Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

115. Використання робочої сили, безробіття


Ситуація на ринках робочої сили визначається особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою в тій чи іншій країні. Нові технології впливають на зміну структури попиту на робочу силу. На сучасному етапі в розвинених країнах попит на робочу силу забезпечується в першу чергу невиробничої сферою, динаміка зайнятості в якій визначається швидким розширенням споживчих витрат і більш високою трудомісткістю.
Сфера послуг дає в західних країнах від 80 до 100% збільшення зайнятості. У той же час частка зайнятих у промисловості скорочується, що відображає більш швидке зростання продуктивності праці.

Відповідно до визначення Міжнародної організації праці (МОП) до безробітних відносяться особи, які не мають роботи, активно її шукають і готові почати працювати протягом конкретного періоду. Це визначення включає частково зайнятих, змушене безробіття і тих, хто потрапляє в тимчасові обставини.
Облік безробітних здійснюється шляхом обстежень домашніх господарств, реєстрації безробітних або обліку виплат з безробіття. Багато країн використовують метод реєстрації, за яким до безробітних відносяться зареєстровані в державних трудових бюро з метою пошуку роботи і в той момент не мають її. Між країнами існують значні відмінності в порядку реєстрації безробітних.

Безробіття є результатом структурних змін в економіці і має довгостроковий характер. Безробіття стало основним чинником посилення нестійкості соціально-економічного становища окремих держав. У багатьох країнах вона придбала важкі форми, ставши хронічною.
Безробіття - це серйозна проблема, оскільки вона безпосередньо викликає економічні, соціальні та психологічні наслідки. Вона потенційно скорочує виробництво ВВП, а для безробітних веде до безпосередньої втрати доходу і викликає необхідність пошуку альтернативної матеріальної підтримки. У соціальному відношенні безробіття поглиблює нерівність у суспільстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 115. Використання робочої сили, безробіття "
 1. Терміни і поняття
  робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці Державне регулювання ринку праці Біржа праці Управління працею в фірмах Крива Філіпса Посібник з безробіття Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу» Продуктивність
 2. 26.1 наведено дані про безробіття і частці робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє
  робочої сили серед різних груп американців. Її аналіз дозволяє зробити три досить оче-видних виводу. По-перше, в складі робочої сили переважають чоловіки, одна-ко показники рівня безробіття представників обох статей приблизно одина-кови. По-друге, чорне населення, в порівнянні з білим, має більш нізкук частку в складі робочої сили і набагато вищий рівень
 3. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  робочої сили: Рівень безробіття=БСТ розраховує показник рівня безробіття як для всього дорослого насе-лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як виражене у відсотках відношення робочої сили до чисельності дорослого населення країни: х 100 Частка
 4. Структура і форми безробіття
  використання ресурсів, подібно до того як, скажімо, ступінь завантаження виробничих потужностей відображає доцільність і ефективність використання основного капіталу. Про це говорить, зокрема, так званий природний рівень безробіття, який визначається як рівень безробіття при повній зайнятості. При цьому повна зайнятість зовсім не означає 100%-ної зайнятості робочої сили і відсутність
 5. БЕЗРОБІТТЯ. ЇЇ ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ І Закон Оукена
  робочої сили, яка визначається наступним чином. Населення - особи, які не досягли 16 років - особи, які перебувають у спеціалізованих установах - особи, які вибули зі складу робочої сили=робоча сила (працююча і безробітна). До безробітних відносяться лише ті, хто активно шукає роботу. Економічні втрати від безробіття вимірюються шляхом розрахунку відставання фактичного ВВП від ВВП
 6. 13.5. Використання робочої сили
  робочої сили визначається особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 7. Глава 14. Трудові ресурси
  використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої,
 8. Контрольні питання і завдання
  робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на економіці і
 9. 11.1. Безробіття
  робочої сили - працездатне населення, яке не має роботи і активно її не шукає (наприклад, студенти, домогосподарки, а також ті, хто зневірився знайти роботу і припинив її пошуки). Робоча сила - це сукупність зайнятих і безробітних. Зайняті - населення, яке має роботу або працює неповний робочий день. Безробітні - працездатне населення, яке не працює, але шукає роботу.
 10. Сутність безробіття
  робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у виробництві товарів і послуг. Як вже зазначалося, безробітні поряд із зайнятими формують робочу силу країни. В реальному економічному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. До безробітних в Росії відносяться особи, які досягли 16 років і старше, що у розглянутий період: - не мали
 11. Висновки Рівень безробіття - відсоткове відношення числа безробітних до загальної кількості
  робочій силі, є Глава 26. Природний рівень безробіття 579 чимало охочих трудитися, які втратили надеж-ду знайти роботу після довгих і безплідних її пошуків. У США більшість втратили роботу, як правило, швидко знаходять нову. Проте процес працевлаштування деяких безработ-них розтягується на багато місяців. Закони про мінімальну заробітну плату - одна
 12. Безробіття в країнах з перехідною економікою
  робочої сили, але обмежували неорганізовану. Дана система зайнятості зміцнювала адміністративний розподіл багатьох товарів і послуг, найбільш важливою з яких було надання житла з надзвичайно низькими нормами орендної плати. Обвальний перехід на ринкові принципи господарювання, широкомасштабна приватизація державної власності призвели до різкого скорочення зайнятості.
 13. Висновки
  використання трудових ресурсів у світовому масштабі і сприяє збільшенню виробництва. 2. Виїзд робочої сили з країни-донора при наявності значного безробіття пом'якшує ситуацію на ринку праці, за рахунок грошових переказів з-за кордону позитивно відбивається на платіжному балансі країни, економить витрати бюджету на соціальні потреби та ін У той же час бюджет позбавляється частини своїх доходів
 14. Запитання для самоперевірки
  робочої сили? 7. Що в економічній статистиці розуміється під безробіттям? 8. Яка норма безробіття, якщо чисельність робочої сили 80 млн. чоловік, а число безробітних 4 млн. людина? 9. Які основні напрямки державного регулювання ринку праці? 10. Чим займається біржа праці? 11. Що охоплює кадрова робота у фірмах? 12. Що включає поняття економічної
 15. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 16. 5.3 Безробіття. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  робочої сили) попиту на працю (готівковим робочим місцям) за кількістю або структурі. Економічні наслідки безробіття можна оцінити за допомогою вже згадуваного раніше закону Оукена, що виражає відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП: якщо фактичний рівень безробіття перевищує її природний рівень на 1%, то відставання обсягу ВВП становить 2,5% в порівнянні з
 17. Надалі в нашій книзі (але не в цьому розділі) ми рас-дивимося короткострокові коливання різних параметрів економіки, включаючи і
  робочої сили у загальній чисельності дорослого населення різних груп населення США в 1995 р. ДЕМОГРАФІЧНА ГРУПА РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ, В% ДОЛЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, В% ДОРОСЛІ (ВІКОМ ВІД 16 РОКІВ І СТАРШЕ) Усього 5,6 66,6 Білі чоловіки 4,9 75,7 Білі жінки 4 , 8 59,0 Чорні чоловіки 10,6 69,0 Чорні жінки МОЛОДЬ (ВІКОМ OT 16
 18. Потоки, у безробіття і з неї
  робочу си-лу . Діаграма корисна для розуміння безробіття, оскільки показує безробіття у вигляді бассейнас двома потоками, один з яких спрямований внего, а інший - випливає з басейну. «Вливання» в армію безробітних виникає в результаті поті-ри людиною роботи, відходу з неї або первоначаль- ного вступу до складу робочої сили. Обратнийпоток складається з тих, хто отримав роботу або поки-
© 2014-2022  epi.cc.ua