Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Елементи економічної системи

У будь-якій економічній системі первинну роль відіграє виробництво укупі з розподілом, обміном, споживанням.
У всіх економічних системах для виробництва потрібні економічні ресурси, а результати господарської діяльності розподіляються, обмінюються і споживаються.
У той же час в економічних системах є також елементи, які відрізняють їх один від одного; ними є соціально-економічні відносини, що базуються на сформованих у кожній економічній системі формах власності на економічні ресурси та результати господарської діяльності ; організаційно-правові форми господарської діяльності; господарський механізм, т.
е. спосіб регулювання економічної діяльності на макро-та мікроекономічному рівнях.
В останні півтора-два століття в світі діяли різні типи економічних систем: дві ринкові системи, в яких домінує ринкове господарство, - ринкова економіка вільної конкуренції (чистий капіталізм) і сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм) , а також дві неринкові системи - традиційна і адміністративно-командна. Крім того, перехід колишніх соціалістичних країн - Росії, інших країн - членів СНД, країн Центральної та Східної Європи, а також соціалістичного Китаю та В'єтнаму - до ринкових відносин призвів до формування економічної системи перехідного типу.

У рамках тієї чи іншої економічної системи існують різноманітні моделі економічного розвитку окремих країн і регіонів. Розглянемо характерні риси основних типів економічних систем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Елементи економічної системи "
 1. 1. Економічна система суспільства: поняття та зміст. Економічний вибір
  елементи економічної системи: господарська діяльність, виробничі відносини, продуктивні сили, економічні ресурси, виробничі можливості, результати та ефективність функціонування економічної
 2. Висновки
  елементами економічної системи є господарська діяльність, продуктивні сили, виробничі відносини, економічні ресурси, виробничі можливості, результати та ефективність. 3. У силу обмеженості економічних ресурсів найважливіша проблема економічної системи - це проблема вибору. Суть цієї проблеми в тому, що якщо кожен використовуваний для задоволення
 3. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  елементи економічної системи знаходяться в динамічному взаємодії, формуючи пропорції економічної системи. Економічні пропорції - це кількісне співвідношення окремих частин в рамках всієї економічної системи. Зміна пропорцій можна відстежити за допомогою індексного методу, рекомендованого економічною комісією ООН: C=? (AJ2, - aJ1,), (6.1) де С - індекс зміни
 4. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  елементам продуктивних сил, загальним для всіх суспільно-економічних формацій, відносяться засоби виробництва і люди, які володіють виробничим досвідом і приводять їх у дію. Головна продуктивна сила будь-якого суспільства - людина. Це пояснюється тим, що, по-перше, людина - творець усіх інших елементів продуктивних сил, по-друге, без «живого» праці людини вони не можуть бути
 5. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  елементі господарювання, а тому предметом вивчення в Економікс називають лише ту частину людської діяльності, яка стосується виробництва, обміну та споживання товарів і послуг. У цілому економіці є теорією становлення, функціонування і розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки, в якій, з одного боку, аналізується її саморегуляція на основі ринкових важелів при
 6. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  елементарних знарядь праці й тривав до кінця XVIII - початку XIX в., Тобто до виникнення машинного виробництва. Цей етап охоплював понад 3 млн років існування людського суспільства, а властивий йому спосіб виробництва грунтувався на ручній праці. Другий - тривав до початку НТР і грунтувався на машинній праці. Третій - триває до сьогоднішніх днів і знаменує розгортання НТР. На
 7. § 26. Сутність і структура господарського механізму
  елементами економічної системи. Сутність і основні функції господарського механізму Співвідношення господарського механізму з основними елементами економічної системи. При вивченні господарського механізму першочергове значення має з'ясування його місця в економічній системі в цілому і співвідношення з такими найважливішими елементами цієї системи, як продуктивні сили,
 8. § 42. Споживання і нагромадження національного доходу
  елементів економічної системи: технологічного способу виробництва, відносин власності та господарського механізму. Матеріальна основа такого відтворення - виробництво зростаючого обсягу матеріальних благ і послуг. Національний дохід, який йде на споживання і накопичення, не збігається з величиною створеного національного доходу. Останній зменшується на суму втрат. Наприклад, в
 9. § 43. Бюджетна і податкова системи
  елементами державних фінансів є державний. Бюджет, позабюджетні фонди і державний кредит. Фінанси підприємств і організацій - це сукупність грошових ресурсів для здійснення процесу відтворення в рамках того чи іншого підприємства або організації. До останніх відносяться фінанси тих установ, які не займаються комерційною діяльністю. Фінанси населення
 10. § 55. Радикальні зміни в технологічному способі виробництва
  елементами економічної системи є продуктивні сили, техніко-економічні, організаційно-економічні відносини, відносини економічної власності і господарський механізм. У відповідності з трьома етапами розвитку техніки розрізняють технологічні способи виробництва, що грунтуються на ручній, машинному і автоматизованій праці. Спочатку (початок XVI - кінець XVIII ст.)
© 2014-2022  epi.cc.ua