Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Характерні риси підприємницького потенціалу Росії


Характер підприємницького потенціалу Росії обумовлений перехідним станом російської економіки. З одного боку, Росія продемонструвала здатність до швидкого формування підприємницької інфраструктури і самого класу підприємців, тим більше що самі ці поняття протягом багатьох попередніх десятиліть сприймалися в країні виключно негативно. За 90-і рр.. в Росії утворилися тисячі ринкових інститутів, виникли мільйони власників.
З іншого боку, багато ринкові структури залишаються вкрай недосконалими і неефективними, наприклад ринок цінних паперів (фондовий ринок). Зберігається дуже помітною частка держави як у національному багатстві, так і у власності акціонованих і частково приватизованих підприємств. Є всі підстави вважати, що в силу багатьох історичних та культурних традицій Росія збереже значний державний сектор і в майбутньому. Вельми велика буде і роль державного регулювання в економіці. При цьому однією з характерних рис перехідної економіки України є тісне переплетення приватного та державного капіталу, помітна роль державного апарату, а значить, і державного підприємництва. Одночасно з цим продовжує залишатися сильна залежність приватних підприємців (як зберегли свої позиції колишніх директорів приватизованих державних підприємств, так і нових менеджерів, які очолили новостворені комерційні структури) від органів державного управління та їх численних чиновників, що мають величезні можливості для контролю за діяльністю приватного бізнесу, його дозволу або заборони, часто небезкорисливо.

Все ще слабкий розвиток отримали малі підприємства, що є головним двигуном підприємництва у всьому світі. У Росії налічується лише 840 тис. таких підприємств з кількістю зайнятих на них 6,3 млн. чоловік (9,5% від загальної кількості працівників), що незрівнянно з середньосвітовим рівнем (40-50% зайнятих). При цьому малі підприємства вкрай нерівномірно поширені по території країни. Так, в 1997 р. на Москву доводилося 22% цих підприємств, на Санкт-Петербург - 10%, на них було зайнято 25% загальної чисельності працюючих на малих підприємствах. У той же час в 28 суб'єктах РФ було зареєстровано менше ніж по 0,5% від загального чиста таких підприємств.
Не можна не відзначити специфіку складу несформованого російського підприємницького класу. Згідно з проведеними дослідженнями, близько 60% російської бізнес-еліти є вихідцями з колишньої радянської номенклатури (партійної, комсомольської, господарської) з усіма притаманними їй традиціями кланової закритості, специфічної мораллю і звичкою функціонувати в контрольованій державою високомонополізованої економіці. Одна частина цих кадрів зуміла адаптуватися до вимог ринку, успішно освоює нові знання і стиль поведінки, інша - продовжує керувати підприємствами і фірмами багато в чому по-старому, покладаючись головним чином на особисті зв'язки і заступництво державних чиновників.
Досить строкатим є і «неноменклатурний» сегмент російського підприємництва: тут і пересічні громадяни, насамперед молодь, що активно працює в бізнесі (в основному в роздрібній і «човникової» торгівлі, що не вимагає значного початкового капіталу, в посередницьких послугах), і висококваліфіковані фахівці, що відкривають консультативні фірми, наприклад, в галузі управління, підготовки кадрів, програмного забезпечення.
Розширюється малий бізнес у сфері ремонту, будівництва та технічного обслуговування. Значних масштабів досяг у Росії туристичний бізнес, що став дуже привабливим для підприємницького капіталу.
У той же час становище російського підприємництва, особливо малого й середнього, надзвичайно нестабільно. Це повною мірою продемонстрував фінансова криза серпня 1998 р., розорив або поставив на межу розорення безліч фірм, банків і страхових компаній.
