Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

7. Міжнародний поділ праці


Основу об'єднання національних господарств у єдине світове господарство складає міжнародний поділ праці (МРТ), тобто спеціалізація окремих країн на виробництві окремих видів продукції, якої країни обмінюються між собою.
МРТ - основа світового господарства, що дозволяє йому прогресувати у своєму розвитку, створювати передумови для більш повного прояву загальних (універсальних) економічних законів.
Сутність МРТ виявляється в динамічній єдності двох процесів виробництва - його розчленовування й об'єднання.
Єдиний виробничий процес не може не расчленяться на відносно самостійні, відокремлені один від одного фази.
Разом з тим таке розчленовування - це одночасно й об'єднання відокремлених виробництв і територіально-виробничих комплексів, встановлення взаємодії між країнами, які беруть участь у системі МРТ.
Необхідність підвищення продуктивності праці, що обумовлює економічний і соціальний прогрес, - рушійна сила в поглибленні поділу праці, в тому числі й міжнародного. МРТ здійснюється з метою підвищення ефективності виробництва, служить засобом раціоналізації суспільних продуктивних сил.
Основним спонукальним мотивом МРТ для всіх країн світу незалежно від їх соціальних і економічних відмінностей є їх прагнення до отримання економічних вигод.
Реалізація одержуваного учасниками МРТ ефекту в цьому випадку відбувається в результаті дії закону вартості, який проявляється у відмінностях між національною і інтернаціональною вартістю товару.
МРТ - це той «інтегратор», що утворив з окремих елементів всесвітню економічну систему - світове господарство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Міжнародний поділ праці "
 1. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  міжнародну міграцію робочої сили. Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 2. Міжнародний поділ працю
  міжнародного поділу праці (що відбуваються насамперед під впливом НТР). Сам термін «міжнародний поділ праці», з одного боку, традиційно висловлює процес стихійного розподілу виробничих обов'язків між націями, спеціалізацію окремих країн на певних видах продукції. З іншого боку, виробничі обов'язки планомірно розподіляються всередині та між фірмами.
 3. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
  міжнародна спеціалізація і кооперування (кооперація) виробництва (МСКП) - нерозривні і зумовлюють один одного суспільні явища, що мають складний і суперечливий характер. МРТ - ширша економічна категорія в порівнянні з міжнародним кооперуванням, що є головною формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації
 4. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  міжнародного поділу праці і подальшим його поглибленням. Міжнародний поділ праці носить об'єктивний характер, і в безпосередній-ної зв'язку з ним, як його наслідок розвиваються викликані ним економічні процеси. Насамперед це процес транснаціоналізації виробництва, що виражається в міжнародній спеціа-лізації і кооперуванні виробництва і знайшов своє втілення у створенні
 5. Тест
  міжнародний поділ праці; в) виникнення фінансового капіталу ; г) переростання капіталізму досконалої конкуренції в державно-монополістичний капіталізм. 4. Міжнародний поділ праці вигідно з наступних причин, крім: а) внаслідок відмінностей природно-кліматичних умов, б) в силу підвищення масштабів концентрації виробництва до світового рівня попиту, а значить
 6. Передумови міжнародної спеціалізації
  міжнародної спеціалізації є внутрішньодержавні поділ праці. Чим вище рівень розвитку продуктивних сил в країні, тим більше розвинена внутрішньокраїнні спеціалізація. Сильно розчленоване виробництво і тісна взаємозалежність між диференційованими елементами національного господарства створюють передумови для широкої участі країн у міжнародному поділі праці. Між внутрішньою і
 7. 28.2. Країни, що розвиваються в міжнародному поділі праці
  міжнародному поділі
 8. Поняття поділу праці та спеціалізації
  міжнародний поділ праці. Розрізняють також поділ праці подетальное і повузлова, тобто виготовлення не готової до кінця продукту, а його елементів. У ході поділу праці працівники, підприємства та їх підрозділи, галузі, регіони, країни орієнтуються на виробництво обмеженого кола продуктів. Базована на поділі праці орієнтація виробників на виготовлення окремих
 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  міжнародному поділі праці. ОБ'ЄКТИ МЕВ - товари, послуги та матеріально-грошові та трудові ресурси, які є предметом міжнародного обміну. СУБ'ЄКТИ МЕВ - економічно відособлені боку, здійснюють міжнародний обмін. МЕХАНІЗМ МЕВ - система економічних інструментів, організаційних заходів та інститутів, що забезпечують здійснення
 10. 3. Міжнародного виробничого співробітництва
  міжнародних зв'язків у сфері виробництва найбільшою мірою обумовлюють утримання і розвиток інтеграційних процесів у цілому, що охоплюють як сферу виробництва, так і сферу обігу. Все частіше торговельні зв'язки відсуваються на другий план, стаючи завершальним етапом міжнародного виробничого співробітництва. Можна виділити кілька етапів міжнародного виробничого
 11. Міжнародний поділ праці
  міжнародний поділ праці базувався на відмінностях у наділеного країн природними ресурсами - кліматом, грунтами, надрами, водними і лісовими ресурсами і ін Однак потім стала посилюватися спеціалізація, що базується на відмінностях у наділеного країн рештою факторів виробництва - капіталом, працею, підприємницькими здібностями, знаннями. Саме це сьогодні багато в чому визначає,
 12. Питання 3 Міжнародний поділ праці
  міжнародного поділу праці: [3] 1) загальне (поділ країн на індустріальні, аграрні, сировинні) ; 2) приватне (пов'язано з експортом окремих товарів і послуг); 3) одиничне (виробництво окремих вузлів і деталей на підприємствах, залежних від ТНК). Відповідно до іншої класифікації, міжнародний поділ праці виявляється в 2 формах міжнародної спеціалізації виробництва (рис. I): [4]
 13. Терміни і поняття
  розподіл праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка Закрита
 14. Запитання до теми
  міжнародного поділу праці (МРТ) ; охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. У яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі виробництва»? 4. Що таке міжнародна економічна інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних
© 2014-2022  epi.cc.ua