Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина


Подальший розвиток класичної теорії міжнародної торгівлі пов'язано із створенням в 20-х рр.. XX в. шведськими економістами Елі Хекшером і Бертилем Олином теорії співвідношення факторів виробництва, яка найбільш повно була викладена в книзі останнього «Міжрегіональна і міжнародна торгівля» (1933 р.). Ця теорія грунтується на тих же передумови, що і теорії абсолютних і порівняльних переваг Сміта і Рікардо. Основна відмінність полягає в тому, що вона виходить з наявності не одного, а двох факторів виробництва: праці і капіталу.
Згідно поглядам Хекшера і Оліна кожна країна різною мірою наділена цими факторами виробництва, що й породжує відмінності в співвідношенні цін на них у країнах, що беруть участь у міжнародній торгівлі. Ціною капіталу є процентна ставка, а ціною праці - заробітна плата.
Рівень відносних цін, тобто співвідношення цін на капітал і праця в країнах, більш насичених капіталом, буде менше, ніж у країнах, де є дефіцит капіталу і відносно великі трудові ресурси. І, навпаки, рівень відносних цін на працю і капітал в країнах з надлишковими трудовими ресурсами буде менше, ніж в інших країнах, де їх бракує.

Це в свою чергу призводить до відмінності відносних цін на одні й ті ж товари, від якого залежать національні порівняльні переваги. Звідси кожна країна прагне спеціалізуватися на виробництві товарів, що вимагають більше факторів, якими вона відносно краще наділена.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина "
 1. Сучасні теорії МРТ
  Сучасні теорії МРТ ведуть свій початок від класичної по-глітекономіі, від теорій А. Сміта і Д. Рікардо , які першими припустили, що для країни вигідною може бути не тільки продаж, а й купівля товарів на зовнішньому ринку, участь у МРТ. А. Сміт на основі своєї теорії абсолютної переваги доводив вигідність МРТ. Він стверджував, що якщо яка-небудь країна може постачати нас
 2. Теорія специфічних факторів виробництва
  Теорія специфічних факторів виробництва була розроблена американськими економістами Полом Самуельсоном і Рональдом Джонсом в 70 - х рр.. на основі фундаментальних положень теорії Хекшера-Оліна. Однак на відміну від своїх попередників автори цієї теорії виходять з того, що у виробництві товарів беруть участь не два, а три фактори: праця (L), капітал (К) і земля (Т). Причому тільки праця є
 3. Терміни і поняття
  Світова торгівля Структура світової торгівлі Світові ціни Умови торгівлі Теорія абсолютних переваг Теорія порівняльних переваг Теорія факторів виробництва Хекшера-Олина Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва (теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона) Парадокс Леонтьєва Стандартна модель міжнародної торгівлі Теорія специфічних факторів виробництва Теорема
 4. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 5. Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва (теорема Хекшера-Оліна- Самуельсона)
  Під впливом міжнародної торгівлі відносні ціни на товари, що беруть участь у світовому товарообігу, мають тенденцію до вирівнювання. Це призводить і до вирівнювання співвідношення цін на фактори виробництва, що використовуються при створенні цих товарів у різних країнах. Характер цієї взаємодії був розкритий американським економістом П. Самуельсоном, що линули з основних постулатів теорії
 6. Теорема Рибчинського
  Англійський економіст польського походження Т.М. Рибчинський уточнив висновки теорії співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина. Він довів теорему, згідно якої при незмінних світових цінах і наявності тільки двох секторів в економіці розширення використання надлишкового фактора в одному з них веде до скорочення виробництва і випуску товарів в іншому. Розглянемо теорему Рибчинського на
 7. Неокласична теорія
  Неокласична теорія розвивалася в рамках класичної теорії міжнародної торгівлі. Так, однією з її основ є рікардіанський принцип порівняльних переваг в міжнародній торгівлі. Спираючись на цей принцип, один із класиків економіки, англієць Дж.С. Мілль в XIX в. вперше у світі почав розробляти питання руху капіталу між країнами. Слідом за Д. Рікардо він показав, що
 8. 1. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація
  . Світове господарство являє собою складний механізм, здатний до швидкого зміни під впливом багато-чисельних факторів науково-технічного, економічного, політичного, соціального, інституційного та іншого характеру. Науково-технічна революція визначила якісні перетворення в продуктивних силах, вихід розвинених країн на постіндустріальну щабель розвитку, зумовила
 9. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  Розробка економічної теорії в такій мірі евристично залежить від логічних процесів обчислення, що економісти не завжди усвідомлюють фундаментальні проблеми, що лежать в основі методів економічного розрахунку. Економісти схильні сприймати економічний розрахунок як само собою зрозумілий. Вони не розуміють, що він є не кінцевою даністю, а похідним, що вимагає зведення до більш
 10. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  З приводу предмета економічної науки ніколи не існувало жодних сумнівів і невизначеності. З тих пір, як люди стали прагнути до систематичного вивчення економічної науки, чи політичної економії, всі сходилися на тому, що завданням цієї галузі знання є дослідження ринкових явищ, тобто визначення взаємних співвідношень обміну товарів і послуг, переуступає на ринках, їх
© 2014-2022  epi.cc.ua