Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
В.В. Борисова. Лекції з економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

БЕЗРОБІТТЯ. ЇЇ ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ І ЗАКОН ОУКЕНА


Поняття безробітного пов'язане з поняттям сукупної робочої сили, яка визначається наступним чином.
Населення
- особи, які не досягли 16 років - особи, які перебувають у спеціалізованих установах - особи, які вибули зі складу робочої сили
=робоча сила (працююча і безробітна).
До безробітних відносяться лише ті, хто активно шукає роботу.
Економічні втрати від безробіття вимірюються шляхом розрахунку відставання фактичного ВВП від ВВП потенційного. Потенційним вважається ВВП при природному рівні безробіття.
Залежність між фактичною і природним рівнями безробіття, фактичним і потенційному ВВП в математичній формі висловив Артур Оукен, який сформулював закон Оукена:

Позаекономічні втрати від безробіття не піддаються кількісному вимірюванню .
Це втрата кваліфікації, самоповаги, фізична і моральна деградація особистості, розпад сімейних відносин, соціальні та політичні потрясіння.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " БЕЗРОБІТТЯ. ЇЇ ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ І Закон Оукена "
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  безробіття »вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в різних обсягах, формах, тривалості. Сутність і причини безробіття в поясненні різними економічними теоріями В економічній теорії існують різні підходи до пояснення необхідності і
 2. Висновки
  безробіття та інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові (періодичні) цикли К. Маркса (10 років), цикли С. Кузнеця (18-25 років), довгі хвилі
 3. Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  безробіття 2. Природний рівень безробіття 3. Норма безробіття 4. Соціально-економічні наслідки безробіття 5. Боротьба з циклічним безробіттям 1. Види безробіття. Значна частина працездатного населення перебуває поза ринком - це незайняте населення, що складається з безробітних і непрацюючих. Безробіття - економічна ситуація, при якій частина працездатного
 4. Економічні коливання в короткостроковому періоді Однак виявляється, що при спостереженні за короткостроковими коливаннями не має значення,
  безробіття РОВЕРЬТЕ СЕБЕ еречіслшпе і охарак-срізуйте основні Обен економі-'ських флуктуації. Зміни в обсягах виробництва товарів і послуг жорстко корелюються з рівнем зайнятості в економіці. Іншими словами, коли реальний ВВП знижує-ся, показники безробіття підвищуються. Якщо фірми приймають рішення про со-кращения обсягів виробництва товарів і послуг, їм
 5. Покажіть наслідки цього шоку на вашому графіку з частини (а) питання.
  Безробіття? в. Припустимо, що для економіки, що знаходить-ся в довгостроковій рівновазі, підвищується ціна імпортованої нафти. Покажіть послід-наслідком шоку на новому графіку, аналогічному графіком з частини (а) питання. Чи дозволить експансіоністська грошово-кредитна політи-ка ФРС повернутися до первинних тим-пам інфляції і рівня безробіття? Якщо ФРС зробить стримуючу грошово-
 6. Масштаби безробіття
  безробіття вважався показник в 4,3%, в 70-х - вже 6,6%, в 80-90 -х рр.. - Близько 7%. Перевищення безробіття над її природним рівнем визначається в основному циклічним фактором, тобто станом економічної кон'юнктури в країні. За розрахунками американських економістів, 60% приросту числа безробітних у США в 60-90-х рр.. припадає на структурне безробіття, а 40% - на циклічну. На динаміку
 7. Терміни і поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 8. Глосарій
  безробіття: структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план - докладний, чітко структурований документ, що описує стан підприємства (фірми), його цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати Біржа праці - установа, що надає спеціалізовані послуги з працевлаштування громадян на ринку робочої сили Біржова
 9. 3.3. НАСЛІДКИ (ВИТРАТИ) БЕЗРОБІТТЯ. Закон Оукена
  безробіттю. Найбільш суттєві економічні витрати суспільство несе у зв'язку з втратою ВНП. Ці втрати вимірюють, зіставляючи, з одного боку, різницю між потенційним і фактичним ВНП, з дру-гой боку, різницю між природною і фактичної безробіттям за законом американського економіста А. Оукена. Закон Оукена (Окуня) пов'язує коливання рівня безробіття з коливаннями ВНП
 10. § 2. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
  безробіття. На заході історично склалися два абсолютно різних підходи до визначення повної зайнятості і безробіття. Перший пов'язаний зі світовою економічною кризою 1929-1933 рр.., Що загрожує соціальним вибухом, коли в США, наприклад, кожен четвертий робочий опинився за воротами підприємства. З тих пір в економічній теорії майже сорок років безробіття розглядали як соціальне зло,
© 2014-2022  epi.cc.ua