Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

15.3. Державне регулювання економіки


Держава існує в будь-якій економічній системі - ринкової, командної, перехідною, проте його економічні функції в кожній з них різні.
Розглянемо регулюючу роль держави стосовно кожної з названих систем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.3. Державне регулювання економіки "
 1. 2. Війна і ринкова економіка
  державного регулювання виробництва. Ніхто ще не набрався сміливості кинути виклик цій догмі. Під час обох світових воєн вона служила зручним приводом для незліченних заходів державного втручання в економіку, які в багатьох країнах поступово призвели до повного військовому соціалізму. Коли військові дії припинилися, був висунутий новий гасло. Стверджувалося, що період
 2. Сукупна пропозиція
  державні підприємства). Як і у випадку сукупного попиту, йдеться не про фактичний обсяг виробництва, а про ту величиною сукупного випуску, яку всі виробники готові (мають намір) зробити і запропонувати до продажу на ринку при певному рівні цін. Залежність величини сукупної пропозиції (сукупного випуску) від рівня цін в короткостроковому періоді пряма: чим вище рівень
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  державного втручання та державного регулювання економіки. 6. Головною економічною проблемою (в умовах неповної зайнятості ресурсів) стає проблема сукупного попиту, а не сукупної пропозиції, тобто кейнсіанська модель вивчає економіку з боку сукупного попиту. 7. Оскільки стабілізаційна політика держави, тобто політика з регулювання сукупного
 4. Економічне зростання
  державного регулювання економіки. Найбільш важливу роль серед інтенсивних чинників зростання відіграє науково-технічний прогрес (НТП). Його базою служать накопичення і розширення знань, якими володіє суспільство; наукові відкриття і винаходи, які дають нові знання; нововведення, які є формою реалізації наукових відкриттів і винаходів. Саме науково-технічний прогрес
 5. Кейнсианство
  державного регулювання розвиненої ринкової економіки шляхом збільшення або скорочення попиту за допомогою зміни готівковій та безготівковій грошової маси. За допомогою такого регулювання можна впливати на інфляцію, зайнятість, усувати нерівномірність попиту та пропозиції товарів, придушувати економічні кризи. Вплив Кейнса на громадська думка виявилася найсильнішим після А. Сміта і К.
 6. Висновки
  державних інститутів. 2. Держава - продукт економічного і соціального розвитку суспільства і виникло як потреба нації у виконанні певних функцій. 3. Функції держави різноманітні: - встановлення і збереження природного порядку (правової бази, власності, створення конкурентного середовища); - регулювання зовнішніх ефектів; - задоволення потреб у
 7. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів). Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни (у Росії - Державною Думою), регіональними та місцевими законодавчими органами (залежно від структури бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є також потужним важелем державного
 8. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  державного початку, нерозвиненість приватної власності, насамперед на землю; відсутність характерного для Заходу громадянського суспільства, панівна роль зв'язків, що уособлюють залежність «влада - людина», характерна для Сходу приземлена, несуттєва роль людини. Створення економічної системи нового типу, що долає недоліки колишньою і забезпечує зростання
 9. Сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм)
  державним регулюванням економіки, аж до здійснення загальнонаціональних програм і планів. Планомірність виступає як засіб активного пристосування до вимог ринку. В результаті і ключові завдання економічного розвитку отримують нове рішення. Так, питання про обсяг і структуру вироблюваної продукції вирішується на основі маркетингових досліджень в рамках фірм, а також
 10. Моделі в рамках систем
  державне вплив, спрямований на підтримку стабільної кон'юнктури і економічної рівноваги. Шведська модель відрізняється сильною соціальною політикою, орієнтованої на скорочення майнової нерівності за рахунок перерозподілу національного доходу на користь найменш забезпечених верств населення. Тут в руках держави знаходиться всього 4% основних фондів, зате частка
 11. Характерні риси підприємницького потенціалу Росії
  державний сектор і в майбутньому. Вельми велика буде і роль державного регулювання в економіці. При цьому однією з характерних рис перехідної економіки України є тісне переплетення приватного та державного капіталу, помітна роль державного апарату, а значить, і державного підприємництва. Одночасно з цим продовжує залишатися сильна залежність приватних
 12. Неокейнсианство
  державного регулювання економіки. Модель зростання, розроблена Харродом, повинна була забезпечити динамічну рівновагу основних народногосподарських величин. Темп економічного зростання в цій моделі в кінцевому підсумку залежить від частки нагромадження в національному доході і капіталомісткості продукції. Слід зазначити абстрактний характер моделі, оскільки в ній відображені лише найзагальніші
 13. Еволюція економічних циклів
  державне регулювання економіки з метою згладжування циклічних коливань і гостроти криз. Характер циклічного розвитку піддається певним змінам. Змінюються глибина і тривалість криз, основних фаз і параметрів циклу. Кризи надвиробництва супроводжуються проміжними спадами, що порушують загальну картину і механізм циклу. Найбільш глибоке падіння виробництва
 14. Глава 26. Державне регулювання економіки
  державного регулювання економіки розглядаються на прикладі цієї групи держав. Проблеми економічної політики в країнах, що переходять до ринкового господарства, розглянуті в гл.
 15. 1. Сутність державного регулювання економіки та його місце в господарському механізмі сучасного капіталізму
  державного регулювання економіки та його місце в господарському механізмі сучасної
 16. Необхідність і сутність держрегулювання
  державного регулювання економіки різними проявами недосконалості ринку, наданого себе (див. 5.6). При цьому мова йде, щонайменше, про наступні проявах. 1. Неспроможність конкуренції, що виражається в тому, що на деяких галузевих і регіональних ринках можуть виникати (і виникають) монополії, які, якщо цьому не протидіє держава, своїм
 17. 2. Засоби державного регулювання економіки
  економіки держава для реалізації зазначених вище та інших цілей використовує цілий набір засобів як економічного, так і неекономічного характеру. До них належать такі інструменти (терміни «засіб» та «інструмент» в економічній теорії та практиці рівнозначні і далі використовуються як
 18. 3. Об'єкти і напрямки державного регулювання економіки
  регулювання.
 19. 4. Форми державного регулювання економіки
  державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
© 2014-2022  epi.cc.ua