Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Кейнсианство

Кейнсіанське напрям економічної теорії, засновником якого є лорд Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), служить найважливішим теоретичним обгрунтуванням державного регулювання розвиненої ринкової економіки шляхом збільшення або скорочення попиту за допомогою зміни готівковій та безготівковій грошової маси. За допомогою такого регулювання можна впливати на інфляцію, зайнятість, усувати нерівномірність попиту та пропозиції товарів, придушувати економічні кризи. Вплив Кейнса на громадська думка виявилася найсильнішим після А. Сміта і К. Маркса. У його головному творі «Загальна теорії зайнятості, відсотка і грошей» (1936) викладені теорія і програма державного регулювання економіки. Ця теорія отримала широке поширення в правосоциалістічеськие літературі і придбала численних прихильників (У. Беверидж, С. Харріс, А. Хансен, Р. Харрод, Дж. Робінсон, А. Лернер і багато інших), зробивши істотний вплив на економічну політику ряду західних країн . Дж. Кейнс був оголошений «рятівником капіталізму», а його теорія проголошена «кейнсіанської революцією в політичній економії». Разом з тим ряд теоретичних положень Кейнс запозичив з арсеналу класичної політичної економії А.
Сміта і Д. Рікардо, а також з економічної теорії марксизму (зокрема, з марксистської теорії відтворення), що дало привід для твердження про можливість «перекинути міст» між кейнсианством і марксизмом. Головною ключовою проблемою, за Кейнсом, є місткість ринку, принцип ефективного попиту, складовою частиною якого виступає концепція мультиплікатора, загальна теорія зайнятості, гранична ефективність капіталу і норми відсотка.

У сучасному кейнсианстве домінують дві тенденції: американська, пов'язана з іменами ряду економістів США, та європейська, пов'язана насамперед з дослідженнями французьких економістів. У числі американських послідовників вчення Дж. Кейнса найчастіше згадуються Е. Хансен, С. Харріс, Дж.М. Кларк та ін

Марксизм

Третім напрямком сучасної економічної думки, надзвичайно популярним у ряді світових країн до недавнього часу, був марксизм, який доповнений і кілька перероблений радянськими економістами та економістами країн колишньої світової соціалістичної системи до 80-х років XX в.

Сьогодні ми звинувачуємо марксизм в догматизмі. Не можна не визнати, що марксизм - це суттєвий етап у розвитку економічної теорії. Пол Самуельсон особливо виділяє в історії економічної думки лише трьох видатних мислителів, що зробили визначальний вплив на розвиток економічної теорії: А.
Сміта, К. Маркса, Дж. Кейнса. Інший видний американський учений, Дж. Гелбрейт, вважав, що вчення К. Маркса занадто цінне, щоб його цілком віддати марксистам. Йозеф Шумпетер також відносив К. Маркса до великим ученим, але це не заважало йому критикувати марксизм. На початку XX в. вчення К. Маркса піддавалося критиці в роботах російських економістів (наприклад, Туган-Барановського, Рубіна, Желєзнова та ін.)

Не можна не відзначити, що накопичення догм являє собою явище неминуче в будь-якій науці. Так, була абсолютизована теорія умовних рефлексів Павлова І.П., пік цієї абсолютизації припав на 50-і роки XX століття. Догма - це даремна істина. Те, що було істиною на одному етапі руху думки в процесі пізнання, на іншому її етапі абсолютизується, стає аксіомою із застиглим змістом і є вже марною. Але життя змінюється, не можуть не змінюватися і наші уявлення про життя, тоді й виникає потреба в нових концепціях, нових підходах, нової парадигми, що вимагають зміни самого ходу громадської думки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " кейнсіанство "
 1. Передмова
  кейнсіанства і ворога інфляції, закономірне в розпал стагфляції в США та інших розвинених західних країнах. Але інтелектуальна мода приходить і йде, а серйозні і глибокі книги залишаються, перевидаються, відзначають ювілеї і переводяться на інші мови. Було б жорстоко по відношенню до читача далі затягувати передмову до цього величезного, спірного і дуже цікавого тексту. Чл.-кор. РАН В.С.
 2. Коментарі
  кейнсіанства. У 1919-1937 рр.. - Директор Лондонської школи економіки. Бейлі Семюел (Bailey Samuel) (1791-1870) - англійський економіст, зробив першу дійсно ефективну атаку на систему Рікардо у своєму творі "A Critical Dissertation on the Nature, Measure, and Causes of Value" (1825, 1831), однак книжка не привернула того уваги, якого заслуговувала. Бем-Баверк Євген
 3. Висновки
  кейнсіанство, інституціоналізм. 8. Розвиток економічної науки характеризує зміна термінів: економія, хрематистика, економіка, політична економія, економіці, економічна
 4. Висновки
  кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т . д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі визначення предмета економіки як науки розкривають різні аспекти життєдіяльності людини, яка надзвичайно складна й різноманітна. Звідси виникає неможливість дати єдине, коротке і всеосяжне визначення. 3.
 5. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  кейнсианстве, треба підкреслити, що воно означає не тільки захист держсектора і державного втручання взагалі, але являє собою особливу концепцію регулювання економіки. Насамперед, це концепція непрямого макроекономічного регулювання. Її цільові пріоритети, - зайнятість і стабільність економічного зростання, а інструменти - державний бюджет і грошово-кредитна політика.
 6. Соціально-економічні наслідки інфляції
  кейнсианством методи дійсно можуть бути ефективними лише в умовах сильних конкурентних сил. У 70-ті ж роки посилилися монополістичні тенденції на багатьох ринках, вплив зростання сукупного платоспроможного попиту на розширення виробництва сильно послабився, що збільшило інфляційні процеси. На практиці недостатність кейнсіанських програм ставала все більш очевидною,
 7. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  кейнсіанство розглядає з позиції реалізації в умовах формування ефективного попиту. У зв'язку з цим він зосередив зусилля на вивченні основних складових частин сукупного попиту, тобто споживання і заощадження, а також факторів, від яких залежить рух цих складових частин попиту в цілому. Споживання (С) в сукупному попиті є найзначнішою частиною, це елемент ВНП,
 8. Глава 15. Державні витрати і податки. Бюджетно-податкова політика
  кейнсіанства, не тільки може, а й повинна активно втручатися в економічне життя суспільства. Залежно від вживаних в ході такого втручання інструментів і важелів впливу економічну політику держави прийнято поділяти на бюджетно-податкову і кредитно-грошову. Економічна політика держави по соціальному регулюванню ринкової економіки і є предметом
 9. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  кейнсіанства. Закінчуючи розгляд даної економічної школи, слід зазначити, що політика меркантилізму, тобто політика накопичення грошей у формі дорогоцінних металів, протекціонізму та державної регламентації господарства проводилася в 15-18 ст. у всій Європі і, мабуть, вона не могла бути іншою в період становлення абсолютистських держав, створення національних господарств.
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  кейнсіанство в одну з найважливіших опор своєї програми. У лейбористської літературі на реї лади пропагуються окремі положення і висновки Кейнса. Так, з явно кейнсіансько-ської позиції дається постановка. проблеми повної зайнятості, висувається гасло створення безкризового капіталізму за рахунок фінансування державою всякого роду суспільних витрат. Іншими словами, лейбористи по
© 2014-2022  epi.cc.ua