Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм)


Порівняно з усіма попередніми ринкова система виявилося найбільш гнучкою: вона здатна перебудовуватися, пристосовуватися до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов. У ході тривалої еволюції, переважно в XX в., Ринкова економіка вільної конкуренції перетворилася на сучасну ринкову економіку. Її основними рисами є:
1) різноманіття форм власності, серед яких як і раніше провідне місце займає приватна власність у різних її видах (від трудової індивідуальної до великої, корпоративної);
2) розгортання науково-технічної революції, яка прискорила створення потужної виробничої та соціальної інфраструктури;
3) більш активний вплив держави на розвиток національної економіки та соціальної сфери.
У розвинутій ринковій економіці істотні зміни зазнає господарський механізм. Планові методи господарювання отримують подальший розвиток в рамках окремих фірм у вигляді маркетингової системи управління. У той же час на макрорівні розвиток планових методів пов'язані з державним регулюванням економіки, аж до здійснення загальнонаціональних програм і планів.
Планомірність виступає як засіб активного пристосування до вимог ринку. В результаті і ключові завдання економічного розвитку отримують нове рішення. Так, питання про обсяг і структуру вироблюваної продукції вирішується на основі маркетингових досліджень в рамках фірм, а також прогнозу розвитку потреб. Прогноз ринку дозволяє завчасно скорочувати випуск застарілих товарів і переходити до якісно новим моделям і видам продукції.
Маркетингова система управління виробництвом дає можливість ще до початку виробництва приводити індивідуальні витрати компаній, що випускають основну масу товарів даного виду, у відповідність склалися на ринку цінами.
Завдання використання ресурсів вирішується в рамках великих компаній на основі стратегічного планування. Водночас перерозподіл ресурсів на розвиток новітніх галузей відбувається багато в чому за рахунок бюджетних асигнувань, на основі державних загальнонаціональних і міждержавних програм, державного стимулювання НДДКР у пріоритетних напрямках розвитку науково-технічного прогресу.
Нарешті, завдання розподілу створеного валового внутрішнього продукту не тільки вирішується на основі традиційно сформованих форм, але і доповнюється виділенням все більших ресурсів як великими компаніями, так і державою для вкладень в розвиток «людського фактора»: фінансування систем освіти, в тому числі перепідготовки працівників різної кваліфікації, вдосконалення медичного обслуговування населення, на соціальні потреби.
В останні десятиліття в країнах Заходу і найбільш розвинених країнах інших регіонів світу все більш рельєфно виступають контури майбутнього, що йде на зміну сучасному капіталізму постіндустріального суспільства. Його характерними рисами є:
- зміна структури виробництва і споживання, переважно за рахунок зростання ролі послуг. Так, в Росії вже на початку 90-х рр.. послуги стали переважати над товарами в структурі валового внутрішнього продукту (ВВП);
- зростання рівня освіти, перш за все за рахунок післяшкільного.
Наприклад, в Росії вже 52% працюючих мають вищу (включаючи незакінчена вища) і середню професійну освіту;
- нове ставлення до праці, так як для високоосвічених працівників характерно творче ставлення до нього і високі вимоги до людських відносин на роботі;
- підвищення уваги до навколишнього середовища, насамперед через перехід до сталого розвитку, тобто обмежуючому безоглядне використання природних ресурсів;
- гуманізація (соціалізація) економіки, в результаті чого головним об'єктом докладання інвестицій, а також витрат бюджету стає сама людина («людський потенціал»);
- інформатизація суспільства, внаслідок чого у світі постійно збільшується чисельність виробників знань (зайнятих у науці та науковому обслуговуванні), їх розповсюджувачів (інформаційних мереж, навчальних закладів, інноваційних фірм) і споживачів (все суспільство);
- ренесанс малого бізнесу, насамперед через швидкого оновлення і високої диференціації випускається;
- глобалізація господарської діяльності, в результаті якої для помітного числа фірм світ став єдиним ринком, для багатьох фірм єдиним ринком став їх регіон земної кулі, для ще більшого числа компаній експорт та імпорт продукції і економічних ресурсів став не епізодичної, а систематичної операцією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм) "
 1. Глосарій
  сучасні галузі, що випускають продукцію на базі останніх досягнень науки і техніки, де частка витрат на наукові дослідження щодо вдосконалення технології та продукції - не менше 4-5% усіх витрат, а чисельність наукового персоналу - не менше 3-4% усієї чисельності працівників Науково-технічний прогрес - процес відкриття і використання нових знань в господарському житті Національний
 2. Елементи економічної системи
  сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм), а також дві неринкові системи - традиційна і адміністративно-командна. Крім того, перехід колишніх соціалістичних країн - Росії, інших країн - членів СНД, країн Центральної та Східної Європи, а також соціалістичного Китаю та В'єтнаму - до ринкових відносин призвів до формування економічної системи перехідного типу. У рамках
 3. Висновки
  сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм), адміністративно-командна і традиційна економіка. 2. У кожній системі існують свої національні моделі організації господарства, оскільки країни відрізняються своєрідністю історії, рівнем економічного розвитку, соціальними і національними умовами. 3. Перехід від однієї системи до іншої породжує особливу, перехідний стан економіки.
 4. Терміни і поняття
  сучасний капіталізм) Адміністративно-командна система Традиційна система Моделі в рамках економічної системи Перехідна економіка Державний патерналізм Криміналізація економічної
 5. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  сучасної економічної науки. Просто економічна наука живе утворення. А життя має на увазі і недосконалість, і зміни. Закиди в уявної відсталості висуваються щодо економістів з двох точок зору. З одного боку, деякі натуралісти і фізики засуджують економіку за те, що вона не є природною наукою і не застосовує лабораторних методів і процедур. Одним із завдань
 6. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  сучасній англійській мові розподіл позначає опосредуемое торгівлею розосередження товарів між споживачами.]. Однак економічна наука застосовувала і продовжує застосовувати термін підприємець у значенні, відмінному від придаваемого йому в ідеальній конструкції функціонального розподілу. Вона також називає підприємцями тих, хто прагне отримати прибуток, пристосовуючи
 7. 3. Капіталізм
  сучасників. Обговорюючи соціалізм, ми не повинні недооцінювати цю розумову трансформацію, навіть якщо обійдемо мовчанкою тяжкі наслідки для матеріального благополуччя людей. Ринкова економіка це створений людиною спосіб діяльності, заснований на поділі праці. Але це не має на увазі, що він являє собою щось випадкове або штучне і може бути замінений іншою
 8. 4. Суверенітет споживачів
  сучасні доктрини. Держава являє собою апарат стримування і примусу. Воно володіє владою домогтися покори силою. Політичний суверен, будь він деспотом або народом, представленим своїми уповноваженими, має владу придушувати заколотників до тих пір, поки володіє ідеологічним могутністю. Положення, займане в суспільстві підприємцями і капіталістами, має
 9. 11. Процес відбору
  сучасний фермер, що купує обладнання, добрива, насіння, робочу силу й інші фактори виробництва і продає сільськогосподарські продукти, підкоряється закону ринку. Його дохід залежить від споживачів, і він повинен погоджувати свої дії з їх потребами. Селективна функція ринку діє і відносно праці. Робочого привертає той вид роботи, де він очікує отримати саме
 10. 1. Властивості ринкової економіки
  сучасне функціонування. Ринкова економіка реальна, тому що вона може
© 2014-2022  epi.cc.ua