Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

5. Міжнародний економічний обмін і теорія порівняльних витрат


З часів початку промислового перевороту постійно зростає взаємозв'язок національних господарств у рамках світової економіки. У міру розвитку великої машинної індустрії, збільшення масштабів виробництва, поглиблення спеціалізації в самій промисловості стало неможливим випускати постійно збільшується номенклатуру виробів у рамках економік окремих країн. Подальший розвиток продуктивних сил зумовило тенденцію до поглиблення міжнародного поділу праці.
Кожна країна має певною кількістю природних багатств, історично накопиченим інтелектом людей (знаннями, навичками, досвідом). Першим аргументом на користь обміну результатами господарської діяльності між країнами буде відмінність умов виробництва.
Другим аргументом на користь обміну виступають витрати виробництва, оскільки витрати на виробництво тієї чи іншої продукції в різних країнах неоднакові.
Д. Рікардо в рамках своєї теорії порівняльних витрат показав, яким чином всі учасники міжнародних господарських зв'язків витягують вигоди для себе і сприяють зростанню ефективності використання продуктивних сил в масштабах світової економіки. Значення теорії порівняльних витрат полягає в тому, що вона дає базу для розуміння сутності міжнародного поділу праці та міжнародного обміну. Принцип порівняльних витрат справедливий не тільки щодо будь-яких двох країн, але і будь-якого числа товарів і країн.

