Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

23. Роль держави у світовій економічній системі


Держава посідає особливе становище у світовій економічній системі і виконує специфічні функції на національному і міжнародному рівнях. Маючи в своєму розпорядженні великий фінансовою потужністю, держава використовує широкий спектр заходів для впливу на економічні процеси за допомогою бюджетної, кредитної, грошової, валютної політики. Поряд з короткостроковими методами впливу на економіку держава використовує різні форми довгострокового регулювання, проводить певну структурну політику, стимулюючи виробничі зрушення, подолання регіональних відмінностей, підвищення конкурентоспроможності національних компаній. Одночасно держава прагне створити сприятливі зовнішні умови для розширеного відтворення всередині власної країни, що призводить до постійної боротьби двох протилежних тенденцій: лібералізації економічної політики та протекціонізму.
Державне регулювання зовнішньоекономічної сфери здійснюється за допомогою широкого кола заходів:
- митні тарифи, які за характером своєї дії відносяться до регуляторів зовнішньої торгівлі;
- нетарифні заходи регулювання, до яких відноситься велике число заходів торговельної та економічної політики, включаючи ліцензування, антидемпінгові і компенсаційні мита, митні формальності, технічні стандарти і норми, санітарні та ветеринарні норми і т. д.
Державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом використання тарифних і нетарифних інструментів торгової політики отримала назву протекціонізму.
Загальною тенденцією останнього часу стало підвищення впливу держави на перебіг економічних процесів практично у всіх країнах світу. Пристосовуючись до інтернаціоналізації господарського життя, держава здійснює регулювання більш масштабно і оперативно. При цьому регулювання спрямоване, як правило, не на запобігання конкуренції, а на більш гнучке вплив на неї, а також на підтримку державою приватного підприємництва всередині країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. Роль держави у світовій економічній системі "
 1. Запитання до теми
  1. Яка суть поняття «механізм світового господарства»? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу
 2. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  1. Основні проблеми і методи макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної
 3. 53. Світові ціни сировинних товарів
  Відповідно до класифікації статистичного бюро ООН в групу сировинних товарів включають енергоресурси (нафта, вугілля тощо), мінеральна сировина, сільськогосподарські продукти, добрива, кольорові метали. Найважливішою особливістю формування світових цін на сировинні ресурси є те, що вони залежать не від величини внутрішніх витрат, а від дії інших факторів. Основними з них є:
 4. Чи відбудуться кардинальні зміни у світовій валютній системі?
  Поки тут рано робити висновки. Можна очікувати зниження значення долара, так як роль США у світовому господарстві продовжить падати. Ще до закінчення кризи можуть виникнути конкуруючі з доларом регіональні валюти, але для цього буде потрібно інтеграція
 5. 1. Світове всесвітнє господарство, його сутність
  Сучасне світове господарство (світова економіка) являє собою закономірно розвивається і усложняющуюся систему взаємодії національних економік різних країн світу, яка проявляється в різноманітних формах їх міжнародних економічних відносин на основі міжнародного поділу праці . Світова економіка є складною системою, що включає в себе безліч знаходяться під
 6. Запитання до теми
  1. Охарактеризуйте роль обробної промисловості у світовому господарстві та структурні зміни у світовій обробній промисловості. 2. Як змінилася роль основних підсистем у реченні оброблених товарів? 3. Чи відбувається зближення міжнародної спеціалізації промислово розвинених країн і країн? 4. Розкрийте основні форми ціноутворення
 7. 15.3. Державне регулювання економіки
  Держава існує в будь-якій економічній системі - ринкової, командної, перехідною, проте його економічні функції в кожній з них різні. Розглянемо регулюючу роль держави стосовно кожної з названих
 8. № 88. Економічна гегемонія США після 2-ї світової війни
  . 2-я світова війна ще більше, ніж 1-я, сприяла зростанню економічної могутності США. В Америці були введені в дію на замовлення держави військові підприємства, вартістю 25 млрд. доларів, промислова прибуток виріс п'ятикратно. Після війни американське держава висунула метод ефективної допомоги Західній Європі з відновлення економіки (план Маршалла). Державні замовлення
 9. Тематика контрольних робіт
  1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у
 10. 2.1. Економічна роль держави
  Питання про економічну роль держави придбав в даний час ключове значення. Від його рішення багато в чому залежить подальша доля країни: чи зуміє вона в прийнятні терміни вийти з найглибшої економічної кризи; що буде з економічними реформами; чи вдасться в найближчому майбутньому створити сучасну економічну систему, що забезпечує динамічне та ефективний розвиток економіки і
 11. Г Л А В А 16 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  Формування світового господарства почалося з розвитком світової торгівлі. Торгівля товарами була першою формою міжнародних економічних відносин. На домашинного стадії виробництва торгівля базувалася на відмінностях у природно-кліматичних умовах країн, їх географічному положенні, наявності тих чи інших ресурсів, носила епізодичний характер і грала невелику роль в економіці окремої
© 2014-2022  epi.cc.ua