Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Фактори і перспективи розвитку


Таким чином, вихідні рубежі для формування російського підприємницького класу є далеко не найсприятливішими. Буде потрібно чимало років і зусиль для «вирощування» не тільки вмілих і досвідчених, а й «цивілізованих» підприємців. Мабуть, одним з ключових факторів, поряд з продовженням ліберальних економічних реформ, є система освіти, здатна не тільки дати нинішнім і майбутнім російським підприємцям сучасні управлінські знання, а й прищепити певну систему моральних цінностей, виробити нову підприємницьку етику, широко розповсюдилася в розвинених країнах. З огляду на досить високий освітній і кваліфікаційний рівень російських трудових ресурсів, розвинену систему освіти, можливості для цього є.
Інший ключовий фактор - усвідомлення підприємцями своєї соціальної відповідальності. У такій країні, як Росія, де почуття соціальної справедливості загострено, а від керівника чекають рішення соціальних проблем його підлеглих, підприємці можуть стати потенційно більш важливим елементом суспільно-політичного життя, ніж у деяких країнах з розвиненою ринковою економікою.

Ще одне важливе завдання - перевести більшість російських старих підприємств (фірм) на рейки ринкової економіки за рахунок обліку впливу ринку не тільки на його зовнішні умови господарювання, а й на внутрішні, тобто перебудувати відносини в рамках компаній, впровадити сучасну систему управління, розширити економічну демократію. Надзвичайно важливою представляється також завдання формування на приватизованих і акціонованих підприємствах нової культури відносин між працівниками, багато з яких стали одночасно і власниками, і керуючими, усвідомлення акціонерами своїх прав та обов'язків.
У цьому зв'язку надзвичайно важливі роль і зусилля держави, а також інших громадських інститутів (освіти, засобів масової інформації тощо), спрямовані на формування цивілізованого класу підприємців в нашій країні, законодавче та організаційне забезпечення цього процесу.

Зокрема, одна з ключових завдань держави - надання фінансово-кредитної підтримки підприємництва, особливо малому і середньому, прийняття стабільного законодавства, в тому числі податкового, що сприяє розвитку бізнесу. Важливим чинником становлення вітчизняного підприємництва має стати створення відповідної інституційної структури - розвиток бізнес-інкубаторів (у 1998 р. їх було 58), інформаційно-консультативне обслуговування підприємств, у тому числі підключення їх до системи Інтернет, більш активна діяльність фондів та інших організаційних структур підтримки підприємництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактори і перспективи розвитку "
 1. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
 2. 5. Конкуренція
  У природі переважає нерозв'язний конфлікт інтересів. Засоби до існування рідкісні. Розмноження має тенденцію перевищувати можливості прожитку. Виживають тільки самі пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду, і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадська співпраця в рамках поділу праці усуває цей антагонізм. Ворожість
 3. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  В ідеальній конструкції стаціонарної економіки загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших
 4. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 5. 1. Перспектива в оцінці часових періодів
  Діюча людина розрізняє час до того, як досягнуто задоволення потреби, і час, протягом якого задоволення триває. Дія завжди спрямоване на усунення майбутнього занепокоєння, нехай навіть це майбутнє найближчого миті. Між початком дії та досягненням переслідуваної мети завжди проходить певний відрізок часу, а саме час дозрівання, протягом
 6. 2. Початковий відсоток
  Початковий відсоток є відношення цінності, приписується задоволенню потреби в найближчому майбутньому, і цінності, приписується задоволенню потреби у віддаленіші періоди майбутнього. У ринковій економіці він проявляється у формі знижки на майбутні блага проти справжніх благ. При цьому існує тенденція вирівнювання цього відношення для всіх товарів. В ідеальній конструкції
 7. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 8. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 9. 5. Період адаптації
  Будь-яка зміна ринкової інформації робить певний вплив на ринок. Перш ніж цей вплив припиниться, тобто перш ніж ринок повністю адаптується до нового положення справ, проходить певний період часу. Каталлактики повинна вивчати всі різноманітні свідомі й цілеспрямовані реакції індивідів на зміни вихідних даних, а не просто кінцевий результат взаємодії цих
 10. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  Права власності, окреслені законами і захищені судовою системою і поліцією, являють собою продукт вікової еволюції. Історія цих століть це історія боротьби за скасування приватної власності. Раз у раз деспоти і народні рухи намагалися обмежити право приватної власності або скасувати його зовсім. Правда, всі ці спроби провалилися. Але вони залишили слід в ідеях, що визначають
© 2014-2022  epi.cc.ua