Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

1. Світове всесвітнє господарство, його сутність


Сучасне світове господарство (світова економіка) являє собою закономірно розвивається і усложняющуюся систему взаємодії національних економік різних країн світу, яка проявляється в різноманітних формах їх міжнародних економічних відносин на основі міжнародного поділу праці .
Світова економіка є складною системою, що включає в себе безліч знаходяться у взаємозв'язку, залежності і взаємодії елементів. Основу цієї системи утворюють міжнародне й обмежене рамками окремих держав національне виробництво матеріальних і духовних благ, їх розподіл, обмін і споживання. Кожна з цих фаз світового відтворювального процесу як у глобальному масштабі, так і в рамках окремих держав, залежно від їх місця і частки, в цілому впливає на функціонування усієї світової господарської системи.

Хоча світова економічна система вже давно стала реальністю, проте до теперішнього часу не існує єдиного визначення поняття «світова економіка» в силу його складності і багатоплановості.
Світова економіка, або світове господарство, - це сукупність національних господарств, що знаходяться в постійній динаміці, в русі, що володіють зростаючими міжнародними зв'язками і, відповідно складним взаємовпливом, підкоряється об'єктивним законам ринкової економіки, в результаті чого формується вкрай суперечлива, але разом з тим більш-менш цілісна світова економічна система.
Становлення світового господарства відбувалося поступово, у міру створення відповідних передумов. На завершальному етапі формування світового капіталістичного господарства склався світовий ринок, який став одним з характерних ознак розвитку світової економіки в другій половині XIX в.
, Зіграв важливу роль у формуванні та розвитку світового господарства.
Сучасне світове господарство неоднорідне: вхідні в нього держави відрізняються соціальною структурою, політичним устроєм, рівнем розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, а також характером, масштабами і методами міжнародних економічних відносин.
Провідне положення в світовому господарстві займають сім промислово розвинених країн: США, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Великобританія та Італія. На їх частку припадає понад 80% промислового виробництва групи промислово розвинених країн (ПРС) і близько 60% всього світового промислового виробництва; відповідно 70 і 60% виробництва електроенергії, понад 60% експорту товарів і близько 50% послуг.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Світове всесвітнє господарство, його сутність "
 1. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  світового господарства. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку Мета теми - з'ясувати сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
 2. Поняття світової економіки
  світова економіка »,« світове господарство »,« всесвітнє господарство »розглядаються в даному підручнику як синоніми. Світовій економіці (світовому господарству, всесвітньому господарству) можна дати широке і вузьке визначення. По широкому визначенням, світова економіка - це сума всіх національних економік світу. По вузькому визначенням - це сукупність тільки тих частин національних економік, які
 3. Запитання для повторення
  світового ринку? 2. Яке визначення світового господарства? 3. У чому відмінність світового господарства від світового ринку? 4. Які риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси
 4. Терміни і поняття
  світове господарство, всесвітнє господарство) Міжнародні економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання
 5. Глава 14. МІСЦЕ І РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ валютно-фінансових і банківських організацій В СИСТЕМІ МЕВ
  світове значення, регіональні, а також організації, діяльність яких охоплює будь-яку конкретну сферу всесвітнього господарства. До організацій першого типу відносяться, наприклад. Міжнародний валютний фонд і група Світового
 6. 1. Становлення і сутність світового господарства
  світового
 7. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  світовій економіці є свої проблеми, відмінні від проблем, властивих національним економікам. Необхідно розуміти, які економічні проблеми існують в світогосподарських відносинах, і стежити за їх розвитком. В економічній літературі часто зустрічаються поняття: «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство». Для зручності будемо вважати ці поняття синонімами. Світова
 8. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  світове господарство і які основні ознаки його цілісності? 2. У чому полягає сутність закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону вартості в
 9. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  світової економіки дуже важливо знати структуру світового господарства. Всесвітнє господарство являє собою складну динамічну систему, що складається з численних, найтіснішим чином пов'язаних між собою, макроекономічних елементів. Це динамічна система, що має складну функціональну і територіально-виробничу структуру, що включає галузеві та міжгалузеві ланки, регіони,
 10. 7. Міжнародний поділ праці
  світове господарство складає міжнародний поділ праці (МРТ), тобто спеціалізація окремих країн на виробництві окремих видів продукції, якої країни обмінюються між собою. МРТ - основа світового господарства, що дозволяє йому прогресувати у своєму розвитку, створювати передумови для більш повного прояву загальних (універсальних) економічних законів. Сутність МРТ виявляється в
© 2014-2022  epi.cc.ua