Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Теорема Рибчинського


Англійський економіст польського походження Т.М. Рибчинський уточнив висновки теорії співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина.
Він довів теорему, згідно якої при незмінних світових цінах і наявності тільки двох секторів в економіці розширення використання надлишкового фактора в одному з них веде до скорочення виробництва і випуску товарів в іншому. Розглянемо теорему Рибчинського на конкретному прикладі.
Рис. 34.7. Вплив зростання використання фактора виробництва на доходи від нього
Припустимо, що в країні виробляються два товари: Х і Y з використанням двох факторів виробництва - капіталу і праці (рис.
34.7). Причому товар Х є відносно більш трудомістким, а товар Y-відносно більш капіталомістким. Вектор OF показує оптимальне поєднання праці і капіталу на основі використання найбільш ефективної технології при виробництві товару X, а вектор ОЕ - відповідно при виробництві товару Y. Забезпеченість країни в цілому трудовими ресурсами і капіталом показана точкою G, що означає, що в країні є OJ праці та JG капіталу. За відсутності зовнішньої торгівлі товар X проводиться в обсязі F, а товар Y-в обсязі Є.
З включенням країни в міжнародний товарообмін збільшується виробництво товару Y в експортному секторі, при створенні якого більшою мірою використовується надлишковий фактор - капітал.
Це призводить до зростання використовуваного капіталу на GG1. При незмінних розмірах іншого використовуваного фактора - праці - співвідношення виробництва товарів Х і Y показано параметрами нового паралелограма. Виробництво експортованого капиталоемкого товару Y переміститься в точку E1, тобто зросте на EE1. Навпаки, виробництво більш трудомісткого товару X переміститься в точку F1, тобто зменшиться на FF1. Причому переміщення капіталу в експортоорієнтованих сектор призводить до непропорційно великого збільшення виробництва товару Y.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теорема Рибчинського "
 1. « Голландська хвороба »
  теорема Рибчинського дозволяють пояснити проблеми, з якими в останні десятиліття XX в. зіткнулися багато країн, що почали інтенсивну розробку нових сировинних експортних ресурсів: нафти, газу та ін, так звану голландську хворобу. Своєю назвою цей феномен зобов'язаний тому, що наприкінці 60-х - початку 70-х рр.. в Голландії почалася розробка природного газу в Північному морі з розширенням в
 2. Терміни і поняття
  теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона) Парадокс Леонтьєва Стандартна модель міжнародної торгівлі Теорія специфічних факторів виробництва Теорема Самуельсона-Джонса Теорія міжнародної торгівлі на основі ефекту масштабу Торгуються і неторгуємой товари та послуги Теорема Рибчинського «Національний ромб» у теорії міжнародної конкуренції М. Портера Питання для самоперевірки
 3. Глосарій
  теорема Хекшера-Оліна - Самуельсона) - згідно їй під впливом розвитку міжнародної торгівлі відбувається вирівнювання абсолютних і відносних цін на фактори виробництва в беруть участь в торгівлі країнах Теорема Рибчинського (у теорії міжнародної торгівлі) - згідно з нею збільшення пропозиції і використання одного з факторів виробництва призводить до непропорційно великим
 4. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  теореми економічної науки дійсні тільки за умови виконання гіпотетичних припущень, ніколи не реалізуються на практиці, і тому марні для уявного розуміння дійсності. Дивно, однак, що деякі школи схильні поділяти цю думку, але, незважаючи на це, продовжують будувати свої криві і формулювати рівняння. Вони не турбуються про сенс своїх міркувань і про їх
 5. 1. Праксиология та історія
  теореми не виводяться з досвіду. Так само як в логіці і математиці, вони апріорні. Ці твердження не підлягають верифікації або фальсифікації на основі досвіду і фактів. Вони логічно і за часом передують будь-якому розумінню історичних фактів. Вони складають необхідна умова будь-якого уявного розуміння історичних подій. Без них ми не зможемо побачити в ході подій нічого, крім
 6. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  теорем сучасної теорії цінності та обміну. Говорячи про обмін, він зауважує: [обміном] неможливо займатися, не задаючись питанням, чи становлять два обмінюваних предмета одну і ту ж цінність, тобто обмінюються вони на один і той же третій (Бергсон А. Два джерела моралі та релігії. М.: Канон, 1994. С. 73).] і вельми часто з шокуюче недостатнього знання історії. В очах філософів
 7. 3. Апріорі і реальність
  теореми укладені в аксіомах. Поняття прямокутного трикутника вже включає в себе теорему Піфагора. Ця теорема тавтологія, її дедуктивні результати складаються в аналітичному судженні. Проте ніхто не візьметься стверджувати, що геометрія взагалі і теорема Піфагора зокрема не збільшили наші знання. Пізнання за допомогою чисто дедуктивного міркування також є творчим і
 8. 7. Предмет і особливий метод історії
  теоремах, пропонованих іншими науками. У кожної його проблеми завжди існує залишок, який не піддається аналізу за допомогою теорій інших наук. Саме ці індивідуальні та унікальні характеристики кожної події вивчаються за допомогою розуміння. Унікальність і індивідуальність, що зберігаються в залишку кожного історичного факту після того, як вичерпані всі засоби інтерпретації,
 9. 8. Концептуалізація і розуміння
  теоремам сучасної природної науки. Історичні роботи, засновані на суб'єктивній економічної теорії, сильно відрізняються від праць, заснованих на меркантилістською доктрині. Оскільки різночитання в роботах істориків походять від подібних розбіжностей, остільки вони не є результатом нібито неясності і сумнівності історичних досліджень. Навпаки, вони виступають результатом
 10. 9. Про ідеальному типі
  теореми, що стосуються цін на товари, заробітної плати і процентних ставок, відносяться до всіх явищ безвідносно до мотивів, що спонукає людей купувати, продавати або утримуватися від купівлі-продажу. Пора повністю відмовитися від будь-яких посилань на подібні безуспішні спроби виправдати недоліки ранніх економістів зверненням до фантому homo
© 2014-2022  epi.cc.ua