Теорія порівняльних витрат виходила з національних відмінностей у вартості, обумовлених витратами праці. Перехід наприкінці ХIX-початку ХХ століття до монополістичного капіталізму ознаменувався тим, що виникла всесвітня система господарства, для якої характерний ряд нових ознак: розвинулася акціонерна форма ведення господарства; вивіз капіталу і розширився обмін між країнами супроводжувалися інтернаціоналізацією господарських відносин; виникли міжнародні монополії, і на їх основі, в кінцевому рахунку, відбувся розділ світового економічного простору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Міжнародний економічний обмін і теорія порівняльних витрат "
 1. Запитання для закріплення матеріалу
  міжнародній торгівлі? 4. У чому суть абсолютної переваги А. Сміта? Які наслідки має ідея абсолютної переваги А. Сміта для вистав меркантилістів про господарську діяльність, ролі держави, структурі торгівлі, торговельної політики і природі зовнішньоторговельного виграшу? 5. У чому відмінність закону порівняльної переваги Д. Рікардо від порівняльної переваги А. Сміта?
 2. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо
  міжнародної торгівлі. Розглянемо дію принципу порівняльних переваг (витрат) в міжнародній торгівлі на конкретному прикладі. Приклад 34.1. Припустимо, що відріз сукна в 25 м обмінюється на бочонок вина в 50 л. На виробництво такого відрізу сукна в Португалії витрачається річний працю 90 працівників, а в Англії - 100 працівників. На виробництво барильця вина зазначеної ємності в
 3. Висновки
  міжнародної торгівлі дали меркантилісти. Згідно з їх уявленнями, у виграші може бути лише країна, нарощує експорт і обмежує імпорт в цілях накопичення золота. 2. Адам Сміт сформулював ідею абсолютної переваги, згідно з якою країна експортує товар, вироблений з меншими витратами, ніж це вдається торговому партнеру. Ця ідея завдала великої шкоди уявленням
 4. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 5. Терміни і поняття
  економічні відносини Міжнародний поділ праці (МРТ) Теорія абсолютної переваги Теорія відносної переваги Теорія співвідношення факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності, взаємозалежності і залежності Структура світового господарства
 6. Терміни і поняття
  економічні відносини Міжнародний поділ праці (МРТ) Теорія абсолютної переваги Теорія відносної переваги Теорія співвідношення факторів виробництва Парадокс В. Леонтьєва Модель «кваліфікованої робочої сили» Модель альтернативних витрат Теорія життєвого циклу товару Концепція незалежності, взаємозалежності і залежності Структура світового господарства
 7. Тема 59. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ І ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА
  обмін товарними послугами і купівлю-продаж інтелектуальної власності. 2. Вигідність зовнішньої торгівлі. Теорія порівняльних переваг. Експорт в зовнішній торгівлі, за А. Смітом, стає вигідним, якщо витрати на виробництво товарів усередині країни значно нижче, ніж у інших держав. У цьому випадку товари, вироблені національною економікою, мають абсолютні переваги перед
 8. ГЛАВА 11 АВСТРІЙСЬКА ШКОЛА
  обміні Менгера і Бем-Баверка? Теорія альтернативних витрат і поставлення Візер? Теорія капіталу і відсотка Бем-Баверка? Суперечка про методи Австрійська (Віденська) школа, мабуть, більше всіх напрямів маржиналізму заслуговує назву «школа». Вона виникла навколо кафедри Віденського університету, яку довгі роки очолював Карл Менгер. Основними представниками австрійської школи крім Менгера
 9. Глава 7 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  міжнародному товарообміну, то, може так виявитися, країні буде нічим торгувати. Уявіть, як важко доводиться економістам, що займаються міжнародною торгівлею: економіка міжнародної торгівлі починається, а не закінчується принципом порівняльного
 10. Лекція 21 Тема: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ТЕОРІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  міжнародних економічних відносин; - міжнародні валютні відносини; - теорія
 11. Теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина
  міжнародної торгівлі пов'язано із створенням в 20-х рр.. XX в. шведськими економістами Елі Хекшером і Бертилем Олином теорії співвідношення факторів виробництва, яка найбільш повно була викладена в книзі останнього «Міжрегіональна і міжнародна торгівля» (1933 р.). Ця теорія грунтується на тих же передумови, що і теорії абсолютних і порівняльних переваг Сміта і Рікардо. Основне
 12. 50. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
  міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. Різноманітна зовнішньоторговельна діяльність підрозділяється по товарній спеціалізації на торгівлю продукцією, машинами та обладнанням, сировиною і послугами. Основоположником класичної теорії міжнародної торгівлі є А. Сміт (1723-1790), який вважав, що основою розвитку міжнародної торгівлі служить
 13. Глава 4 внутрішньогалузевої торгівлі
  міжнародної торгівлі, засновану на порівняльній перевазі. Це протиріччя було помічено давно, але зазвичай воно приписувалося витратам, проистекающим від спрощують передумов теоретичної моделі, поки пошуки джерела торгівлі, альтернативного порівняльного переваги, які з теорії X-О, не привели до відкриття другого джерела міжнародної торгівлі - ефекту зростаючого
 14. 82. Поясніть зв'язок витрат з факторними перевагами в теорії Е. Хекшера-Б. Олина.
  Обміні зростає частка товарів обробних галузей, послуг. У формуванні світових цін все значніше роль не стільки природних, скільки інших факторів. У трактуванні шведських економістів витрати у зовнішній торгівлі визначаються цінами на фактори (праця, капітал, природні ресурси, технологію), якими учасники торгівлі наділені по-різному. Одні фактори є в надлишку, інших не вистачає. А
 15. 21. Порівняйте принцип відносних витрат Д. Рікардо з принципом абсолютних витрат А. Сміта (у зовнішній торгівлі).
  Міжнародного обміну не обов'язково служать відмінності абсолютних витрат. Достатньо, щоб відрізнялися порівняльні витрати. Хоча витрати виробництва сукна в Англії дещо вище, ніж у Португалії, Англії все одно вигідно експортувати сукно, а Португалії - його купувати (хоча у неї витрати трохи нижче). Зі свого боку Португалія буде займатися експортом вина, виробництво якого
 16. РЕЗЮМЕ
  міжнародної торгівлі пояснюють причини та умови її виникнення. Крім раннього напрямки меркантилістів, які виводили зовнішню торгівлю з завдання збільшення запасів золота і коштовностей в країні, всі основні концепції бачать причину торгівлі між народами в економічних перевагах і вигодах міжнародних рідного поділу праці. А. Сміт і Д. Рікардо обгрунтували і сформулювали положення про
 17. Терміни і поняття
  міжнародної торгівлі Теорія специфічних факторів виробництва Теорема Самуельсона-Джонса Теорія міжнародної торгівлі на основі ефекту масштабу торгуються і неторгуємой товари та послуги Теорема Рибчинського «Національний ромб» у теорії міжнародної конкуренції М. Портера Питання для самоперевірки Припустимо, країни А і В мають по 100 працівників, зайнятих у двох виробництвах:
 18. Таким чином, фермер володіє порівняльною перевагою у вирощуванні картоплі, а
  економічного «піро-га» дозволяє підвищити рівень життя всіх членів суспільства. Іншими словами, поки витрати втрачених можливостей двох осіб розрізняються, обмін това-рами вигідний обом, оскільки кожен отримує товар за нижчою ціною, ніж його альтернативні витрати виробництва цього продукту. Розглянемо запропоновану угоду з точки зору фермера. Фермер отримує 3 кг м'яса в
© 2014-2022  epi.cc.ua