважних кількостей товарів в реальний обсяг сукупного
 14. 3. Доходи та їх види. Прибуток
  Отже, економічні ресурси мають своїх власників . Ті самі їх споживають або, що частіше буває, продають на ринках ресурсів (див. 5.2) і отримують за це плату у вигляді доходів. Покупці ресурсів (переважно фірми) мають можливість оплатити їх, так як продають на товарних ринках вироблену на базі економічних ресурсів продукцію і також отримують за це плату у вигляді доходів. Таким
 15. Стаття 2. Сфера застосування Закону
  ... Цей Закон поширюється на відносини, що впливають на конкуренцію на товарних ринках в Російській Федерації, в яких беруть участь російські та іноземні юридичні
 16. Передумови міжнародної спеціалізації
  . Зростання пропозиції, виробництва обробної промисловості супроводжується розширенням номенклатури виробів. В основі цього процесу лежать дроблення споживчого попиту і наявність істотних відмінностей в його характері на ринках окремих країн. Національна промисловість не встигає за асортиментним розширенням попиту на світовому ринку, в силу чого відбувається певне профілювання
 17. Кредитори
  . Основними кредиторами на міжнародних ринках капіталу також виступають господарюючі суб'єкти розвинутих країн, найбільшим серед яких є Японія. В 90-ті роки розвинені країни в цілому мали позитивне сальдо з поточних статей платіжних балансів на суму понад 170 млрд дол, що дозволило їм виступати чистими кредиторами. Країни, що розвиваються зводили поточні операції з великими
 18. 6. Теорія «Міжгалузевого балансу»
  Теорія «Міжгалузевого балансу» була розроблена в США В. В. Леонтьєвим як дієвий інструмент при аналізі та прогнозуванні структурних взаємозв'язків в економіці. Вона виходить з можливості досягнення загального макроекономічного рівноваги, для чого розроблена модель цього стану, що включає структурну взаємозв'язок всіх стадій виробничого процесу - виробництва, розподілу або
 19. Ринковий підхід
  Ринковий підхід (або підхід аналога) включає три основні методи оцінки: метод ринку капіталів, метод угод та метод галузевої оцінки. Метод ринку капіталів заснований на цінах продажу акцій подібних фірм на світових фондових ринках. Для застосування цього методу потрібно детальна фінансова і цінова інформація по представницької групі порівнянних фірм. Серцевина методу - фінансовий аналіз,
 20. 1.8. Висновок
  Ми розглянули філософію технічного аналізу, дізналися про його зародження та історії розвитку. На підставі цих знань вже можна почати займатися практикою прогнозування. Проте наступна глава присвячена порівнянню технічного аналізу з фундаментальним. Фундаментальний аналіз в широкому сенсі займається звичайною причинно-наслідковим зв'язком економічних подій і тому важливий не тільки з
© 2014-2022  epi.cc.ua