На жаль, відмінною рисою сучасного російського підприємництва є його криміналізація. Чимала частина (важко визначити яка) нового підприємництва вийшла з колишнього «тіньового» бізнесу і знаходиться під прямим контролем кримінальних структур. Ці структури втягують у свою орбіту і цілком «чистий» бізнес, обкладаючи його всілякими поборами. Масовим стало ухилення підприємців від сплати податків, розквіт тіньової економіки, прямі розкрадання бюджетних коштів держави та коштів населення. За різними оцінками, масштаби тіньової економіки досягають 25-40% ВВП країни. Особливо болючим явищем, що підриває самі основи цивілізованого підприємництва, стала корупція, кримінальне зрощення бізнесменів і державного апарату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Характерні риси підприємницького потенціалу Росії "
 1. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  характерного для Заходу громадянського суспільства, панівна роль зв'язків, що уособлюють залежність« влада - людина », характерна для Сходу приземлена, несуттєва роль людини. Створення економічної системи нового типу, що долає недоліки колишньою і забезпечує зростання ефективності господарювання, - досить складний процес. Складність обумовлена не тільки грандіозністю
 2. Тіньова економіка
  риси - відхід від податків, втеча капіталів за кордон, подвійна бухгалтерія, «човникова» і бартерна торгівля, приховане безробіття, корупція . Тіньова економіка неоднорідна за своєю структурою. Головними фігурами тіньової економіки є кримінальні елементи (торговці наркотиками і зброєю, рекетири, сутенери тощо, певною мірою сюди відносяться охоплені корупцією представники органів
 3. Глосарій
  характерними рисами є приватна власність на виробничі ресурси, наявність безлічі самостійних товаровиробників, панування вільної (досконалої) конкуренції в господарській діяльності Економічна демократія - система, що включає демократизацію власності у формі залучення працівників до володіння нею, участь працівників в управлінні компанією та інші заходи з
 4. 32.1. Пріоритетна роль інформаційних технологій у бюджетному процесі
  характерно істотне підвищення ролі регіональних і муніципальних органів управління, що значно розширюють сьогодні права і повноваження. Формування і активне дієве використання регіональних бюджетів, Розробка та реалізація регіональних програм і проектів, заходів у галузі соціально-економічної політики в регіонах - все це вимагає активності, проблемно орієнтованої
 5. § 2. ТИПИ І ФОРМИ ПРИСВОЄННЯ
  характерні: колективістська свідомість, гранично лаконічно висловлене у приказці "один за всіх і всі за одного"; колективна турбота спільних власників про інтереси окремих людей безкорислива взаємодопомога в колективній праці і сімейному побуті; ідеологія зрівняльного розподілу суспільного багатства; ставлення до загальної нероздільної власності що не належить особисто
 6. § 4. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ МАКРОЕКОНОМІКИ, РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА РОСІЇ
  характерних рис III підрозділи, в тому, що його продукцію можна віднести ні до засобів виробництва (вони не користуються як речовий фактор творення), ні до предметів особистого споживання (йдеться по суті про прямих; і непрямих засобах знищення людей і продуктів їх уда). Ми вбачаємо специфіку споживчої вартості корисності) військової продукції в тому, що вона задовольняє
 7. Відмінні риси російської школи економічної думки
  риси характеру та установи (артільний дух, громада), які іншими народами давно вже втрачені і які доведеться їм знову завойовувати ». При всій обмеженості, а часом і наївності своїх суджень, В.П. Воронцов висловлював ідеї, в якійсь мірі знаходять відображення в сучасних процесах становлення багатоукладної та соціально орієнтованої економіки. Він виступав за самостійність
 8. 6. Монопольні ціни
  підприємницької діяльності. Припустимо, що аварія перервала на кілька днів постачання міста електрикою і змусила жителів користуватися тільки свічками. Ціна на свічки підвищиться до s; за цією ціною всі наявну пропозицію свічок буде розпродано. Магазини, що продають свічки, отримають високий прибуток, продавши весь обсяг пропозиції за ціною s. Але може статися так, що власники
 9. Коментарі
  підприємницькі, 322; виробництва, 322, 347; реальні, 371, 596; зниження, 326; порівняльні, 150 - 155; транспортні, 423; феномен визначення цінності, 371-372; ціни і, 94, 330 Надлишок споживача, 338, 363 Вимірювання: змін, 210-211, 612; купівельної спроможності, 208; процес, 199; цінності, 115, 193 ; еластичності попиту, 55-56, 330 Винаходи, 477 Майнові інтереси,
 10. 2.7. Методи оцінки землі
  підприємницької прибутку; - відрахування всіх витрат на освоєння та підприємницького прибутку з передбачуваної сумарної ціни продажу ділянок для визначення чистої виручки від продажу нерухомості після завершення освоєння та продажу індивідуальних ділянок; - вибір ставки дисконту, відбиває ризик, пов'язаний з періодом передбачуваного освоєння та продажу. Витрати на освоєння
© 2014-2022  epi.cc.ua